Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Gwasanaethau a Gweithrediadau TG)

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am arweinydd TG eithriadol i ddatblygu ei Grŵp Gwasanaethau a Gweithrediadau IT er mwyn iddo ddod yn un o brif ddarparwyr gwasanaethau TG y byd.

Gan weithredu fel rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Gwybodaeth ac fel aelod o’r uwch-dîm arwain TG, byddwch yn datblygu ac yn rheoli tîm o tua 60 o staff sy’n gyfrifol am ddesg gwasanaethau TG ganolog y Brifysgol, rheoli digwyddiadau a phroblemau, rheoli newid, ffurfwedd a rhyddhau, cyflawni gwasanaethau a Gweithrediadau’r Ganolfan Ddata. Eich her fydd sicrhau y cynhelir gwasanaethau cwsmer gwirioneddol eithriadol ar yr un pryd â gwella model gwasanaethau TG y Brifysgol yn gyson; gan ganolbwyntio ar gost, strwythur, prosesau a gweithdrefnau, a chyflwyno methodoleg, safonau a meddylfryd proffesiynol a phriodol o ansawdd uchel.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i http://www.harveynash.com/executive_search/jobs/details.asp?jobid=1426299

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 21ain Rhagfyr 2012.