Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Myfyrwyr Caerdydd

Oes gennych chi gwestiwn yr hoffech chi ei ofyn i'n myfyrwyr ni? Tanysgrifiwch i'r myfyrwyr sydd gennym ni ar Facebook a holwch nhw am fywyd myfyrwyr.

Sut beth yw diwrnod arferol? Pa glybiau a chymdeithasau sydd yno? Ydy'r sîn gerddorol yng Nghaerdydd o unrhyw werth? Os hoffech chi wybod sut beth yn union yw bywyd myfyriwr yng Nghaerdydd, tanysgrifiwch i'n myfyrwyr - yr 'Insiders' - ar Facebook. Maen nhw i gyd yn fyfyrwyr ar hyn o bryd a byddan nhw'n rhannu eu profiadau o fywyd go-iawn ar-lein drwy eu tudalennau go-iawn eu hunain ar Facebook.

Tanysgrifiwch

Cliciwch ar unrhyw un o'r myfyrwyr isod i chi fynd i'w gyfrif/i'w chyfrif Facebook. O'r fan hon, cliciwch ar y botwm tanysgrifio ar eu tudalen flaen i ddilyn eu negeseuon diweddaraf. Cewch chi weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud yng Nghaerdydd a chewch chi flas ar y profiad y gallech chi ei gael yma fel myfyriwr.

Holwch nhw

Maen nhw'n fwy na pharod i sôn am eu bywyd yng Nghaerdydd ac ateb unrhyw un o'ch cwestiynau. Hoffech chi wybod rhagor am y campau y maen nhw'n cymryd rhan ynddyn nhw? Pa glybiau lleol y byddan nhw'n mwynhau mynd iddyn nhw? Pa mor agos yw eu cigydd agosaf? Gallwch chi ofyn unrhyw beth drwy roi sylw ar eu statws!

Dyma nhw

Image description

Aarifa

Deintyddiaeth, 2il flwyddyn

Arifa Hussain ydw i ac rwy'n Fyfyrwraig Deintyddol yn yr ail flwyddyn. Rwy'n dwlu ar bopeth sydd ynghlwm wrth gelfyddyd a bydda i'n (ceisio) rhedeg yn gyson :L Bydda i'n canu'r piano ond hefyd wrth fy modd yn diogi. Rwy' wedi gwylio pob pennod o Smallville! :L


Image description

Anna

Cymraeg, 3ydd blwyddyn

Ar hyn o bryd, dwi'n fyfyrwraig yn fy nhrydedd flwyddyn yma yng Nghaerdydd yn astudio'r Gymraeg ac yn joio'r cyfleoedd gwych sydd i gael 'ma. Ers bod yn fyfyrwraig dwi di dod yn feistres ar wneud "soups" a wedi datblygu obsesiwn o nofio. Dwi wrth fy modd yn bod yn anturus, ac ers yr haf wedi datblygu cariad at gerddad mynyddoedd a nofio mewn llynnoedd. Edrych mlaen i deithio Ewrop a Chymru haf' 'ma!!


Image description

George

Architecture, 3ydd blwyddyn

Gan mod i yn fyfyriwr Pensaernïaeth, mi fedrwch chi ddweud mod i'n greadigol! Dwi'n ffotograffydd brwd ac yn talu'r biliau wrth weithio fel ffotograffydd yng nghlwb yr Undeb. Dwi wrth fy modd yn sgïo a'n syrffio, dwi'n caru mynyddoedd, y môr, a gan mod i'n dod o Ddyfnaint - seidr!!


Image description

Hannah

Seicoleg, 3ydd blwyddyn

Rwy' ar fy nhrydedd blwyddyn o astudio Seicoleg gyda Chwrs Lleoliad Proffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd – ac yn dwlu ar fywyd yma. Gan 'mod i hefyd yn dawnsio ers i mi fod yn rhyw 7 oed ac wrth fy modd yn gwneud hynny, does dim angen dweud 'mod i wedi ymuno'n syth â grŵp dawns sy'n perfformio yng Nghaerdydd a'r cylch. Bydda i hefyd yn dwlu ar ganu (yn y gawod), ar fod yn aelod o bwyllgor y Gymdeithas Seicoleg, ar weithio ar gwpwl o brosiectau gwirfoddoli ac ar fyw bywyd myfyrwraig! Fy mhleser bach cudd yw 'mod i hefyd, hwyrach, yn dipyn o ffanatig am Lady Gaga a Glee!


Madeleine

Madeleine

Planning & Geography, 3ydd blwyddyn

Mae amser wedi hedfan ers i mi ddechrau fel myfyrwraig - mae gen i lai na blwyddyn ar ôl! Mae bywyd myfyriwr yn brofiad byth gofiadwy - manteisiwch ar y cyfle i'w fyw i'r eithaf!

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion