Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Ffioedd a chyllid

Faint y byddwch chi’n ei godi mewn ffioedd dysgu?

Y ffi dysgu i fyfyrwyr newydd yw £9,000 y flwyddyn i bob myfyriwr amser-llawn sy’n cofrestru ar gwrs israddedig. Mae pecynnau cymorth ar gael i helpu myfyrwyr i ariannu eu hastudiaethau. I gael gwybod rhagor, ewch i’n tudalennau ynghylch ffioedd.

Ydych chi’n cynnig unrhyw ysgoloriaeth a bwrsariaeth?

Mae gan Brifysgol Caerdydd amrywiaeth o ysgoloriaethau sydd ar gael i israddedigion. Bydd ein bwrsariaethau hefyd yn darparu cymorth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr o gefndiroedd lle mae’r incwm yn is.

Os ydw i’n cymryd rhan mewn chwaraeon, oes gen i hawl i ysgoloriaeth?

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig Rhaglen Chwaraeon Perfformiad-Uchel. Prif nod y Rhaglen yw darparu cymorth strwythuredig i unigolion iddyn nhw allu rhagori yn eu gyrfa academaidd a’u gyrfa mewn chwaraeon a chynyddu amlygrwydd a safon chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd yr un pryd.

Is-raddedigion