Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Eisteddfod

Argraff fawr y Brifysgol yn yr Eisteddfod Argraff fawr y Brifysgol yn yr Eisteddfod

11/08/2014

Materion allweddol sy’n wynebu Cymru yn cael eu trafod fel rhan o weithgareddau’r Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Llais y Maes yn torri tir digidol newydd Llais y Maes yn torri tir digidol newydd

04/08/2014

Prifysgol Caerdydd yn torri tir newydd gyda'r Eisteddfod Genedlaethol Cymru’n trwy lansio papur newydd digidol

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09/08/2013

Pleidleiswyr ifanc “ddim yn gwybod” o hyd am ddatganoli degawd a hanner yn ddiweddarach

Yr Eisteddfod Genedlaethol 2013 Yr Eisteddfod Genedlaethol 2013

02/08/2013

O farddoniaeth a lansiadau llyfrau i sgyrsiau ar ffracio a chlefydau’r ymennydd; mae rhestr ddiwygiadau Prifysgol Caerdydd ar gyfer Eisteddfod eleni yn addo bod yn ddifyr ac yn ysgogol

Creu dyfodol gwell Creu dyfodol gwell

01/08/2012

Gall ymwelwyr i'r Eisteddfod gael profiad ymarferol

Manon Rhys Llwyddiant Caerdydd yn yr Eisteddfod

11/08/2011

Yr Archdderwydd yn cyflwyno’r Fedal Ryddiaith i’w wraig

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

04/08/2011

Cydnabyddiaeth i fyfyrwraig o’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion am ei sgiliau iaith

Arwyn Jones Darganfod cyfrinachau bywyd

28/07/2011

Ymwelwyr â’r Eisteddfod yn archwilio ‘Labordy Corff’ y Brifysgol

Roman re-enactment Llwyddiant ar y Maes

07/08/2010

Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Old photo of war-time people Cymry’r Rhyfel Mawr Ar-lein

03/08/2010

Dewch â’ch trysorau nas darganfuwyd gyda chi i’r Eisteddfod

Lady in Ebbw Vale Dod i adnabod Glynebwy trwy lygaid ei gymuned

31/07/2010

Teithiau llafar yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dr Arwyn Jones with the life-size operation game Dadorchuddio arddangosfa arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol

31/07/2010

Gêm “llawdriniaeth” gwir faint i egluro cyweirio meinweoedd

Young girl colouring Eisteddfod Genedlaethol 2010

30/07/2010

Prifysgol yn cynnal ei phresenoldeb mwyaf erioed ar Faes yr Eisteddfod

Eisteddfod activity Llwyddiant model yn yr Eisteddfod

11/08/2009

Ymgais am record y byd yn un o uchafbwyntiau presenoldeb Caerdydd yn yr Eisteddfod

Enjoying an exhibit at the Eisteddfod Ai dyma’r model DNA mwyaf yn y byd?

04/08/2009

Pobl ifanc o Gymru yn ymuno ag arbenigwr prifysgol i ddarganfod rhyfeddodau DNA a cheisio am record byd

Dr E Wyn James Cyhoeddi golwg newydd ar gysylltiadau Cymru gyda Phatagonia

04/08/2009

Academyddion Prifysgol yn lansio llyfr newydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Activity at the National Eisteddfod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2009

31/07/2009

Y Brifysgol yn cymryd rhan yng ngŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru

Logo yr URDD Eisteddfod yr Urdd 2009

23/05/2009

Y Brifysgol yn dathlu hanes a diwylliant Cymru

Court: Main Building Cyflawniadau ym mlwyddyn pen-blwydd y Brifysgol

14/03/2009

Adroddwyd y llwyddiant yn 125ain blwyddyn Caerdydd i Lys y Brifysgol

Madison Tazu Anrhydeddu staff a myfyrwyr y Brifysgol yn Eisteddfod 2008

12/08/2008

Myfyrwraig o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ysgol y Gymraeg yw’r pumed person ar hugain i ennill cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn – mewn seremoni wobrwyo flynyddol a noddir gan y Ganolfan.

Tudalen 1 o 2