Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru am le ar gyfer y Diwrnod Agored, 25 Mawrth

Atebion i’ch cwestiynau

Y Ddinas

Beth sydd i’w wneud yng Nghaerdydd?

Mae gan Gaerdydd rywbeth at ddant pawb am ei bod hi’n cynnig popeth o gyffro’r ddinas i heddwch a thangnefedd y glannau a chefn gwlad. Cystal yw ansawdd ‘Profiad Caerdydd’ nes i fwyafrif mawr o fyfyrwyr ddweud mewn arolwg yr hoffen nhw aros a byw yn y ddinas ar ôl graddio o’r brifysgol.

Rwy’n bwriadu ymweld â Chaerdydd a bydd angen i mi logi ystafell mewn gwesty. Allwch chi argymell un?

P’un a ydych chi’n chwilio am westy moethus pum-seren, llety cysurus, neu ystafell rad, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis. Mae’r mwyafrif o’r gwestai a’r lleoedd gwely-a-brecwast bellter cerdded byr o’r Brifysgol a chanol y ddinas. Cewch i wefan ’Caerdydd ar y cyd’ i gael argymhellion ynghylch gwestai.

Is-raddedigion