Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Deintyddiaeth

Anrhydedd Academi’r Gwyddorau Meddygol Anrhydedd Academi’r Gwyddorau Meddygol

28/11/2011

Yr Athro Jonathan Shepherd wedi’i ethol ar gyngor academaidd blaenllaw

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/2011

Flagship education centre officially opened

Conquering the World Conquering the World

17/11/2011

Rugby star to give lecture at Cardiff University

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/2011

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

Craig Lewis Myfyriwr deintyddol y flwyddyn

29/07/2011

Craig Lewis yn cael ei enwi’n fyfyriwr deintyddol y flwyddyn Ysbyty Dewi Sant

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/2011

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

David Thomas Penodi cyn-fyfyriwr Caerdydd i brif swydd ddeintyddol Cymru

01/06/2011

Cyn-fyfyriwr yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn Brif Swyddog Deintyddol newydd

SARTRE Arwyddion cynnar o rybudd

31/05/2011

System fonitro’n helpu i atal haint cyffredin

Astudiaeth yn dangos llai o drais Astudiaeth yn dangos llai o drais

19/04/2011

Arolwg o ysbytai yn dangos gostyngiad sydyn mewn anafiadau ymosod

Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol

11/04/2011

Ennill Gwobr Ymchwiliwr Ifanc am gyweirio esgyrn a dannedd

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

17/03/2011

Myfyrwyr Safon Uwch yn dod o hyd i’r wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu

23/02/2011

Gallai nanoronyn newydd fonitro cynnydd triniaeth i’r cefn

The new Cochrane Building Cartref newydd ar gyfer gofal iechyd

16/12/2010

Myfyrwyr yn gweld cynnydd eu cartref blaengar newydd

Professor Malcolm Jones Gyrfa o wasanaeth

08/11/2010

Dyfarnwyd Medal Cyfadran Llawdriniaeth Ddeintyddol Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin i’r Athro Malcolm Jones, sy’n cwblhau ei dymor fel Dirprwy Is-ganghellor Iechyd ac Ystadau, mewn seremoni yng Nghaeredin.

Decaying teeth Preventing tooth decay

28/09/2010

University experts to identify most effective method of preventing tooth decay in children

Professor Mike Lewis Yr Ysgol Ddeintyddol yn penodi deon newydd

30/07/2010

Deon newydd i arwain llwyddiant Ysgol Ddeintyddol Caerdydd i’r dyfodol

Professor Elizabeth Treasure Y Brifysgol yn penodi Dirprwy Is-Ganghellor newydd

30/07/2010

Yr Athro Elizabeth Treasure yn derbyn swydd newydd

James recieving his prize Enwi Myfyriwr y Flwyddyn

27/07/2010

Myfyriwr deintyddiaeth yn ennill prif wobr

Arch-gyfrifiadura Arch-gyfrifiadura

12/07/2010

Cynllun gwerth £40M ar gyfer cydweithredu rhwng prifysgolion yn cynnig technoleg gyfrifiadura arloesol i fusnesau

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/2010

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr