Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Buddsoddi

Cochrane Building 500x280

Er bod y brifysgol yn dyddio o 1883, ar yr 21ain ganrif y mae’n hoelio’i sylw, ac mae ganddi’r adeiladau a’r cyfleusterau diweddaraf un.

Rydyn ni wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r mwyafrif o’r ysgolion academaidd wedi elwa o ailwampio mawr arnyn nhw, gan gynnwys darparu labordai newydd a helaeth eu hoffer, darlithfeydd, llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadura.

Ymhlith y datblygiadau diweddaraf mae:

  • estyniad, ar gost o £4 miliwn, i Ysgol Biowyddorau Caerdydd
  • Adeilad Cochrane, ar gost o £16 miliwn, sy’n darparu Canolfan Addysg Feddygol newydd ar Gampws Parc Mynydd Bychan

Mae rhagor o ganolfannau hynod fodern yn cael eu codi ar gampws Parc Maendy – campws sydd eisoes yn gartref i adeilad trawiadol Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg. Cewch wybod rhagor am hyn yn ein hadran ni ar fywyd y campws.

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion