Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Llên Teithio Gymraeg

English language travel books dealing with Wales

1. Hanesion Teithio y tu allan i Gymru
2. Hanesion Teithio y tu fewn i Gymru
3. Arweinlyfrau Dwyieithog
4. Casgliadau o Hanesion Teithio
5. Hanesion Teithio ar gyfer Plant
6. Hanesion Fforwyr a Fforiadau Tramor
7. Hanesion Cenhadon a Chenadaethau Tramor
8. Cyfieithiadau Cymraeg o Hanesion Teithio
9. Ffug hanesion teithio
10. Llyfrau Saesneg

 

1. Hanesion Teithio y tu allan i Gymru


ap Lewys, Edgar, Crwydro Swydd Kerry: Ag taisteal gCiarrai (Y Bala, Llyfrau’r Faner, 1972.
WA4.A

Bebb, William Ambrose, Crwydro’r cyfandir (Wrecsam, Hughes, 1936).
WG16.81.B3.W4

Bebb, William Ambrose, Llydaw (Llundain, Depôt Cymraeg Foyle, 1929).
WG16.81.B3.W4

Bebb, William Ambrose, Pererindodau (Aberystwyth, Y Clwb Llyfrau Cymreig, 1941).
WG16.81.B3.W4

Bell, H. Idris, Trwy Diroedd y Dwyrain, cyf. D. Tecwyn Lloyd ([Aberystwyth], Y Clwb Llyfrau Cymraeg, 1946).
WG16.81.B3

Boore, Roger, Taith i Awstralia (Caerdydd, Gwasg y Dref Wen, 2008).

Bosse-Griffiths, Kate, Tywysennau o’r Aifft (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1970).
WG6.3.B

Cule, Cyril Prichard, Cymro ar Grwydr (Llandysul, Gwasg Gomer, 1941).

Cule, Cyril Prichard, Gweld y Byd (Dinbych, Llyfrau Pawb, 1945).
WG16.81.C8

Charles, Thomas, Llythyr at Mr. T. Jones, o’r Wyddgrug: yn cynnwys hanes fer o for-daith lwyddiannus y llong Duff (Caerlleon, W.C. Jones, 1798. Trefecca, 1799).
SCOLAR WG30(1798)

Chidlaw, Benjamin Williams, Yr American, yr hwn sydd yn cynnwys nodau ar daith o Ddyffryn Ohio i Gymru (Llanrwst, J. Jones, 1840).
SCOLAR WG4.6.C; WG37(1840)

Davies, Aled Lloyd, Asia (Caerdydd, GPC, 1977).
WG6.3D

Davies, Aled Lloyd, Ewrop (Caerdydd, GPC, 1975).
WG6.3D

Davies, David Cunllo, Trwy India'r Gorllewin (Caernarfon, Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig, [1903?]).
WG16.81.D2.D

Davies, Dewi Eirug, Blas Virginia (Abertawe, Gwasg John Penri, 1964).
WG6.3.D

Davies, Gareth Alban, Dyddiadur America (Dinbych, Gwasg Gee, 1967).
WG6.3.D

Davies, Gareth Alban, Dyddiadur Awstralia (Abertawe, Gwasg John Penri, 1986).
WG6.3.D

Davies, John, Hanes mordaith y Parch. John Davies (cenhadwr yn Ynys Tahiti) i ynysoedd Rapa, Raivavae, a Tupuai, yn Mor y Deau, o Ionawr y 14eg, hyd Mawrth y 5ed, 1826 / wedi ei ysgrifenu yn Gymraeg ganddo ef ei hun, a’i anfon at John Hughes, gweinidog yr efengyl yn Mhont-Robert, Sir Drefaldwyn (Llanfair-Caer-Einion, R. Jones, 1827).
SCOLAR WG5.5.D

Davies, John Eirug, Gorllewin Ewrop (Dinbych, Gwasg Gee, [1961]).
WG6.3.D

Davies, Llywelyn, Hanes Mor-daith y Brig Albion, Aberteifi... i Ogledd America (Caernarfon, Peter Evans, 1820).
SCOLAR WG16.71.D

Davies, Thomas James, Cenia (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1974).
WG6.3.D

Davies, Thomas James, Dilyn David Livingstone: (crwydro yn Sambia, Malawi a Thansanïa) (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1974).
WG6.3.D

Ebenezer, Lyn, Crwydro Celtaidd, Yn seiliedig ar y cyfresi teledu gan Deledu Seiont Cyf. i S4C ([d.ll.], Hughes, 1996).
WG6.3.E

Edwards, Alun R., O am aros yn Norwy (Llandysul, Gwasg Gomer, 1964).
WG6.3.E

Edwards, John Morgan, Yng Ngwlad y Gwyddel (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1903).
WG6.3.E

Edwards, Owen Morgan, O’r Bala i Geneva, Cyfres Gwerin Cymru 7; Llyfrau’r Bala 1 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1922).
WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Teithio’r cyfandir: detholion o o’r Bala i Geneva, Tro yn yr Eidal, Tro yn Llydaw, gol. Thomas Jones (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1959).
WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Tro yn Llydaw, Cyfres Gwerin Cymru 3 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1921).
WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Tro yn yr Eidal, Cyfres Gwerin Cymru 5 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1921).
WG16.71.E

Efans, Elwyn, Fflamau Jamaica (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2005).
WG6.3.E

Erfyl, Gwyn, Trwy Ddirgel Ffyrdd (Dinbych, Gwasg Gee, 1997).
WG16.81.E7

Evans, Elwyn, Cyfarfod ag Affrica (Dinbych, Gwasg Gee, 1995).
WG6.3.E

Evans, Hywel Gwyn, Cyfarchion o Kaiping a Brooklyn: Llythyrau Lewis a Dafydd Williams y Rock, Rhiw-fawr a’u Cefndir (Llandysul, Gwasg Gomer, 1993).
WG4.6.E

Evans, William Davies, Dros Gyfanfor a Chyfandir: sef hanes taith o Gymru at lanau y Mor Tawelog ac yn ôl (Aberystwyth, Gibson, 1883).
SCOLAR WG6.3.E

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Llundain ([Llandybïe], Llyfrau’r Dryw, 1971).
WG6.3.E

Griffith, John Ffrancon, Crwydro, Darlith flynyddol Llyfrgell Bethesda 1981 ([Caernarfon], Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd, 1982).
WG6.1.G

Griffith, Stephen, Pobl y Trofannau: Taith i Ghana (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).
WG6.3.G

Griffith, Stephen, Teithio’r Sahel (Tal-y-bont, Y Lolfa, 1986).
WG6.3.G

Griffith, Tweli, Tra’n Teithio ([Caerdydd?], Hughes, 1993).
WG6.3.G

Griffith, William, Anturiaethau Cymro yn Affrica: sef hanes taith i feusydd aur Mashonaland a Matabeleland Llyfr cyntaf (Caernarfon, Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, 1912)
WG6.3.G

Griffith, William, Anturiaethau Cymro yn Affrica: sef hanes taith i feusydd aur Mashonaland a Matabeleland Llyfr 2 (Caernarfon, Swyddfa’r Genedl, 1895).
SCOLAR WG6.3.G

Griffiths, Gwyn, Crwydro Llydaw (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1977).
WF4.G

Griffiths, Gwyn, Llydaw: ei Llên a’i Llwybrau (Llandysul, Gwasg Gomer, 2000).
WF4.G

Griffiths, John, Penygraig Cwm Rhondda, Profiad ar y môr (Tonypandy, Evans a Short, 1908).
WG16.71.G

Gruffydd, Ioan W., Draw Draw yn China: Golwg ar Fywyd China Echdoe, Ddoe a Heddiw (Abertawe, Gwasg John Penri, 1997).
WG6.3.G

Gruffydd, Ioan W., Gwefr a Gwewyr: Hanes Taith yn Neheubarth Affrica (Abertawe, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1987).

