Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Diwrnodau agored a diwrnodau ymweld

Pryd fydd y Diwrnod Agored nesaf?

Caiff Diwrnod Agored cyffredinol Prifysgol Caerdydd ei gynnal ym mis Ebrill bob blwyddyn. Bob blwyddyn, hefyd, byddwn ni’n cynnal Diwrnod Ymweld ym mis Medi ac yn ei anelu at y rhai a fethodd â dod i’r Diwrnod Agored cyffredinol. Bydd rhai o’r ysgolion academaidd hefyd yn trefnu Diwrnodau Agored ar gyfer eu pynciau nhw.

Beth alla i ei wneud os na alla i gyrraedd y Diwrnod Agored?

Caiff Diwrnod Agored y Brifysgol ei gynnal ym mis Ebrill bob blwyddyn. Os ydych chi wedi colli’r digwyddiad hwnnw neu’n methu â dod iddo, ewch i’n gwefan

Is-raddedigion