Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cemeg

Cemeg Lliwgar Cemeg Lliwgar

04/08/2011

Dathlu Blwyddyn Ryngwladol Cemeg yn Techniquest

Yr Athro Graham Hutchings Anrhydedd Ewropeaidd

14/07/2011

Gwobr Ffrengig-Brydeinig SCF 2011

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/2011

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â’r Brifysgol Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â’r Brifysgol

17/06/2011

Sefydliad academaidd ac ymchwil a datblygu blaenllaw yn ymweld â Chaerdydd i rannu arferion gorau o ran datblygu talent wyddonol ac ysgogi arloesedd

Dr Ben Ward Dyfodol diwydiannol mwy llewyrchus

16/06/2011

Ymchwil cemeg wedi’i dewis fel un o’r pwysicaf yn y DU

Professor Graham Hutchings Gwella catalysis

13/06/2011

Gall ymchwil yng Nghaerdydd arwain at ddefnyddio nanoronynnau’n fwy effeithiol

International accolades Acolâdau rhyngwladol

25/05/2011

Ymchwilwyr Caerdydd yn cael eu cydnabod gan Sefydliad Rhyngwladol y Metelau Gwerthfawr

Chemistry student Sharing research

16/05/2011

Students join distinguished guests at Spring Chemistry Conference

Cynhadledd Rideal 2011 Cynhadledd Rideal 2011

05/04/2011

Caerdydd yn croesawu ffigurau blaenllaw ym maes catalysis a gwyddor arwynebau

Caerdydd yn croesawu cemegwyr ffisegol blaenllaw Caerdydd yn croesawu cemegwyr ffisegol blaenllaw

07/03/2011

Symposiwm y Gymdeithas Gemeg Frenhinol wedi’i gynnal yn y Brifysgol

Ceffylau Pren Cwsg Troea Ceffylau Pren Cwsg Troea

17/02/2011

Darganfyddiad newydd i’w gwneud yn haws i ddelweddu celloedd afiach

Professor Graham Hutchings Dyfodol cyffrous i hydrocarbon

14/01/2011

Astudiaeth gan y Brifysgol yn dadlenni defnydd newydd i hydrocarbonau

Prof. Graham Hutchings FRS Academia Europaea

20/10/2010

Recognition for world-leading research

The grain aphid with forms of pest control New smells

24/06/2010

£1M research award to study new smells through synthetic biology

Cancer cell surviving attempts to kill them Fighting cancer

23/06/2010

Flash of light helps target cancer cells

Chwyldroi catalyddion diwydiannol Chwyldroi catalyddion diwydiannol

30/03/2010

Ymchwil newydd yn mynd â gwyddonwyr gam yn nes at ‘efelychu natur’

Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd

16/11/2009

Cydnabuwyd Yr Ysgol Gemeg am gydweithio ar ddarganfod catalydd arloesol - gan lwyddo i greu hydrogen perocsid yn uniongyrchol o hydrogen ac ocsigen

City by night image Datblygu partneriaethau rhyngwladol

14/07/2009

Cryfhau cysylltiadau gyda Maleisia

A Chemist at work in a laboratory Chemistry for our future

30/06/2009

Hands-on conference engages young people in science

Professor Graham Hutchings Dyfarnu Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol

15/05/2009

Cydnabyddiaeth i'r Athro Graham Hutchings am ei waith arloesol mewn Cemeg