Gwanas, Bethan, Ar y Lein (Caerdydd, Hughes a’i Fab, 2004).
WG6.3.G

Gwanas, Bethan, Ar y Lein Eto (Caernarfon, Gwasg Gwynedd, 2006).
WG6.3.G

Gwanas, Bethan, Ar y Lein Eto Fyth (Caernarfon, Gwasg Gwynedd, 2008).
WG6.3.G

Gwanas, Bethan, Dyddiadur Gbara (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1997).
WG6.3.G

Gwanas, Bethan, Gwledydd Bychain (Talybont, Y Lolfa, 2008).
WG6.3.E

Hughes, Cyril V. a Llywelyn Williams, Rheng o Ddau (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1970).
WG6.3.H

Huw Cae Llwyd, ‘Y Creiriau yn Rhufain’ a ‘Cywydd Hiraeth am Ieuan ap Gwilym pan oedd y bardd yn Rhufain’, yn Leslie Harris (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill (Caerdydd, GPC, 1953), 83-7.
WG 16.41.H

Ifans, Glyn, Gwynt yr Ynysoedd Bach (Llandysul, Gwasg Gomer, 1975).
WG6.3.I

Ifans, Glyn, Tramor (Dinbych, Gwasg Gee, 1962). [Moroco, Israel, Jordan, India, a.y.b.]
WG6.3.I

Ifans, Rhiannon, Awstralia, Gwlad yr Aur: Teithiau i Awstralia drwy lygad y baledwyr Cymraeg (Aberystwyth, Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 2008)
WG16.11.I

Iorwerth, Dylan (gol.), Gohebydd Tramor (Caerdydd, GWP, 1993).
WG6.3.G

Iwan, Llion, O Afallon i Shangri La (Llandysul, Gwasg Gomer, 2001).
WG6.3.I

Jenkins, Dafydd, Ar Wib yn Nenmarc ([Aberystwyth], Y Clwb Llyfrau Cymraeg, 1951).
WG6.3.J

Jenkins, Dafydd, Ar Wib yn Sweden (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1959).
WG6.3.J

Jenkins, Robert Thomas, Ffrainc a’i Phobl (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1930).
WG6.3.J

John, Barry, O Gwmpas y Byd gyda Barry John (Llandybïe, C. Davies, 1974).
WG6.3.J

Jones, D.G. Merfyn, Blwyddyn yn Newyn: Dyddiadur Blwyddyn yn yr India ([Porthmadog], Tŷ ar y Graig, 1981).
WG5.5.J

Jones, D. Rhagfyr, I’r Aifft ac yn ôl (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1904).
WG6.3.J

Jones, Edward (Cincinatti), Y teithiwr Americanaidd, neu, gyfarwyddyd i symudwyr o Gymru i’r America, yn cynnwys enwau y lleoedd, dysgrifiad o wyneb y ddaiar, hinsawdd, cynyrch, anifeiliaid, adeiladau, cyfleusderau, cyflogau, crefydd, &c. &c. yn y taleithiau le y prewsylia y Cymry (Aberystwyth, Argraffwyd ac ar werth gan E. Williams, 1837, 1840).
SCOLAR WG4.6.J; SCOLAR WG37(1840); Casgliad Amryw Bangor WG59.048

Jones, Elizabeth M. Watkin, Teithio Pwyl (Lerpwl, Gwasg y Brython, 1965).

Jones, Eluned, Y Daith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1993). [Israel]
WG6.3.J

Jones, Gerallt, Rhwng y Coch a’r Gwyrdd (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).
WG16.81.J6.G

Jones, Goronwy, Goronwy ar Grwydr Llyfr I: Italia Dlos (Wrecsam, ughes a’i Fab, 1916).

Jones, Goronwy, Goronwy ar Grwydr Llyfr II: Hen Wlad y Caethiwed (Wrecsam, ughes a’i Fab, 1916).
WG4.6.J

Jones, Gwenllian, Llythyrau Bangladesh (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1998).
WG6.3.J

Jones, Gwilym R., Crud ein Cred: Taith i Israel (Bala, Llyfrau’r Faner, 1983).
WG6.3.J

Jones, John, o Dreborth (fl. 1873-1879), Taith i’r Dwyrain: sef cyfres o lythyrau a ymddangosodd yn y ’Goleuad’, gydag ychwanegiadau (Dolgellau, 1875).
SCOLAR WG12.E, WG6.3.J, Casgliad Amryw Bangor WG49.011

Jones, John Edward, Tro i’r Yswisdir (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1964).
WG6.3.J

Jones, John Lloyd, Salaam Sahib (Llandysul, Gwasg Gomer, 1973).
WG6.3.J

Jones, John William (Andronicus), Yn y Trên: neu, Adgofion Trafaeliwr (Caernarfon, Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig, 1895).
SCOLAR WG16.71.J

Jones, Margaret, Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (Lerpwl, Swyddfa’r Tyst Cymreig, 1869).
SCOLAR WG6.3.J

Jones, Margaret, Morocco, a’r hyn a welais yno (Wrecsam, Hughes a’i Fab, [188-?])

Jones, Marian Henry, Annwyl Julia: Rhodio Llwybrau Atgof yn Fienna (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1996).
WG6.3.J

Jones, Nesta Wyn, Dyddiadur Israel (Llandysul, Gwasg Gomer, 1982).
WG6.3.J

Jones, Richard Emyr, Ar Ras i Rwsia (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, [1970]).
WG6.3.J

Jones, Richard Lewis, Cerdded y Lein (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, [1970]).
WG6.3.J

Jones, Robert Gerallt, Dyddiaduron India (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2003).
WG6.3.J

Jones, Robert Gerallt, Jamaica (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, [1974]).
WG6.3.J

Jones, Rocet Arwel, Diolch i’n Nhrwyn (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2002).
WG6.3.J

Jones, Rocet Arwel, Jambo Caribŵ: Taith i Borth Uffern (Tal-y-bont, Y Lolfa, 2004).
WG6.3.J

Jones, Siân Wyn, O Gamddwr i Gairo: hanes y brodyr Davies Bryan, 1851-1935 (Wrecsam, Llyfrau’r Bont, 2004).
WG4.6.J

Jones, Thomas Gwynn, Y Môr Canoldir a’r Aifft (Caernarfon, Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig, 1912).
WG16.81.J6.T42

Jones, Thomas Lloyd, Talysarn, 1837-1888, Cyfandir Ewrop a’i ryfeddodau, neu, o Gymru i Rufain ac yn ôl (Dolgellau, D.H. Jones, 1877).
SCOLAR Casgliad Amryw Bangor WG59.045

Jones, William, ‘Llythyr gan William Jones at Edward Lhuyd’, gol. Thomas Jones, BBGC 22 (1967), 239-43.

Jones, William (Wil Tyddyn), O Benygroes i Ben Draw’r Byd ([Caernarfon], Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell, 1983).
WG6.3.J

Jones, William (Wil Tyddyn), Teithiau Wil Tyddyn (Porthmadog, Gwasg Tŷ ar y Graig, 1977).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Crwydro America (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1981).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Crwydro Groeg: sef taith a gymerodd yr awdur, ei wraig Rebecca, ei fab Alun a’i ferch Mair, dros fôr a thir i wlad Groeg (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1966).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Rhamant Rhufain (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1971).

Jones, William Emlyn, Siam: Gwlad y Wisg Felen (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1973).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Sbaen Heulog (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1967).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Tua’r Dwyrain (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, [1963]).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Y Fordaith Gron: Dyddlyfr Taith o gylch y Byd (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1978).
WG6.3.J

Jones, William Emlyn, Y Saith Ganhwyllbren Aur (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1969).
WG6.3.J

Lewis, Wynne, At Ynysoedd yr Haul (Dinbych, Gwasg Gee, [1958]).
WG6.3.L

Lewys Glyn Cothi, ‘Cywydd y Farf’ yn Dafydd Johnson (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi, (Caerdydd, GPC, 1995), 207.

