Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Peirianneg

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/2011

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Cydweithio Cydweithio

04/03/2011

Sut mae un o raglenni Caerdydd yn cynorthwyo cwmni lleol i ddatblygu

Leighton Andrews AM Blwyddyn wych o ran grantiau newydd

13/09/2010

Mae’r Brifysgol wedi cofnodi ei blwyddyn orau erioed ar gyfer ennill grantiau ymchwil newydd – sef ychydig o dan £150 miliwn.

Athro Karen Holford Cyfarwyddwr Newydd i Ysgol Peirianneg Caerdydd

26/08/2010

Mae’r Athro Karen Holford am arwain ysgol peirianneg bennaf y DU

Pylon Dyfodol ynni smart

22/07/2010

Ymweliad Korea â Sefydliad Ynni’r Brifysgol

Diddordeb mewn peirianneg Diddordeb mewn peirianneg

14/07/2010

Plant ysgol Castell-nedd a Chaerdydd yn mynd ar daith o amgylch yr Ysgol Beirianneg

Arch-gyfrifiadura Arch-gyfrifiadura

12/07/2010

Cynllun gwerth £40M ar gyfer cydweithredu rhwng prifysgolion yn cynnig technoleg gyfrifiadura arloesol i fusnesau

Professor of medical genetics recognised for work Inspire Wales Awards

23/06/2010

Professor of medical genetics recognised for work

Cardiff Bay Planning for the Severn Estuary

17/06/2010

Conference to discuss cross border planning issues

Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM

20/05/2010

Help llaw i ddarpar fyfyrwyr y Brifysgol

Gwobrwyo arloesi Gwobrwyo arloesi

30/04/2010

Enwi enillwyr Gwobr Arloesi 2010

Arloesi peirianegol Arloesi peirianegol

30/04/2010

Prosiect yr Ysgol Peirianneg yn ennill Gwobr Arloesi 2010

Creu swyddi gwyrdd Creu swyddi gwyrdd

30/03/2010

Hwb ariannol i waith ymchwil y Brifysgol i dechnoleg carbon isel

Ymweliad Cynaliadwy Ymweliad Cynaliadwy

16/03/2010

Ieuan Wyn Jones AC yn canmol ymchwil gynaliadwy’r Brifysgol

One of the project team working on the beginnings of the replica model of the Newport Ship. Llyw i’r llong gyda chefnogaeth y Brifysgol

17/12/2009

Mae gan y prosiect peirianneg y potensial i ddatgelu ffurf wreiddiol o’r 15fed ganrif

Students in a lecture theatre Cronfa ysgoloriaeth newydd i israddedigion

08/12/2009

Ysgoloriaethau newydd gwerth £4M yn cynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr

Supersonic secrets Supersonic secrets

07/11/2009

Land speed record-breaker discusses new project

Trosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg Trosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg

06/11/2009

Grant o £1.23M i helpu i drosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg i fusnesau yng

Professor Mike Rowe OBE, Honorary Professor at the School of Engineering Rôl newydd ar gyfer gwyddonydd arloesol

11/08/2009

Athro yn cael ei ethol yn Llywydd y Gymdeithas Thermodrydanol Ewropeaidd

UKERC Executive Director John Loughhead and Professor Nick Jenkins with PhD student Ian Moore Arwain ar ynni cynaliadwy

09/07/2009

Gwobr bwysig i’r Ysgol Beirianneg