Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Contact Us

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch i wneud cais am swydd ym Mhrifysgol Caerdydd, darllenwch y canllaw 'Sut i Wneud Cais' yn y lle cyntaf. Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi gyfeirio at ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Efallai yr hoffech edrych ar y buddion o weithio i Brifysgol Caerdydd.

Os nad yw'r wybodaeth uchod yn ateb eich ymholiad, anfonwch neges e-bost atom yn pobl@caerdydd.ac.uk Rydym yn ymateb i'r holl negeseuon e-bost mor gyflym â phosibl er mwyn datrys eich ymholiad o fewn 48 awr o'i dderbyn.

Fel arall, os hoffech siarad ag aelod o staff, gallwch ffonio +44 (0) 29 2087 9777.

Mae'r negeseuon e-bost a'r galwadau ffôn yn cael eu hateb rhwng 8.30 am a 5 pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ac eithrio Gwyliau Banc.