Llywelyn, Dylan, Y Byd Mawr Crwn (Caernarfon, Gwasg Gwynedd, 2002).
WG6.3.L

Llywelyn, Gwyn, Gwyn a’i Fyd: Rhai o Deithiau Gwyn Llywelyn ([Caerdydd?], Hughes, 1996).
WG6.3.L

Maby, Cedric, Dail Melyn o Tseina (Dinbych, Gwasg Gee, 1983).
WG6.3.M

Mills, John, Palesitina: sef Hanes Taith i ymweled ag Iuddewon Gwlad Canaan (Llanidloes, Richard Mills, 1858).
SCOLAR WG2.7.M

Morgan, Eluned, Ar Dir a Môr (Y Fenni, Gwasg Minerva, 1913).
WG4.6.M

Morgan, Eluned, Dringo’r Andes (Y Fenni, Owen, 1904).
WG4.6.M

Morgan, Eluned, Dringo’r Andes a Gwymon y Môr, gol. Ceridwen Lloyd-Morgan a Kathryn Hughes (Dinas Powys, Honno, 2001).
WG4.6.M

Morgan, Eluned, Gwymon y Môr (Y Fenni, Owen, 1909).
WG4.6.M

Morris, Dewi Pws, Fo a Fi gyda help Hi: Teithiau Dewi Pws, gol. Lyn Ebenezer (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2004).
WG6.3.M

Morris, John, I Ffwrdd â ni, Llyfr 1: Newid Aelwyd (Dinbych, Gwasg Gee, [1969]).
WG6.3.M

Morris, John, I Ffwrdd â ni, Llyfr 2: Newid Bro (Dinbych, Gwasg Gee, [1969]).
WG6.3.M

Owen, Dyddgu, Bob yn Eilddydd: Dyddlyfr Taith i Dde America (Llandysul, Gwasg Gomer, 1968).
WG6.3.O

Owen, Dyddgu, Ethiopia: Hanes Taith (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, [1974]).
WG6.3.O

Owen, Dyddgu, Haul a Heli (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1984)
WG6.3.O

Parry-Jones, Henry, Gwib i’r Gorllewin (Llandysul, Gwasg Gomer, 1965).
WG6.3.P

Parry-Jones, Henry, O Nantconwy i Golorado: Ymweliad â Chanada a’r Unol Daleithiau (Aberystwyth, [d.c.], 1953).

Phillips, Bethan, Rhwng Dau Fyd: Y Swagman o Geredigion (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Aberystwyth, 1998).
WG4.6.J

Phillips, Rhiain, Cefndir (Dinbych, Gwasg Gee, 1986).
WG6.3.P

Phillips, Rhiain, Yn Erbyn yr Haul (Dinbych, Gwasg Gee, 1995).
WG6.3.P

Phillips, Rhiain, Yng Ngwyll Nihon (Dinbych, Gwasg Gee, 1985).
WG6.3.P

Pughe, David, Gwlad yr Aur, neu Gydymaith yr Ymfudwr Cymreig i Awstralia (Caernarfon, H. Humphreys, 1852).
SCOLAR WG4.6.P, WG37 (1852)

Rees, Henry a Moses Parry, Y genadaeth i’r America: golygiad byr ar agwedd crefydd y’mhlith y Methodistiaid Calfinaidd yn Unol Daleithiau yr America; ynghyd â hanes taith Henry Rees a Moses Parry i ymweled a’r eglwysi yno (Caerlleon, T. Thomas, 1841).
SCOLAR WG5.3.R, Aneirin Lewis WG39.1.132, Glyn Ashton WG39.2.076

Rees, Thomas Ifor, Illimani yn nhiroedd y Gorllewin Teithiau ac Atgofion (Aberystwyth, Cyngor Llyfrau Ceredigion, 1964).
WG6.3.R

Rees, Thomas Ifor, Sajama: Teithiau or ddau gyfandir (Mecsico, Nicaragua, Peru, Bolivia) ([d.ll.], Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 1960).

Richards, Robert, Hanes taith drwy Unol Daleithiau yr America, yn y blynyddoedd 1841, 1842: yn cynwys Desgrifiad o’r Unol Daleithiau, yn nghyd â Hyfforddiant i’r Ymfudwr (Caernarfon, P. Evans, 1842).
SCOLAR WG37 (1842)

Roberts, J., Hanes mordaith o amgylch y ddaear: sef, mordaith y llong 'John Davies,' o Liverpool, heibio i Benrhyn Gobaith Da, trwy Fôr yr India, i Portland Bay, Australia, yn y flwyddyn 1852; a mordaith y llong 'Orwell,' o Port Phillip, Victoria, heibio i New Zealand ... i Lundain, yn y flwyddyn 1855, yn nghyda hynodion gwlad Australia (Caernarfon, H. Humphreys, 1856).
LLGC

Roberts, O. Trevor, Ar dir a Môr (Rhuthun, [yr awdur], 1988).
WG16.81.R6.O

Roberts, Richard Gwylfa, “Gerllaw Glaslyn Geneva” ac “Ym Mro Calfin” (Dolgellau, Hughes, [1912?]).
WG6.3.R

Roberts, Samuel, Taith o Lanbrynmair i Cincinnati (Cincinnati OH, Moore Wilstach keys & Co., 1857).

Roberts, Thomas E., Jerusalem: y Ddinas Sanctaidd (Caernarfon, W. Gwenlyn Evans, 1904).
WG6.3.R

Roberts, Thomas E., Lleoedd Cyssegredig Palestina a Syria (Caernarfon, Llyfrfa y Cyfundeb, [1909]).

Roberts, Thomas E., Palesteina Hen a Newydd (Llundain, Foyle’s Welsh Press, [1933]).
WG6.3.R

Robin Ddu o Fôn, ‘Y Llong tan y Fantell Hir’ yn G. Hartwell Jones, Celtic Britain and the Pilgrim Movement (Llundain, Anrhyddedus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1912), 223.
WG5.1.J

Rhys, Beti, I’r India a Thu Hwnt (Dinbych, Gwasg Gee, 1994).
WG6.3.R

Rhys, Beti, Crwydro’r byd (Dinbych, Gwasg Gee, 1988).
WG6.3.R

Thomas, Dewi W., Wrth Ymdaith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1980).
WG6.1.T

Thomas, William Owen, Dwywaith o amgylch byd: sef, Hanes Teithiau yn Ewrop, Asia, Affrica, America ac Australasia, yn ystod pum’ mlynedd o amser (Utica NY, T.J. Griffiths, 1882).

Van de Geer, R., Lesotho: Y Wlad a’i Phobl, cyf. Elenid Jones ([d.ll.], Gwasg Gwynedd, 1992).
WG6.3.V

Wilkins, Edward, Profiad yn nghyd a hanes taith Edward Wilkins o Cross Hands, Llanelli, i Cape Town, Deheudir Affrica (Llanelli, Griffiths, Chapman a Phillips, printers, 1910).
WG4.6.W

Williams, Cathrin, Haul ac Awyr Las: Blwyddyn yn y Wladfa (Dinbych, Gwasg Gee, 1994).
WG4.6.W

Williams, Cathrin, Yr Wladfa yn dy Boced: Llyfr Taith i’r Wladfa (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn, 2000).
WG6.W

Williams, Cyril Glyndwr, Nadolig yn Calcutta (Llandysul, Gwasg Gomer, 1975).
WG6.3.W

Williams, Edgar O., Gogledd America (Dinbych, Gwasg Gee, [1961]).
WG6.3.W

Williams, Gwyn, Twrci a’i Phobl (Caerdydd, Gwasg y Dref Wen, 1975).
WG6.3.W

Williams, Harri, Crwydro Cernyw (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1971).
WE4.W

Williams, Hugh, Robinson Crusoe Cymreig: sef, hanes mordaith i Australia, preswyliad yn y coedwigoedd, anturiaethau yn y cloddfeydd aur, ynghyda dychweliad crefyddol yr awdwr (Caernarfon, H. Hughes, [1857?]).
SCOLAR WG4.6.W

Williams, John, ‘ab Ithel’, Tiroedd y Monsŵn ([Dinbych], [Gwasg Gee], [1961]).
WG6.3.W

Williams, John Glanmor, Awstralia a’r Cloddfeydd Aur (Dinbych, Gwasg Gee, 1852).
SCOLAR WG6.3.W

Williams, Llywelyn, Rheng o Dri (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, [1965].
WG6.3.W

Williams, Mamie, Gweld y Byd (Lerpwl, Gwasg y Brython, 1967).
WG6.3.W

Williams, Myfi, Tro yn Iwerddon (Llyfrau’r Methodistiaid Calfinaidd, 1964).

