Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Croeso i tudalennau newydd ar gyfer ceisio am swydd gyda Prifysgol Caerdydd, a sydd yn rhoi'r gwybodaeth mwyaf diweddaraf ar gyfer chwilio, ceisio ac cynnal eich ceisiadau swyddi electronig, drwy ddefnyddio ein system E-Recriwtio newydd.

Dewisiwch or rhestr isod o canllawiau a gwybodaeth manwl, a nifer mathau o wybodaeth eraill ar gyfer eich cynorthwyo chi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynnau arbennig, cysylltwch heb arbed gyda ni drwy pobl@caerdydd.ac.uk neu teleffon (029 208) 79777.


1 - Canllaw 'Syt i Wneud'


2 - Syt i ysgrifennu CV


3 - Cwestiynnau Aml-Ofyn (FAQs)


4 - Gwybodaeth Adleoli/ Ail-Leoli (Saesneg)


5 - Furflen Hawlio Costau Cyfweliadau


6 - Swyddi Adleoli (PDF - Saesneg)


7 - Manteision Staff


8 - Cysylltwch gyda ni