Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cymru

Shaping local government policy Shaping local government policy

15/10/2013

Welsh Government needs to 'make clear decisions about what really matters most'

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09/08/2013

Pleidleiswyr ifanc “ddim yn gwybod” o hyd am ddatganoli degawd a hanner yn ddiweddarach

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/2012

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Cymru yn Dweud Ie Cymru yn Dweud Ie

27/02/2012

Lansiad Dydd Gŵyl Dewi i ‘adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru’

A all Cymru wrthsefyll gofal iechyd a yrrir gan y farchnad? A all Cymru wrthsefyll gofal iechyd a yrrir gan y farchnad?

13/12/2011

Arbenigwr mewn iechyd cyhoeddus yn traddodi darlith Julian Tudor Hart

Arwyn Jones Darganfod cyfrinachau bywyd

28/07/2011

Ymwelwyr â’r Eisteddfod yn archwilio ‘Labordy Corff’ y Brifysgol

Fulbright Myfyrwyr Americanaidd rhagorol yn cyrraedd

28/06/2011

Bydd Sefydliad Haf Fulbright cyntaf Cymru’n astudio treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol y genedl

WISERD Anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru

23/05/2011

‘Cysylltiad rhwng cefndir cymdeithasol a thlodi’ yn ôl astudiaeth newydd gan y Brifysgol

Two heads are better than one Mae dau ben yn well nag un

08/12/2010

Mae Crwsibl Cymru yn hyrwyddo cydweithio ac arloesedd rhyngddisgyblaethol

business image £76M boost to the Welsh economy

04/11/2010

Cardiff Business School boosts the Welsh economy by £76M per year

Aelodau o’r Cynulliad yn dysgu am brifysgolion mewn digwyddiad yn y Senedd Aelodau o’r Cynulliad yn dysgu am brifysgolion mewn digwyddiad yn y Senedd

12/03/2010

Prifysgolion Cymru’n arwain y ffordd wrth ymgysylltu’r cyhoedd fwyfwy ag ymchwil

Sut y moldiodd Cymru America fodern Sut y moldiodd Cymru America fodern

09/03/2010

Ysgolhaig o Gaerdydd yn mynd ar daith ddarlithio yn yr Unol Daleithiau

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/2010

Yr Is-ganghellor yn adnewyddu ymrwymiad y Brifysgol i hybu economi wybodaeth Cymru

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/2010

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Information Services director Martyn Harrow and ARCCA director Professor Martyn Guest by the ARCCA supercomputer Buddsoddi mewn rhagoriaeth gyfrifiadurol

11/12/2009

Sefydliad uwchgyfrifiadurol, gwerth £44 miliwn yn dod i Gymru

Life under the Tories: the implications for Wales Life under the Tories: the implications for Wales

03/12/2009

Leading Welsh figures consider life following a Conservative general election victory

Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd

27/11/2009

Bydd consortiwm o Gymru yn mynd i’r afael â heriau mawr o ran newid hinsawdd

Fforwm newydd ar gyfer cysylltiadau â Tsieina Fforwm newydd ar gyfer cysylltiadau â Tsieina

24/11/2009

Athrofa Confucius mewn partneriaeth ar gyfer cysylltiadau busnes creadigol a diwylliannol

Helpu llunio Cymru yfory Helpu llunio Cymru yfory

05/11/2009

Lansiwyd gan Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Cardiff University logo Adolygiad o Addysg Uwch

25/06/2009

Mae Caerdydd yn croesawu adroddiad ar ddyfodol y sector yng Nghymru

Tudalen 1 o 2