Williams, Richard Bryn, Crwydro Patagonia ([Llandybïe], Llyfrau’r Dryw, 1960).
WG4.6.3.W

Williams, Richard Bryn, Taith yn Sbaen (Dinbych, Gwasg Gee, 1949).
WG6.3.W

Williams, Richard Bryn, Teithiau Tramor (Llandysul, Gwasg Gomer, 1970).
WG6.3.W

Williams, Robyn, Llongau’r Nos (Llandysul, Gwasg Gomer, 1983).
WG6.3.W

Wyn, Hefin, Lle Mynno’r Gwynt (Llandysul, Gwasg Gomer, 1992)
WG6.3.W

Wyn, Hefin, Pwy Biau’r Ddeilen (Llandysul, Gwasg Gomer, 1994)
WG6.3.W

Back to top

 

2. Hanesion Teithio y tu fewn i Gymru


Arweiniad i barciau a gerddi hanesyddol Cymru = Guide to the historic parks & gardens of Wales (Talybont, The Welsh Historic Gardens Trust, 1998-).
WG6.1.A

Llawlyfr i Drefriw, Llanrwst, a Bettws-y-coed, gyda map o’r gymydogaeth (Caernarfon, argraffwyd a chyhoeddwyd gan Rees and Evans, [1872]). cyfres ‘Cambrian’
SCOLAR WG6.21.L

Aaron, John, Torf Ardderchog: Teithiau Cristnogol trwy Gymru, Cyfrol 1: Ceredigion a Phenfro ([d.ll.], Gwasg Efengylaidd Cymru, 1992).
WG6.1.T

Andrews, Dafydd, Cant Cymru: teithiau cerdded i gopaon uchaf ein gwlad (Talybont, Y Lolfa, 1998).
WG6.1.A

Ball, Martin J. a Berwyn Prys Jones (goln), Crwydro’r cledrau (Llandysul, Gwasg Gomer, 1984).
WG8.C

Butler, Daniel, Troedio Llwybrau natur ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (Aberhonddu, Brecon Beacons National Park Authority, 2006).

Bwrdd Croeso Cymru, Aberystwyth a’r ardal: calondir diwylliant Cymru (Caerdydd, Bwrdd Croeso cymru, 1999).
WG6.25.A

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Celf yn y dre: arweiniad i’r celfyddydau gweledol yn Aberystwyth = Art on the town: a guide to the visual arts in Aberystwyth ([Aberystwyth], [Canolfan Celfyddydau Aberystwyth], [1997?]).
WG6.25.C

Cymdeithas Edward Llwyd, Teithiau Edward Llwyd Cyfrol 1: Canolbarth a Deheubarth Cymru (Llanrwst, Carreg Gwalch, 2000)
WG6.1.T

Cymdeithas Edward Llwyd, Teithiau Edward Llwyd Cyfrol 2: Gogledd Cymru (Llanrwst, Carreg Gwalch, 1999)
WG6.1.T

Cyngor Dinas Casnesydd, Cyngor Dinas Casnewydd: arweiniad swyddogol a chynlluniau stryd (Wallington, Surrey, Burrows Communications, [2004?]).
WG6.29.C

Cyngor Dosbarth Ceredigion, Arfordir Ceredigion (Aberystwyth, Cyngor Dosbarth Ceredigion, 1992).
Folio WG6.25.A

Cyngor Sir Gwynedd, Llwybr tref Caernarfon = Caernarfon town trail ([s.l.], Cyngor Sir Gwynedd, 1993).
WG6.21.L

Davies, Glyn Dŵr, Ein siroedd (Aberystwyth, Swyddfa'r Urdd, 1958).
WG6.1.D

Davies, John, Yr Hen Lwybrau (Llandysul, Gwasg Gomer, 1947).

Edwards, Ioan Mai, Gwlad Llŷn (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1968).
WG6.21.E

Edwards, Owen Morgan, Tro i’r De, Cyfres y Fil (Caernarfon, Swyddfa Cymru, 1907).
SCOLAR Jarman WG39.3.0239; WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Tro trwy’r Gogledd, Cyfres y Fil(Caernarfon, Swyddfa Cymru, 1907).
WG16.71.E; SCOLAR Jarman WG39.3.0238

Edwards, Owen Morgan, Tro trwy’r Gogledd; Tro i’r De, gol. Thomas Jones (Wrecsam, Hughes a’i Fab, [1959])
WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Yn y wlad ac ysgrifau eraill, gol. Thomas Jones (Wrecsam, Hughes a’i Fab, [1958])
WG16.71.E

Edwards, Owen Morgan, Yn y wlad: troeon crwydr yma ac acw yng Nghymru, Cyfres Gwerin Cymru 2 (Wrecsam, Hughes a’i Fab, 1921).
WG16.71.E

Edwards, R. E., Taith i Fadagasgar

Ellis, Thomas Iorwerth, Dilyn Ilwynbrau (Llandybïe, Llyfrau'r Dryw, 1967).
WG6.1.E

Evans, Ellen, Y wen fro: mannau hanesyddol bro Morgannwg (Aberystwyth, Gwasg Aberystwyth, 1931).
WG6.28.E

George, Eirwyn, Meini nadd a mynyddoedd: teithiau llên a hanes yn ardal Y Preselau (Llandysul, Gomer, 1999).
WG6.27.G

Healy, Desmond, Crwydro De America, gyda darluniau gan Aneurin Jones (Llandysul, Gwasg Gomer, 1964).
Hughes, Hugh, ‘Crwydrau Arlunydd’, Cymru 8 (Ionawr 1895).

Ifan, Dafydd Guto, O’i ben i’w gynffon: chwedlau a ffeithiau am lynnoedd Meirion (Y Groeslon, Caernarfon, Cyhoeddiadau Mei, 1979).
WG6.23.I

Ifans, Alun, Swyn Sir Benfro: 24 o deithiau hudol (Talybont, Y Lolfa, 2000).
WG6.27.I

Jenkins, David, Bro Dafydd ap Gwilym (Aberystwyth, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1992).
WG6.25.J

Jones, D. Rhagfyr, ‘Fy Nhaith Bregethu Gyntaf’, yn J.D. Rees, gol., Blodau Rhagfyr: sef detholiadau o ysgrifau, pregethau a chaneuon y diweddar D. Rhagfyr Jones, Treorci (Merthyr Tudful, Joseph Williams, 1918).
WG16.71.J

Jones, Dewi, Tywysyddion Eryri, ynghyd â Nodiadau ar Lysieuaeth yr ardal (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1993).
WG6.21.J

Jones, Eluned Bebb, Crwydro Bro Ffestiniog: darlith a draddodwyd i Gymdeithas y Fainc Sglodion ar nos Iau, Mawrth 7fed, 1996, Cymdeithas y Fainc Sglodion, Darlith flynyddol Llyfrgell Blaenau Ffestiniog 1996 (Caernarfon, Cyngor Sir Gwynedd, Adran Diwylliant a Hamdden, 1996).

Jones, Evan (Ieuan Dyfi), Darlundraeth o Fachynlleth a’i hamgylchoedd (Machynlleth, Adam Evans, 1855).
SCOLAR WG6.23.J

Jones, R. Gerallt, Pererindota: Hanes Taith i’r Gorffennol (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1978).
WG6.17.J

Jones, Robert William (Diogenes), Llandrindod yn yr hydref ([s.l.], for private circulation, [1898]). Reprinted from Cymro.
SCOLAR WG6.24.J

Jones, Tom, Dilyn afon Dwyfor (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2002).
WG4.31.J

Jones, Trefor, Troedio o gwmpas Resolfen (Resolfen, Trefor jones, 1998).

Lewis, Hywel David, Hen a Newydd: Argraffiadau o Daith i India (Caernarfon, Llyfrau’r Methodistiaid Calfinaidd, 1971).

Lloyd, D. Alun, Gwinllan fy Hynafiaid (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1968).
WG6.23.L

Lloyd, Howard, Troedio Cymru: Teithiau cerdded yn Ne-Orllewin Cymru (Llandysul, Gwasg Gomer, 1990).
Marchnata Caerdydd Cyf., Caerdydd: prifddinas Cymru
WG6.28.C

Meirion, Dafydd, Teithiau cerdded yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 1. Gogledd Cymru (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2006).
WG6.1.M

Meredith, Siôn, Teithiau car (Talybont, Y Lolfa, 1994).
WG15.6.M

Morris, James, Cysegr-leoedd Methodistiaid Cymru ([Dolgellau], [E. W. Evans, Swyddfa’r ‘Goleuad’], [1912]).
SCOLAR WG6.1.L

Owain, Eryl, Deunaw o Deithiau Cerdded ym Meirionnydd (Capel Garmon, Gwasg Carreg Gwalch, 1987).

Owen, Emyr, Moduro Gwynedd (Tal-y-bont, Y Lolfa, 1977).
WG6.17.O

Parry, Bill, Dewch i weld ychydig o gyflwr Cymru drwy lygaid Bill Parry: darn o daith-dyddiadur y Parchedig William David Parry (Caernarfon, Cyhoeddiadau Bywyd Newydd, [1984]).
WG6.1.P

Pierce, Gareth, Nabod Cwm Rhymni (Caerdydd, yr awdur, 1990).

Pritchard, Tom, Cynefin y Cymro (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1989).

