Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Arweinwyr ym myd ymchwil

Dr Sam Evans, Arthritis Research Campaign Biomechanics and Bioengineering Centre

Mae gennym ni staff o safon fyd-eang sy’n gwneud gwahaniaeth go-iawn i’r byd – o helpu i oresgyn heriau amgylcheddol a gwella bywydau unigolion i ddatblygu’n dealltwriaeth ni o’r hyn yw bod yn ddynol.

Caiff ymchwil ei gwneud ym mhob un o’n hysgolion academaidd ac, fel y mae aseswyr annibynnol yn cydnabod, mae’r mwyafrif llethol o staff academaidd y Brifysgol yn gweithio ar waith mewn meysydd o bwys cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd yr ymchwil honno’n sicrhau grantiau a buddsoddiadau sy’n werth miliynau ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn ac yn denu’r ymchwilwyr gorau o bedwar ban y byd i Gaerdydd.

Caiff ein myfyrwyr israddedig astudio mewn amgylchedd bywiog ac ymchwilddwys a rhyngweithio ag ysgolheigion blaenllaw yn eu maes. Mae’n hymchwil ni’n cwmpasu pob agwedd ar fyd pobl a byd natur.

Mae [gan y] brifysgol… enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil. Barnwyd bod bron 60% o’i hymchwil yn arwain y byd ac mae hi’n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw. Yn 2009, cafodd y brifysgol bedwaredd Wobr Pen-blwydd y Frenhines am ragoriaeth ym myd addysg uwch.

The Guardian University Guide 2011

Mae ein hymchwil i iechyd a’n hymchwil fiowyddonol yn cwmpasu gwyddoniaeth labordy drwy ddatblygu cyffuriau hyd at dreialon clinigol mawr – strategaeth "o’r fainc i erchwyn y gwely" sydd wedi’i hymgorffori yn ein Sefydliadau Ymchwil blaenllaw. Yn y cyfamser, mae ymchwilwyr o Gaerdydd wrthi’n sicrhau gwelliannau uniongyrchol i ecosystemau ledled y byd, ac mae offerynnau a ddyluniwyd yma’n ymchwilio i gyrion eithaf y gofod ac yn ogystal ag i lawr y cefnfor ac o dan gramen y Ddaear.

Caiff yr ymchwil i’r newidiadau yn yr hinsawdd ei hategu â gwaith i ddod o hyd i ddewisiadau cynaladwy yn lle prosesau diwydiannol a phrosesau cynhyrchu ynni, ac mae’n gwyddonwyr ni ym maes cyfrifiadureg yn cyflwyno datblygiadau arloesol mewn meysydd fel telathrebu, rheoli bioamrywiaeth a dylunio peirianegol. Yn yr asesiad diweddaraf gosodwyd Caerdydd yn gyntaf yn y DU am y gwyddorau cymdeithasol ac am gynllunio dinesig a rhanbarthol. Arbenigwyr Caerdydd yn y meysydd hynny, ynghyd â’u cydweithwyr mewn archaeoleg, pensaernïaeth, busnes, y gyfraith, gwleidyddiaeth a’r dyniaethau, yw un o’r crynodiadau mwyaf yn y DU o arbenigedd ar bobl a chymdeithas.

Cael gwybod rhagor am ein dynion a’n menywod o fri.

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion