Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Canolfan Newyddion

2 Hyd 2014

Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru

Innovation_web

Mae gweledigaeth uchelgeisiol am dwf trwy arloesedd a fydd yn hybu economi Cymru wedi’i chyhoeddi gan yr Is-ganghellor.

Mae’r Athro Colin Riordan wedi amlinellu cynlluniau i’r Brifysgol fod yn gyfrwng cydnabyddedig yn rhyngwladol ar gyfer ffyniant, iechyd a thwf yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a’r byd ehangach yn y dyfodol.

Darllenwch mwy

Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu' Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu'

26/09/2014

Mae astudiaeth 20 mlynedd yn dangos cynnydd yn y cyfraddau lle mae gwrthfiotigau'n methu trin heintiau cyffredin

Partneriaeth lwyddiannus Partneriaeth lwyddiannus

22/09/2014

Cysylltiad newydd gyda Phrifysgol Leuven

Mwy o Newyddion

Directory of Expertise: Find experts for media comment

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein

Experimental work involving animals