Rees, Ioan Bowen, Dolgellau: Cynteddoedd Nefoedd ([Y Drenewydd], Gwasg Gregynog, [1998]).
SCOLAR WG30 [(1998)]

Rees, Ifor (gol.), Crwydro Clawdd Offa (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1979).
WG6.1.C

Rees, Ifor (gol.), Dilyn afon (Abertawe, C. Davies, 1977).
WG6.1.D

Roberts, Enid, A’u Bryd ar Ynys Enlli (Tal-y-bont, Y Lolfa, 1993).
WG6.21.R

Rowlands, Oswald, Bro Ddyfi a Machynlleth: Rhamant ei Hanes a’i Llên Gwerin ([Aberystwyth], [Cambrian News, pr], [c1936]).

Saunders, Evan John, Rhamant y de: sef teithiau i gestyll a llannau enwog De Cymru (Llanelli, James Davies a’i Cwmni, 1933).
WG6.1.S

Savory, Hubert Newman et al, Henebion Cymru. cyf. Gomer M. Roberts (Llundain, H.M.S.O., 1977).
WG6.1.H

Thomas, Dewi W., Wrth Ymdaith (Llandysul, Gwasg Gomer, 1980)
WG6.1.T

Tomos, Dewi, Cerdded Gwynedd (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1995).
WG6.17.T

Tomos, Dewi, Crwydro Bro Lleu: 16 Taith Cerdded yn Nyffryn Nantle a’r Cylch (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1990).
WG6.21.T

Tomos, Dewi, O Gwmpas y Foel: Teithiau cerdded yn ardal Caer’r Gors, cartref Kate Roberts (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2007).
WG6.21.T

Western Mail, Caerdydd 2000 (Caerdydd, Marchnata Caerdydd Cyf., 2000).
WG6.28.C

Williams, R. Thomas, Diwrnod yn Nolgellau: y Lleodd mwyaf Dyddoral y gellir ymweled â hwy yn y Dref a’r Gymydogaeth (Caernarfon, W. Gwenlyn Evans, 1904).
WG6.23.W

Winn, Christopher, Wyddwn i mo hynna am Gymru (Aberystwyth, Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 2008).
WG1.W

Wyn, Hefin, Pentigily: Dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro (Talybont, Lolfa, 2008).
WG6.27.W

Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru, Yr hyn a welwch yn Nyffryn Rheidol: taith natur reilffordd gyntaf Prydain ([Aberystwyth], Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru, [n.d., 1973?]).
WG6.25.H

 

Cyfres ‘Adnabod Cymru’


Griffiths, Nan, Gwynedd (Llandysul, Gwasg Gomer ar ran Bwrdd Croeso Cymru, 1993).
WG6.16.G

 

Cyfres ‘Broydd Cymru’


Davies, Eleri (gol.), Bro Dinefwr (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1996).
WG6.26.B

Evans, Aled Lewis, Bro Maelor (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1996).
WG6.22.E

George, Eirwyn, Gorllewin Penfro (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, [2002]).
WG6.27.G

Gruffydd, Elfed, Llŷn (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1998).
WG6.21.G

James, Cyril, Maldwyn (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2003).
WG6.23.J

Jones, Islwyn, Bro Morgannwg (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1998).
WG6.28.J

Lewis, Dewi E., Gorllewin Morgannwg (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2003).
WG6.28.L

Matthews, E. Gwynn, Sir Ddinbych (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2001).
WG6.22.M

Owain, Eryl, Bro Conwy (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2000).
WG6.21.O

Owen, Ifor, Penllyn (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1997).
WG6.23.O

Parry, Norman Closs, Sir Fflint (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2007).

Pierce, Gareth, Caerdydd a’r Cymoedd (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2002).
WG6.28.P

Pierce, Gareth, Gwent (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1997).
WG6.28.P

Roberts, Guto, Eifionydd (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1998).
WG6.21.R

Rhys, Ann Gruffydd, Cwm Gwendraeth a Llanelli (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2001).

Tomos, Dewi, Eryri ((Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 2005).
WG6.21.T

Thomas, Gwilym, Bro Llambed (Llanrwst, Gwasg Cerrig Gwalch, 1999).
WG4.35.E

 

Cyfres ‘Cip ar Gymru’


Llywelyn, Robin, Portmeirion, ail arg. (Llandysul, Gwasg Gomer, 2005).
WG4.33.L

Meek, Elin, Yr Wyddfa = Snowdon (Llandysul, Gomer, 2007).
WG6.21.M

 

Cyfres ‘Croeso i’


Croeso i ardal Aberaeron – Ceinewydd, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Aberdaron – Nefyn, (Pwlllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Aberdyfi – Tyddewi, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Abersoch – Llanbedrog, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Aberteifi – de Ceredigion, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Aberystwyth, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Bangor, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Betws-y-coed, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Biwmares, (Pwllheli, Llygad Gwalch, 2007).

Croeso i ardal Caergybi – Amlwch, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Conwy, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Caernarfon, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Llanberis, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Llandudno, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Llanfair Pwllgwyngyll, (Pwllheli, Llygad Gwalch, 2007).

Croeso i ardal Llangollen, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Machynlleth, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Moelfre-Llangefni (Pwllheli, Llygad Gwalch, 2007).

Croeso i ardal Porthmadog – Ffestiniog, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Pwllheli, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

Croeso i ardal Rhuthun, (Pwllheli, Llygad Gwalch, [2004-5]).

 

Cyfres ‘Crwydro Cymru’


Davies, Aneirin Talfan, Crwydro Bro Morgannwg, 2 gyfrol (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1972-8).
WG6.28.D

Davies, Aneirin Talfan, Crwydro Sir Gâr (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1955).
WG6.26.D

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Ceredigion (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1952).
WG6.25.E

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Maldwyn (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1957).
WG6.23.E

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Meirionnydd (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1954).
WG6.23.E

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Mynwy (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1958).
WG6.29.E

Ellis, Thomas Iorwerth, Crwydro Sir y Fflint (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1959).
WG6.22.E

Jones, Bobi, Crwydro Môn (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1957).
WG6.2.J

Jones, Frank Price, Crwydro Dwyrain Dinbych (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1961).
WG6.22.J

Jones, Frank Price, Crwydro Gorllewin Dinbych (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1969).
WG6.22.J

Llywelyn-Williams, Alun, Crwydro Arfon (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1959).
WG6.21.L

Llywelyn-Williams, Alun, Crwydro Brycheiniog (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1964).
WG6.24.L

Parry, Gruffudd, Crwydro Llŷn ac Eifionydd (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1960).
WG6.21.P

Payne, Ffransis George, Crwydro Sir Faesyfed, 2 gyfrol (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1966-68).
WG6.24.P

Roberts, Gomer Morgan, Crwydro Blaenau Morgannwg (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1962).
WG4.38.R

Williams, Ernest Llwyd (Ernest Llwyd), Crwydro Sir Benfro, 2 gyfrol (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1958-60).
WG6.27.W

Williams, Harri, Crwydro’r Ynys Hir (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, [1968]).
WB4.W

 

Cyfres ‘Cynefin’


Jones, Evan, Cymdogaeth Soar-y-mynydd (Abertawe, Gwasg Christopher Davies, 1979).
WG6.25.J

 

Cyfres ‘Mynediad i Gymru’


Bradley, Carole, Cip ar y cymoedd: ddoe a heddiw (Llandysul, Gwasg Gomer, 2008).
WG9.B

Meek, Elin, Dilyn dwy afon: afon Tywi ac afon Teifi (Llandysul, Gomer, 2008).
WG6.1.M

Meek, Elin, Mynyddoedd mawr: Eryri a’i phobl (Llandysul, Gomer, 2008).
WG6.21.M

Back to top

 

3. Arweinlyfrau Dwyieithog


Arweiniad i barciau a gerddi hanesyddol Cymru = Guide to the historic parks & gardens of Wales (Tal-y-bont, Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, 1998).
WG6.1.A

Caernarfon, gwybodaeth i ymwelwyr: beth i’w weld a’i wneud = Caernarfon, a visitors guide: what to see and do ([Caernarfon], 100% Caernarfon Cyf., [2004?])
WG6.21.C

Dyma Gymru = A guide to Wales (Caerdydd, Cyhoeddiadau ‘Dyma Gymru’, [1955]).
WG6.1.D

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: llawlyfr yr ardd = The National Botanic Garden of Wales: guide to the garden ([Llanarthne], [Gardd Fotaneg Genedlaethol Gymru], [1998?]).
WG6.26.G

Gerddi Cymru = Gardens of Wales (Dinas Powys, Gerddi Gorau Cymru, 2005).
WG6.1.G

Gerddi gwych yn Sir Fynwy: nefoedd y gerddi yn Nyffrynnoedd Gwy ac Wysg = Glorious gardens in Monmouthshire: horticultural heaven in the Wye Valley and Vale of Usk (Penpergwm, Adventa, 2004).
WG6.29.G

Sir Clwyd: Canllaw Swyddogol Sir = Clwyd: County council official guide ([Caerloyw], [The British Publishing Company], [ca. 1984?]).
WG6.22.C

[Llanilltud Fawr]: calon hanesyddol y Fro = Llantwit Major: historic heart of the Vale (Llanilltud Fawr, Cyngor Tref Llanilltud Fawr, 2001).
WG6.28.L

Aithie, Patricia and Charles Aithie, Caerdydd a thu hwnt = Cardiff and beyond (Stroud, Alan Sutton, 1994).
Architecture: Store 942.987 AIT, WG6.28.A

Asiantaeth Datblygu Cymru, Dining out in Wales = Ciniawa yng Nghymru (Caerdydd, Asiantaeth Datblygu Cymru, 2003).
WG6.1.D

Bevan, Alun Wyn, Clawdd Offa = Offa’s Dyke (Llandysul, Gwasg Gomer, 2009).

