Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

English

Mynnwch gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf

Twitter buttonDilynwch ni ar twitter

Hysbysiadau o'n swyddi yn uniongyrchol ar eich porthiant Twitter


Porthiadau RSS

Beth yw porthiadau?

Yn aml, caiff porthiadau, neu gyflenwadau newyddion, eu galw’n borthiadau RSS. Ystyr RSS yw Really Simple Syndication. Mae’r porthiadau’n fodd i chi ddarllen y newyddion ac eitemau cyhoeddedig eraill cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi, heb i chi orfod ymweld â’r gwefannau sy’n cyhoeddi’r eitemau.

Sut mae porthiadau’n gweithio?

Fel rheol, caiff cyflenwadau newyddion eu darllen drwy ddefnyddio darn o feddalwedd a elwir yn ddarllenydd newyddion. Bydd hwnnw’n gwirio pob un o’r porthiadau’n awtomatig, ac yn fodd i chi ddarllen yr eitemau sydd wedi’u cyhoeddi. Caiff rhai darllenwyr newyddion eu cyrchu drwy borwyr ac mae eraill yn gymwysiadau a all gael eu gosod ar eich cyfrifiadur.

Sut mae defnyddio porthiadau?

Cewch borthiadau ar gyfer pob un o’r mathau o swyddi gwag (Swyddi Academaidd Gwag, Swyddi Rheoli Gwag, Swyddi Proffesiynol ac Arbenigol Gwag, ac ati) a phob un o’r Ysgolion a’r Adrannau.

I danysgrifio i borthiad, cliciwch ar yr eicon RSS RSS Icon pryd bynnag y bydd ef ar gael. Cyn gynted ag yr ychwanegwch chi’r porthiad at eich darllenydd, cewch borthiad ar gyfer y cynnwys yr ydych chi wedi tanysgrifio iddo.

Gallwch chi danysgrifio fel hyn i gynifer o borthiadau ag yr hoffech chi.

RSS yn yr Amgylchedd Gwaith Modern (MWE)

Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n aelod o staff Prifysgol Caerdydd, cofiwch fod modd ychwanegu porthiadau RSS at eich porth MWE . Cewch chi wybod rhagor am wneud hynny ar dudalennau Cymorth MWE.

Defnyddio RSS yn sgrinlediad y Porth

Porthiadau RSS