Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English
Chwiliwch ein Swyddi

Cael y diweddaraf

Pam Prifysgol Caerdydd?

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion mwyaf arloesol, uchelgeisiol a llwyddiannus y DU. Rydym yn cyflogi dros 6000 o bobl - ac mae pob un ohonynt yn hanfodol i'n hymgais i fod yn Brifysgol sy'n arwain y byd. Mae gweithio i Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyflogau cystadleuol, llu o fuddion nodedig, cyfle ardderchog ar gyfer datblygu gyrfa ac amgylchedd gwaith positif - fel y gwelir gan ein gwobrau ar gyfer hyrwyddo diwylliant amrywiol a buddsoddi yn ein pobl.

Chwiliwch am eich swydd nesaf i fod yn rhan o'n
dyfodol cyffrous.

Cardiff University Main Building

Prif Adeilad Gwych

The Cochrane Building

Amgylchedd Gwaith Modern

Cardiff Bay by night

Glannau Bae Caerdydd yn llawn bywyd

WMC frontage

Canolfan Mileniwm Cymru

Dysgwch fwy am...


Pam Caerdydd?

Bywiog, cyfeillgar, hyderus, cosmopolitan — dyma Gaerdydd, prifddinas brydferth Cymru. Mae Caerdydd yn lle gwych i weithio ynddo, ac yn lle gwych i fyw!

IIP logo Stonewall Top 100 2013 Athena SWAN - Bronze Award HR Excellence in ResearchISO and OHSAS awards