Briwnant-Jones, Gwyn, Cledrau Cymru = Rails Across Wales (Llandysul, Gwasg Gomer, 2009).

Bwrdd Croeso Cymru, Croeso i Gymru = Welcome to Wales (Caerdydd, Bwrdd Croeso Cymru, 2001).
WG6.1.W

Caldwell, Neil and John H. Stoner, Eicon i Gymru fodern: gwireddu budd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol = An icon for modern Wales: realising the benefits of the National Botanic Garden (Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig, 2001).
Folio WG6.26.C

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Celf yn y dre: arweiniad i’r celfyddydau gweledol yn Aberystwyth = Art on the town: a guide to the visual arts in Aberystwyth ([Aberystwyth], [Canolfan Celfyddydau Aberystwyth], [1997?]).
WG6.25.C

Cardiff Corporation Transportation Department, Dyma Cardiff = See Cardiff (Manceinion, Grove Publishing Co., 1950).
WG6.28.C

Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin = Carmarthenshire 2000/2001 ([Carmarthen], Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr, [2000]).
WG6.26.C

Cyngor Cymuned Meifod, Taith drwy Ddyffryn Meifod = A guide to the Vale of Meifod ([s.l.], Cyngor Cymuned Meifod, 2003).
WG6.23.T

Cyngor Sir Gwynedd, Llwybr tref Caernarfon = Caernarfon town trail ([s.l.], Cyngor Sir Gwynedd, 1993).
WG6.21.L

Davies, Andy, Arfordir Cymru = Coastline Wales (Caerdydd, Graffeg, 2008).
Folio WG6.1.D

yr Eglwys yng Nghymru. Esgobaeth Sir Fynwy, Eglwysi mawr Esbogaeth Mynwy: cyflwyniad i ymwelwyr = Great churches in the Diocese of Monmouth: a visitor guide ([Trefynwy], [Esgobaeth Sir Fynwy], 2005).
WG6.29.G

Grenvell, D.R., Cymru = Wales: an introduction to Wales (Llandrindod, Welsh Tourist and Holidays Board, 1949).
WG6.1.W

Huws, Martin and Nick Jenkins, Caerdydd = Cardiff (Llandysul, Gwasg Gomer, 2001).
WG6.28.H

Meek, Elin, Yr Wyddfa = Snowdon (Llandysul, Gomer, 2007).
WG6.21.M

Menter Ardal y Llechen, Llwybrau’r dyffrynnoedd llechi = Slate valley paths ([s.l., Menter Ardal y Llechen, 2005?].
WG6.21.L

Morgan, Gerald, Llwybr arfordir Ceredigion: o’r Teifi i’r Dyfi = Ceredigion coast path: Teifi to the Dyfi (Aberaeron, Cyngor Ceredigion, 2008).
WG6.25.M

Partneriaeth y Trallwng, Arweinlyfr y Trallwng: gweithgareddau ac atyniadau = Welshpool visitor guide: activities and attractions (y Trallwngl, Partneriaeth y Trallwng, 2001, 2003).
WG6.23.W

Western Mail, Ceredigion: hamdden, gwasanaethae a busness 2000 = Ceredigion leisure, services and business 2000 (Caerdydd, The Western Mail, 2000).
WG6.25.W

yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Y Carneddau a’r Glyderau: mynyddoedd byw = The Carneddau and Glyderau: living mountains ([Llandudno], yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 1999).
WG6.21.C

yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, [Llŷn]: lle arbennig = Llyn: a special place (Llandeilo, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Cymru), 1998).
WG6.21.L

Back to top

 

4. Casgliadau o Hanesion Teithio


Erfyl, Gwyn (gol.), Y teithiwr talog: Casgliad o ysgrifau taith (Cymry ar daith ym mhedwar ban byd) ([Llanrwst], Gwasg Carreg Gwalch, 1998).
WG6.3.T

Erfyl, Gwyn (gol.), Y teithiwr talog 2: Casgliad o ysgrifau taith (Cymry ar daith ym mhedwar ban byd) ([Llanrwst], Gwasg Carreg Gwalch, 1999).
WG6.3.T

Rees, Ioan Bowen, Bylchau: Ysgrifau Mynydd a Thaith (Caerdydd, GPC, 1995).
WG6.3.R

Back to top

 

5. Hanesion Teithio ar gyfer Plant


Bryan, John Davies, O’r Aifft (Wrecsam, Swyddfa Cymru’r Plant, 1908).
WG6.3.B

Evans, Hywel Gwyn, Denmarc: Astudiaeth o’r Wlad i Ddisgyblon Ysgolion Uwchradd (Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 1983).
WG6.3.E

Evans, Ioan Mai, Gwlad Llŷn (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1968).
Tolboom, Wanda, Pobl yr Eira, cyf. Marion Rees ([Dinbych], Gwasg Gee, 1968).
WG6.3.T

 

Llyfrau Cymdeithas Genhadol Llundain


Abel, Charles W., Bywyd anwaraidd yn New Guinea: Y Papuan mewn Amrywiol Dymherau, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [1901?]).
WG5.5.A

Davies, E. Curig, Y Morwr a’r Merthyr (Llundain, Gwasg Livingstone, 1940).
WG5.5.W

Davies, Elena Puw, Angel y Llongau Hedd (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1931).
WG5.5.D

Elliott, William A., Aur o’r Graig, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1911).
WG5.5.E

Elliott, William A., Bywyd David Livingstone, cyf. J. Hywel Parry (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [ca. 1908].

Griffith, Robert, China Fu, China Fydd (Llundain, Gwasg Livingstone, [1935]).
WG5.5.G

Griffith, Robert, Chwedl a Hanes o Ynys y Merthyron (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1920).
WG5.5.G, WG6.21.E

Griffith, Robert, David Livingstone Cyfaill y Caethwas (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [1925]).

Gruffydd, Ceridwen, Brenhines y Diffeithwch Mary Slesser (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1926).
WG5.5.G

Rees, W. Hopkyn, China, Chinaeg a Chineaid (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1907).
WG5.5.R

Sharman, Annie, Ynys y merthyron, neu, Madagascar: Y Wlad, y Bobl, a’r Cenadaethau, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1908).
WG5.5.S

Tuck, Mary N., Dwyrain a gorllewin: yr Hanes am Fyddyn Genhadol. cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1901).
WG5.5.T

Back to top

 

6. Hanesion Fforwyr a Fforiadau Tramor


Hanes Bywyd Henry M. Stanley (Dinbych, Gwasg Gee, 1890).

