Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atebion i’ch cwestiynau

Y Brifysgol

Faint o fyfyrwyr sydd ym Mhrifysgol Caerdydd?

Mae gan Brifysgol Caerdydd ryw 28,000 o fyfyrwyr.

Pryd y cafodd y Brifysgol ei sefydlu?

Cafodd y Brifysgol ei sefydlu ym 1883.

Ble mae dod o hyd i fap o’r Brifysgol?

Mae mapiau o’n dau gampws, a chyfarwyddiadau ynghylch cyrraedd y Brifysgol, i gyd ar gael ar-lein.

Is-raddedigion