Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gwasanaethau'r Iaith Gymraeg

Mae 4 prif gategori i gyfrifoldeb Uned Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol:

  • Sicrhau cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol
  • Helpu’r Ysgolion a’r Adrannau i ddatblygu materion Iaith Gymraeg
  • Cydlynu Anghenion Cyfieithu’r Brifysgol
  • Helpu i ddatblygu’r Ddarpariaeth Academaidd Cyfrwng Cymraeg drwy gysylltu â’r Gofrestrfa.

Cynllun Iaith Gymraeg 2014

Diwygiwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol i adlewyrchu ymrwymiad parhaus y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg i’w myfyrwyr a rhanddalwyr ehangach. Mae’r Cynllun, a gafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg, yn cynnig heriau a chyfleoedd. Mae rhaglen o weithredoedd a thargedau yn mynd gyda’r Cynllun.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hwyluswyr y Cynllun Iaith Gymraeg:

Mrs Carole Evans

Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg a Chyfarwyddwr Cydymffurfio a Llywodraethu
Ffôn: (029) 208 79638
e-bost: evansca@cardiff.ac.uk

Miss Mary Scourfield

Rheolwr Gwasanaethau’r Iaith Gymraeg
Ffôn: (029) 208 79918
e-bost: scourfieldmc@caerdydd.ac.uk neu cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Ms Joanna Davies

Swyddog Iaith Gymraeg y We
Ffôn: (029) 20879379
e-bost: daviej100@caerdydd.ac.uk neu cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Mr Robin Hughes

Arbenigwr Cyfieithu
Ffôn: (029) 208 74792
e-bost: hughesra5@caerdydd.ac.uk neu cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Miss Ffion Jones

Cyfieithydd
Ffôn: (029) 208 74792
e-bost: jonesfm1@caerdydd.ac.uk neu cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Anghenion Cyfieithu Cymraeg/Saesneg y Brifysgol

Gallwch weld y rhestr o gyflenwyr allanol a gymeradwyd gan y Brifysgol a darllen mwy am y broses o wneud cais am gyfieithiad ar y Fewnrwyd Staff.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol am yr Uned Gwasanaethau'r Iaith Gymraeg cysylltwch â:

Miss Mary Scourfield

Ffôn: (029) 208 79918
e-bost: scourfieldmc@caerdydd.ac.uk