Jones, W.J. (gol.), Darganfyddwyr ar Dir, Cyfres Enwogion y Byd 1 (Aberystwyth, Gwasg Cambria, 1982).
Store 5: B19055

 

7. Hanesion Cenhadon a Chenadaethau Tramor


Charles, Thomas, o’r Bala, Talfyriad o hanes Mr. Kicherer, gweinidog yr efengyl, am ei lafur, ei beryglon, a’i lwyddiant yn mysc y Boschemen, un o’r llwythau tywyllaf a mwyaf anifeilaidd o’r Hottentots, yn neheudir Affrica; hefyd, byr-hanesion am lafur amryw ereill, yn mysc paganiaid; holiadau ac attebion tri o’r Boschemen, a ddychwelwyd i’r ffydd, &c. &c. (Bala, Argraffdy Jones & Co., 1804).
SCOLAR WG5.5.L

Charles, Thomas, o’r Bala, Talfyriad o hanesyddiaeth genhadawl: yn cynnwys hanes Mr. Kicherer, ag ereill, am eu llafur a’u llwyddiant, y’mhlith yr Hottentots, yn Neheudir Affrica, ac yn yr India Ddwyreiniol: holiadau ac attebion tri o’r Boschemen dychweledig: hefyd sefydliad Cymdeithas yn Llundain, Mawrth 4, 1804, tuag at ddosparthu Biblau y’mhlith holl genhedloedd y ddaear (Bala, R. Saunderson, 1804).
SCOLAR Glyn Ashton WG39.2.007

Cousins, William Edward, David Jones: arloeswr y ffordd i genhadaeth Brotestanaidd ym Madagascar (Llundain, Cymdeithas Genhadol, [n.d., ca. 1900?]).
WG5.5.J

Cyngor Undebol Cenhadol Cymru, Crist yng Nghynnwrf y Byd (Llundain, Y Wasg Livingstone ar ran Cyngor Undebol Cenhadol Cymru, [1931?])
WG5.5.C

Davies, D J., Yn ôl ac ymlaen ([Llandysul], [Gwasg Gomer], [1945?]).
WG5.5.D

Davies, William, Dyddiadur y Parch. William Davies, pan ydoedd yn genadwr yn Sierra Leone, rhandir Orllewinol Affrica: yn cynnwys peth hanes am y wlad, a’i thrigolion: llwyddiant crefydd yn mhlith y Negroaid; dull y llywodraethau: ansawdd yr hin, &c. &c. (Abertawy, John Williams, 1829).
WG37(1829)

Evans, Ann, Llythyr Ann Evans (gynt Ann Jones, Llanidloes), gwraig y Parchedig Evan Evans at ei thad (Bala, R. Saunderson, 1818).

Foster, Arnold, Yn nyffryn yr Yang-tse, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1899).
SCOLAR WG5.5.F

Griffith, G. Penar, Hanes Bywgraffiadol o Genadon Cymreig i Wledydd Paganaidd (Caerdydd, 1897).
SCOLAR WG5.5.G

Griffith, Griffith Wynne, Cofiant cenhades, Miss J. Helen Rowlands, M.A., D. Litt., (Helen O Fôn) (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistaid Calfinaidd, 1961).
WG5.5.R

Griffith, Huw Wynne, C.F. Andrews: cyfaill Gandhi ac arloeswr y genhadaeth gyfoes (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Ddarlith Davies, 1986).
WG5.5.G

Griffith, Robert, David Livingstone Cyfaill y Caethwas (Llundain, Cymdeithas Genhadol Cymru, [1925]).

Griffith, Robert, Chwedl a hanes o ynys y merthyron, 2il argraffiad (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1924).
WG5.5.G

Griffiths, David, Hanes Madagascar: neu grynodeb o hanes yr ynys, a’i chynyrch, ei masnach, a’i thrigolion, yn nghyda’u hynafiaethau creulon, a’u heilunaddoliaeth ffiaidd, hefyd, hanes y genadaeth, yn ei llwyddiant a’i haflwyddiant, yn nghyda’r erledigaethau a’r merthyrdodau, o’r dechreuad, yn 1818, hyd 1842 (Machynlleth, R. Jones, 1842).
SCOLAR WG5.5.G

Griffiths, Rhys Lewis, Y Bara Gwell: John Davies, Tahiti 1772-1855 (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1955).
WG5.5.D

Gruffydd, Ceridwen, Brenhines y diffeithwch: Mary Slessor (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1926).
WG5.5.G

Gruffydd, Ceridwen, Gwas i bawb: Robert Griffith (Treforus, Jones, pr., 1959).
WG5.5.G

Hanks, Geoffrey, Ynys heb ddihangfa: hanes y Tad Damien o Folokai, cyf. Gwenda Roberts (Bangor, Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, 1985).
WG5.5.D

Hopcyn, Idris, William Hopkyn Rees: cenhadwr Crist yn China ([s.l.], [s.n., [1959]).
WG5.5.R

Hughes, Hugh Michael, Griffith John, D.D. arwr China (Llundain, Humphrey Milford, Oxford University Press, 1914).
WG5.5.J

Hughes, John Williams, Deffrowr China: Dr. Timothy Richard (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1953).
WG5.5.H

Jacob, Henry Thomas, Hopkyn Rees, China: sef, trem ar fywyd a llafur y Parch. William Hopkyn Rees (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1925).
WG5.5.R

John, Maldwyn C., Hanes Bywyd a Gwaith Mrs. Esther Lewis – Cenhades, 1887-1958 (Abertawe, 1996).

Jones, D.G. Merfyn, Y Popty Poeth a’i gyffiniau: Cenhadaeth Sylhet-Cachar, Hanes Cenhadaeth Dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1990).
WG5.5.J

Jones, D.R., Arwyr y Groes (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1919).
WG5.5.J

Jones, J. T., Madagascar heddiw (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [195-?]).
WG5.5.J

Jones, David, Llythyr, oddi wrth Dafydd ab Ioan y Pererin, at Ioan ab Gwilim y Prydydd: yn rhoddi byrr hanes o fywyd a marwolaeth y Parchedig Mr. Christopher ... (Trefecca, 1784).
SCOLAR WG30(1784)

Levi, Thomas, Hanes bywyd a theithiau Dr. Livingstone (Merthyr Tydfil, Rees Lewis, [1874])
SCOLAR WG5.5.L

Lloyd, Elizabeth M., Hanes Assam (Caernarfon, C.M. Book-Room, D. O’Brien Owen, 1916).
WG5.5.L

Lloyd, J. Meirion, Arloesydd Lwshai: D.E. Jones (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1958).
WG5.5.L

Lloyd, J. Meirion, Y Bannau Pell: Cenhadaeth Mizoram, Hanes Cenhadaeth Dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1989).
WG5.5.L

Morgan, T.R., Cofiant y Diweddar Barch. W.R. James, India (Llangollen, W. Williams, 1912).
WG5.5.J

Morris, John Hughes, Ar lwybrau’r meddyg da: hanes cenadaethau meddygol (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, [ca.1938?]).
WG5.5.M

Owen, Griffith, John Williams, y cenhadwr: neu, Yr efengyl yn Ynysoedd Mor y De (Dolgellau, D. H. Jones, 1878).
SCOLAR WG5.5.W

Prout, Ebenezer, Hanes bywyd y Parchedig John Williams, cenadwr Cymdeithas Genadol Llundain, i ynysoedd Môr y Deau, cyf. Josiah Thomas Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, [1843?]).
SCOLAR WG5.5.W

Rees, Thomas Leyshon, Gwlad y Negro, neu hanes Jamaica yn wladol a chrefyddol (gyda darluniau) (Llanelli, James Davies, 1891).
SCOLAR WG5.5.R

Rees, William Hopkyn, Byr-hanes bywyd a llafur y cenhadwr Cymreig, y Parch. Griffith John, D.D., China (Dolgellau, Hughes a’i Fab ar ran Cymdeithas Genhadol Llundain, 1905).
WG5.5.J

Rees, William Hopkyn, China, Chinaeg a Chineaid (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1907).
WG5.5.R

Roberts, J. Herbert. Ymweliad â bryniau Khasia, 2il argaffiad (Lerpwl, I. Foulkes, 1888).
SCOLAR WG5.5.R

Roberts, John S., Hanes bywyd ac ymchwiliadau David Livingstone, LL.D., y teithiwr cenadol enwog, wedi ei gasglu yn ofalus oddiwrth ysgrifeniadau awdurdodedig: hefyd H. M. Stanley ac eraill (Llundain, Adam, [c.1880?]).
SCOLAR Folio WG5.5.L

Rutherford, T. Dixon, Merthyr Erromanga: ychydig o hanes John Williams, y cenhadwr, cyf. E. Peris Williams (Llundain, Simpkin, [n.d.]).
SCOLAR WG5.5.W

Thomas, Ednyfed, Bryniau’r Glaw: Cenhadaeth Casia, Hanes Cenhadaeth Dramor Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Caernarfon, Gwasg Pantycelyn ar ran Bwrdd y Genhadaeth, 1988).
WG5.5.T

Thomas, R., Hanes bywyd y Dr. David Livingstone (Caernarfon, Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, [1912?]).
WG6.3.L

Thomas, T. Gwyn, David Griffiths, Madagascar (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1920).
WG5.5.G

Williams, Cyril Glyndwr, Timothy Richard (1845-1919): o Ffaldybrenin i China: arloeswr, gweledydd, proffwyd, un o’r cewri mwyaf a fagodd Cymru (Cwmann, Gwasg Caernant, 1995).
WG5.5.R

Williams, David Edward, Gwrol lew gwlad Bechwana: Roger Price (Llundain, Cyngor Cenhadol Unedig Cymru, 1962).
WG5.5.W

Williams, John, Hanes rhyfedd anturiaethau cenadol yn ynysoedd Môr y Deau, gyda sylwadau ar naturiaeth yr ynysoedd, dechreuad, ieithoedd, traddodiadau, ac arferion y trigolion, cyf. Thomas Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, 1841).
SCOLAR WG5.5.W

Williams, Robert John, ‘Un o’r Arloeswyr: Elizabeth Williams, Sylhet’, Y Goleuad (7 Medi 1917), 5.

