Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn ymchwil

HR Excellence in Research logo

Mae proses ar draws y DU yn galluogi SAUau y DU i ennill bathodyn 'Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn ymchwil' y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n cydnabod eu hymrwymiad i egwyddorion Siarter Ewrop ar gyfer Ymchwilwyr a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Recriwtio. Mae'r broses yn y DU yn ymgorffori Cod Ymarfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Rhaglenni Gradd Ymchwil a'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaoedd Ymchwilwyr er mwyn galluogi sefydliadau sydd wedi cyhoeddi cynlluniau gweithredu Concordat i ennill bathodyn 'Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn ymchwil'. Mae dull y DU yn cynnwys gwaith parhaus o ran gwerthuso a phennu meincnodau'n genedlaethol.'