Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gwasanaethau'r Iaith Gymraeg

Mae 4 prif gategori i gyfrifoldeb Uned Gwasanaethau Iaith Gymraeg y Brifysgol:

  • Sicrhau cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol
  • Helpu’r Ysgolion a’r Adrannau i ddatblygu materion Iaith Gymraeg
  • Cydlynu Anghenion Cyfieithu’r Brifysgol
  • Helpu i ddatblygu’r Ddarpariaeth Academaidd Cyfrwng Cymraeg drwy gysylltu â’r Gofrestrfa.

Cynllun Iaith Gymraeg 2014

Diwygiwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol i adlewyrchu ymrwymiad parhaus y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg i’w myfyrwyr a rhanddalwyr ehangach. Mae’r Cynllun, a gafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg, yn cynnig heriau a chyfleoedd. Mae rhaglen o weithredoedd a thargedau yn mynd gyda’r Cynllun.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hwyluswyr y Cynllun Iaith Gymraeg:

Mrs Carole Evans

Pennaeth Gwasanaethau Iaith Gymraeg a Chyfarwyddwr Cydymffurfio a Llywodraethu
Ffôn: (029) 208 79638
e-bost: evansca@cardiff.ac.uk

Miss Mary Scourfield

Hwylusydd yr Iaith Gymraeg (Gwasanaethau Proffesiynol)
Ffôn: (029) 208 79918
e-bost: ScourfieldMC@caerdydd.ac.uk neu Cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Ms Joanna Davies

Swyddog Iaith Gymraeg y We
Ffôn: (029) 20879379
e-bost: DaviesJ100@caerdydd.ac.uk neu Cyfieithu@caerdydd.ac.uk

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol cysylltwch â:

Janice Addecott

Ffôn: (029) 208 79351
e-bost: Cyfieithu@caerdydd.ac.uk


Anghenion Cyfieithu Cymraeg/Saesneg y Brifysgol

Mae Uned Gyfieithu Iaith Gymraeg y Brifysgol yn prosesu ceisiadau mewnol ar gyfer cyfieithiadau. Mae rhestr o gyflenwyr allanol a gymeradwyd gan y Brifysgol ar gael i staff ddefnyddio’n uniongyrchol neu drwy’r Uned. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cyfieithu@caerdydd.ac.uk