Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Barn y canllawiau

Nid ni’n unig sy’n canmol. Dyma farn y wasg a chanllawiau i brifysgolion am Gaerdydd.

The Guardian logo

Mae gan Gaerdydd y cwbl, i bob golwg: pensaernïaeth ddinesig drawiadol a lleoliad braf ar lan y dŵr, barrau chwaethus dros ben a gwlad hyfryd o’i chwmpas

Guardian University Guide 2013

Cover of Virgin Guide to British Universities 2012

Yn academaidd, mae Caerdydd yn brifysgol sydd ar y brig … ac yn rhyfeddol o boblogaidd ymhlith ei myfyrwyr. Tybed ai Caerdydd yw’r gyfrinach fwyaf ymhlith prifysgolion Prydain?

Canllaw Virgin i Brifysgolion Prydain 2012

Sunday Times logo

Mae Caerdydd yn cynnig profiad atyniadol iawn i fyfyrwyr: un o brifysgolion ymchwil Grŵp Russell, ystod eang o gyrsiau gradd israddedig traddodiadol, costau byw cymharol fforddiadwy a phob math o fywyd hwyliog gyda’r nos.

Sunday Times University Guide

Cover of the Times Good University Guide 2012

Canmolodd yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd y brifysgol am ei gweledigaeth academaidd rymus ac am y datblygu celfydd ac effeithiol ar eiriad ei chenhadaeth i sicrhau rhagoriaeth yn ei haddysgu a’i hymchwil

The Times Good University Guide 2012

The Guardian logo

Mae’r Brifysgol mor hyderus a blaengar â’r ddinas y mae’n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil. Barnwyd bod bron 60% o’i hymchwil yn arwain y byd ac mae hi’n aelod o'r Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw

Guardian University Guide 2013

Cover of Daily Telegraph guide to UK universities

Prifysgol ymchwilddwys o safon fyd-eang

Daily Telegraph Guide to UK Universities

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion