Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Swyddi Adleoli Gwag

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff ac i warchod sicrwydd eu cyflogaeth. Dyna pam y caiff pob aelod o’r staff sydd mewn perygl o gael ei (d)diswyddo wybod am y cyfleoedd i gael swyddi, a hynny cyn i’r wybodaeth gael ei rhyddhau i ymgeiswyr eraill. Gall rhai swyddi hefyd gael eu hysbysebu i staff sydd dan gontract i Brifysgol Caerdydd cyn iddynt fod ar gael i ymgeiswyr allanol.

Ni ddylai ymgeiswyr y tu allan i Brifysgol Caerdydd wneud cais am swydd tan iddi ymddangos ar y brif wefan Swyddi.

Swyddi Gwag drwy Adleoli

Caiff pob aelod o’r staff sydd mewn perygl o gael ei (d)diswyddo wybod am y cyfleoedd i gael swyddi, a hynny cyn i’r wybodaeth gael ei rhyddhau i ymgeiswyr eraill.

I weld y swyddi adleoli gwag cyfredol

Dolenni Perthnasol

Byw yng Nghaerdydd a Chymru

Gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd