Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Appointment of IT Business Partners

Cardiff University is looking for exceptional IT Business Partners to work with the senior leadership and management team of the Colleges to develop and implement an overall approach to planning & delivery of IT enabled business change.

One of a small team of Business Partners, you will be highly engaged with an individual College and its associated schools, establishing excellent and effective working relationships with the senior leadership and management team in the College You will build and maintain confidence that the University IT Service understands and is responsive to their business needs and provide high-level, contextualised and broad-ranging advice and support about technology strategies, IT enabled change initiatives and operational IT service delivery, so that the College obtains maximum value from the Service.

You will play a key role in ensuring that technology enabled change initiatives are collaboratively identified and commissioned, that Colleges have active engagement and representation during the development and implementation of those changes and will champion the needs of the College during the planning of IT service improvement. You will harness the overall effort to best effect, ensuring the IT service meets the strategic needs of the University and is high quality, professional and value adding within the College.

The role holder will be an excellent communicator who has a proven track record in achieving excellent customer service, building relationships with Senior stakeholders, planning change portfolios and building associated business cases and in leading service delivery in complex matrix management situations.

For further information on how to apply, please visit http://www.harveynash.com/uk/jobs-and-careers/details.asp?jobid=1454675 and quote reference HN7728HNC

The deadline for applications is midday 7 February 2014.

Mae Prifysgol Caerdydd yn edrych am Partneriaid Busnes TG rhagorol, i weithio gyda arweiniaeth uwch a gwedd rheoli Colegau’r brifysgol, i ddatblygu a sefydlu dynesiad ar gyfer cynllunio a trosgludio newid busnes drwy TG.

Byddwch yn aelod o dim bychan o bartneriaid busnes, yn gweithio ynglwm ac yn agos gyda Coleg unigol gyda'i ysgolion o fewn, yn ehangu a datblygu ffyrdd arbennig o weithio gyda rheolaeth uwch ac tim rheoli'r Coleg. Bydd y person yma yn adeiladu a cynnal yr hyder gyda'r Coleg, tuag at gwasanaeth TG y brifysgol – ac bod yr adran TG yn deall ac yn ymatebol I anghenion busness y Coleg, ac yn gallu darparu cyngor a cefnogaeth lefel-uwch, dros nifer o seiliau a chyd-destunau - ynglyn a strategau technoleg, newid drwy ddefnydd TG a darparu cyfleusterau TG gweithredol, fel y bod y Coleg yn gallu gweld y gwerth o’r cyfleusterau yna.

Byddwch yn chwarae ran allweddol ar gyfer sefydlu a cadarnhau bod mentrau newidiadau drwy TG, yn cael ei datblygu a'i comisiynu yn gydweithiol, fel bod Colegau yn cael eu ymrwymo ac ei cynrychioli yn ystod datblygu ac y sefydlu o’r newidiadau hyn – ac yn gallu pwysleisio a chefnogi anghenion y Coleg, yn ystod cynllunio gwelliant i'r cyfleusterau TG. Byddwch yn harneisio ymdrechion troswisg i'r effaith gorau, i wneud yn siwr bod cyfleusterau TG yn cyrraedd anghenion strategol y Brifysgol, ac ei bod o’r ansawdd mwyaf uchel, proffesiynnol ac o werth, o fewn y Coleg.

Bydd y person o fewn y swydd yma yn ardderchog mewn cyfathrebu, gyda cofnod a profiad helaeth o fewn cyfleusterau cwsmer ardderchog, adeiladu perthnasau gyda cydweithwyr o safon uwch, cynllunio portffolio newidiadau a adeiliadu achosion busnes priodol, ac arwain sefydlu cyfleusterau o fewn matrics rheoli cymhleth.

Am rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i http://www.harveynash.com/uk/jobs-and-careers/details.asp?jobid=1454675 wrth defnyddio’r cyfeirnod HN7728HNC

Y dyddiad ac amser cau ar gyfer ceisiadau ydy hanner dydd ar 7 Chwefror 2014.