Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

ISO 14001 ac BS OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 14001 Bureau Veritas Certification

Safon a gydnabyddir yn rhyngwladol yw ISO 14001 sy'n nodi fframwaith ar gyfer rhoi System Rheolaeth Amgylcheddol effeithiol ar waith. Mae'r system reoli’n galluogi'r Brifysgol i nodi a rheoli agweddau ar ein busnes sy'n effeithio ar yr amgylchedd a nodi a deall y deddfau perthnasol y mae’n rhaid i'r Brifysgol gydymffurfio â nhw.

Gan fod y Brifysgol yn gweithredu System Rheolaeth Amgylcheddol effeithiol, gall staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid fod â rhywfaint o sicrwydd bod gan y Brifysgol fframwaith ar waith ar gyfer rheoli ein hymrwymiadau amgylcheddol a pharhau i wella ein perfformiad amgylcheddol.

Mae'r Brifysgol yn gweithredu system reoli unigol, integredig ar gyfer diogelwch, iechyd a’r amgylchedd sy'n cydymffurfio â Safonau Rheoli ISO 14001 a BS OHSAS 18001. Gellir cael mynediad i System Rheolaeth y Brifysgol yn: https://www.caerdydd.ac.uk/osheu/shems/index.html.

BS OHSAS 18001

OHSAS 18001 Bureau Veritas Certification

Mae Cyfres Asesu Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (OHSAS) 18001 yn Safon Brydeinig a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n nodi fframwaith ar gyfer rhoi system reoli iechyd a diogelwch effeithiol ar waith. Mae'r system reoli hon yn helpu hyrwyddo amgylchedd gwaith diogel ac iach trwy ddarparu fframwaith sy'n galluogi'r Brifysgol i nodi a rheoli ei risgiau iechyd a diogelwch, gan leihau'r potensial ar gyfer damweiniau, cynorthwyo gyda chydymffurfio â deddfwriaeth a gwella perfformiad cyffredinol.

Gan fod y Brifysgol yn gweithredu system reoli iechyd a diogelwch effeithiol, gall staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid fod â rhywfaint o sicrwydd bod gan y Brifysgol fframwaith ar waith ar gyfer rheoli ein hymrwymiadau i iechyd a diogelwch a pharhau i wella ein perfformiad o ran iechyd a diogelwch.

Mae'r Brifysgol yn gweithredu system reoli unigol, integredig ar gyfer diogelwch, iechyd a’r amgylchedd sy'n cydymffurfio â Safonau Rheoli ISO 14001 a BS OHSAS 18001. Gellir cael mynediad i System Rheolaeth y Brifysgol yn: https://www.caerdydd.ac.uk/osheu/shems/index.html