Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Deddf

Awarding academic excellence Awarding academic excellence

20/10/2009

University experts honoured by The Academy of Social Sciences

Father and daughter Researcher backs the ‘invisible parent’

17/07/2009

Academic calls for more recognition for fathers of children with learning disabilities

Lawyers discussing regulations Cardiff research prompts government regulation

15/07/2009

Ministry of Justice draws on Cardiff Law School research

Mr Carwyn Jones AM Y Cwnsler Cyffredinol yn traddodi Darlith Ewan Davies 2009

27/05/2009

Prif ymgynghorydd cyfreithiol i Gynulliad Cymru yn mynd i’r afael â dyfodol tirlun cyfreithiol Cymru

The DECIPHer team: Professor Ronan Lyons, Professor Laurence Moore and Professor Rona Campbell Caerdydd yn arwain canolfan ryngddisgyblaethol

13/05/2009

Y Brifysgol yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth £5m newydd

Lawyers on steps Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn cynnal peilot o gynllun newydd

19/03/2009

Cynllun peilot yn edrych ar ddyfodol proffesiwn cyfraith droseddol

Legislation governing older people goes under spotlight

16/12/2008

Cardiff Law School hosts all-Wales seminar to discuss possible new legislation

Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn

02/12/2008

Adroddiad yn dweud na fyddai ffioedd wrth gefn yn difetha’r system gyfiawnder

Gwobr Llawn Bri i Fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Hugh James Gwobr Llawn Bri i Fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Hugh James

21/11/2008

Cydnabyddiaeth am glinig cyfreithiol ar y cyd

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18/11/2008

Caerdydd yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda’r Sefydliad Materion Cymreig

New high-profile lecture series launches at the University

18/11/2008

125 Anniversary Lecture Series begins this week

Devolution and law-making

07/11/2008

Cardiff Law School Annual Lecture delivered by Lord Justice Thomas

Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory

11/09/2008

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol mawr

Student debate A taste of University life

25/07/2008

Pupils from across Wales discover law and healthcare at Cardiff

Representatives at first meeting of Interfaith Network When state law and religious law collide

12/06/2008

Second meeting of unique Interfaith Network

‘The Right to Die: Whose life is it anyway?’

06/07/2007

A public lecture marked the 20th anniversary of the Master of Laws (LL.M) Legal Aspects of Medical Practice course.

Tudalen 2 o 2