Williams, Robert John, Y Parchedig John Roberts, D.D., Khasia (Caernarfon, Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, [1923]).
WG5.5.R

Back to top

 

8. Cyfieithiadau Cymraeg o Hanesion Teithio


Abel, Charles W., Bywyd anwaraidd yn New Guinea: Y Papuan mewn Amrywiol Dymherau, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, [1901?]).
WG5.5.A

Clare, John, Christopher Columbus, cyf. Ieuan Griffith (Caerdydd, Dref Wen, 1993).

Crouch, Nathaniel, Dwy daith: Gaersalem yn cynwys yn Gyntaf, manes oywir a rhyfeddol e ymdaith dau brererin a Loegr er ys Blynyddoedd, a pha ddigwyddiadau a fu iddynt yn en hymdaith o Gaesalem, Grand Cairo, Alexandria &c. ... , cyf. William Lewes (Amwythig, John Rhydderch, [1690?]).
SCOLAR WG30(1728)

Datta, Surendra Kumar, Dyhead yr India, cyf. E.L. Roberts ([Caernarfon], Undeb Cenhadol y Bobl Ieuainc, 1908).
WG5.5.D

Elliott, William A., Aur o’r Graig, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1911).
WG5.5.E

Foster, Arnold, Yn nyffryn yr Yang-tse, cyf. L. Williams (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1899).
SCOLAR WG5.5.F

Gerallt Gymro, Hanes y Daith trwy Gymru, cyf. Thomas Jones (Caerdydd, GPC, 1938).
WG4.1.G

Hanks, Geoffrey, Ynys heb ddihangfa: hanes y Tad Damien o Folokai, cyf. Gwenda Roberts (Bangor, Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, 1985).
WG5.5.D

Mawndfil, Siôn, ‘Siôn Mawndfil yn Gymraeg’, gol. W. Beynon Davies, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 5 (1929-31), 288.

Mathews, Basil Joseph, Livingstone y Llwybrydd, cyf. John Bodfan Anwyl (Llundain, Oxford University Press, 1914).

Matthews, Rupert, Fforiwr, addaswyd gan Islwyn Griffiths (Caerdydd, GPC, 1993).

Odoricus de Pordenone, Ffordd y Brawd Odrig, gol. Stephen J. Williams (Caerdydd, GPC, 1929).
WG16.41.O

Pellham, Edward, Gwyrthiol Gadwraeth a Gwaredigaeth Wyth o Saeson pa rai a adawyd yn Greenland naw mis a deuddeg diwrnod... wedi ei gyfieithu o’r Saesneg (Aberystwyth, Samuel Williams, 1819).
SCOLAR WG37(1819)

Pennant, Thomas, Hynafiaethau Cymreig: Teithiau yng Nghymru, sef cyfieithiad o’r ‘Tours in Wales’, cyf. John Rhŷs (Caernarfon, H. Humphries, [1883?]).
SCOLAR WG30(1883)

Prout, Ebenezer, Hanes bywyd y Parchedig John Williams, cenadwr Cymdeithas Genadol Llundain, i ynysoedd Môr y Deau, cyf. Josiah Thomas Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, [1843?]).
SCOLAR WG5.5.W

Roberts, John S., Hanes bywyd ac ymchwiliadau David Livingstone, LL.D., y teithiwr cenadol enwog, wedi ei gasglu yn ofalus oddiwrth ysgrifeniadau awdurdodedig: hefyd H. M. Stanley ac eraill (Llundain, Adam, [c.1880?]).
SCOLAR Folio WG5.5.L

Savory, Hubert Newman et al, Henebion Cymru. cyf. Gomer M. Roberts (Llundain, H.M.S.O., 1977).
WG6.1.H

Sharman, Annie, Ynys y merthyron, neu, Madagascar: Y Wlad, y Bobl, a’r Cenadaethau, cyf. J. Bodfan Anwyl (Llundain, Cymdeithas Genhadol Llundain, 1908).
WG5.5.S

Stanley, H.M., Hanes Bywyd Dr. Livingstone, cyf. ? (Caernarfon, Rees & Evans, 1870).

Teithiau cenadol y Parch. Dr. Livingston a’i ddarganfyddiadau yn Nghanolbarth Deheudir Affrica, cyf. Thomas Levi (Merthyr Tydfil, Rees Lewis, 1857).
SCOLAR WG37(1857); Aneirin Lewis WG39.1.159; Casgliad Amryw Bangor WG59.019; WG6.3.L

Thomas, Thomas Morgan, Un-mlynedd-ar-ddeg yn nghanolbarth deheuol Affrica: Taith i’r Canolbarth (Llundain, John Snow, [1873]).
SCOLAR WG4.6.T

Williams, John, Hanes rhyfedd anturiaethau cenadol yn ynysoedd Môr y Deau: gyda sylwadau ar naturiaeth yr ynysoedd, dechreuad, ieithoedd, traddodiadau, ac arferion y trigolion, cyf. J.T. Jones (Caerfyrddin, Josiah Thomas Jones, 1841).
SCOLAR WG5.5.W

Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit, gol. Gwilym Lloyd Edwards (Caerdydd, GPW, 1999).
WG16.41.Y

Back to top

 

9. Ffug hanesion teithio


Bebb, William Ambrose, Baradwys Bell: sef dyddiadur Cymro yn 1841 (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1941).
WG16.81.B3.W4

Bebb, William Ambrose, Dial y Tir (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1945).
WG16.81.B3.W4

Bebb, William Ambrose, Gadael Tir (Llandybïe, Llyfrau’r Dryw, 1948).
WG16.81.B3.W4

de Maistre, Xavier, Taith o amgylch fy ystafell, cyf. T. Ifor Rees (Dinas Mécsico, The American Book and Printing Company, 1944). [Voyage Autour de ma Chambre]
Bangor

Jones, Hugh (Llangwm), Hanes y Capt. Factor. Sef ei daith i Smyrna a Venis (Llundain, W. Roberts, 1762) (anterliwt - also the subject of a short animated film).
SCOLAR WG30(1762)

Lloyd, Glenys Mair, Heldir y Diafol (Llandysul, Gwasg Gomer, 1996).
WG16.81.L5.G

Back to top

 

10. Llyfrau Saesneg


Davies, Elizabeth, Betsy Cadwaladyr, a Balaclava Nurse: an autobiography of Elizabeth Davis, gol. Jane Williams (Ysgafell) (Aberystywth, Honno, 2007; 1987; 1857).
WG4.6.D

Davies, John, The History of the Tahitian Mission 1799-1830, gol. C.W. Newbury (Caergrawnt, CUP for the Hakluyt Society, 1961).
WG5.5.D

Evans, David, Letters from America, Aled Eames, Lewis Lloyd, and Bryn Parry, eds ([Caernarfon], Gwynedd Archives Service, 1975).
WG4.6.E

Jenkins, Nigel. Gwalia in Khasia: a visit to the site, in India, of the biggest overseas venture ever sustained by the Welsh (Llandysul, Gwasg Gomer, 1995).
WG4.6.J

Price, Howell ap Dafydd, A genuine account of the life and transactions of Howell ap David Price, gentleman of Wales: exhibiting a series of most remarkable occurrences during his seven years travels abroad; five of which were spent with a lady he had released from slavery. With farther particulars since his return with her to England / written by himself (London, Printed for T. Osborne, 1752).
SCOLAR WG30(1752)

Roberts, Gwyneth Tyson, Even the Rain is Different (Dinas Powys, Honno, 2005).
WG6.3.E

 

Diana Luft
Ysgol y Gymraeg
Prifysgol Caerdydd