Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Cyfleoedd i Adleoli i Swydd

Sylwch nad yw’r swyddi sydd wedi’u rhestru ar y tudalen hwn ond yn agored i’r aelodau cyfredol o staff Prifysgol Caerdydd sy’n gymwys i’w hadleoli.

Os na chaiff y swydd ei llenwi’n awr, caiff ei hysbysebu ar y brif wefan Swyddi.

Yn ogystal â gallu cael gwybodaeth am swyddi’n gynnar, gall ymgeiswyr adleoli ddewis ymuno â’r Gofrestr Adleoli sydd wedi’i datblygu er mwyn i’r Ysgolion a’r Cyfarwyddiaethau ddod o hyd i staff addas cyn hysbysebu’n ehangach. Caiff pawb sy’n recriwtio fynediad i’r Gofrestr honno cyn gynted ag y bydd swydd wag wedi’i chymeradwyo. Ewch i’r gwe-dudalennau adleoli i gael gwybod rhagor.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i warchod sicrwydd cyflogaeth ei staff cyn belled â phosibl. Mae sgiliau a gwybodaeth ein gweithwyr yn gaffaeliad mawr i’r Brifysgol ac yn ffactor pwysig yn ei llwyddiant.

Swyddi Adleoli

Bydd modd i chwilio am ein cyfleuon swyddi adleoli byw, ac mwyaf diweddaraf, drwy ddefnyddio y cysylltiad canlynol:

Gwefan Swyddi Adleoli

Resources

Redeployment at Cardiff University

Redeployment Guide for Applicants using ERecruitment

Redeployment Guide for Recruiters using ERecruitment