Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/2010

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/2010

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/2010

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Bipolar Eductaion Programme logo Lansio BEPCymru

20/01/2010

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

Canolfan feddygol yn agor ei drysau Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16/12/2009

Canolfan Addysg Ôl-raddedig yn agor yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009 Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11/12/2009

Mae astudiaeth y brifysgol ymhlith 10 darganfyddiad meddygol newydd uchaf cylchgrawn TIME Magazine

Professor Paul Morgan Cefnogi myfyrwyr meddygol

10/12/2009

Cyhoeddi enwau enillwyr cyntaf Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews

Charles Darwin Science in Health Christmas Lecture

07/12/2009

Charles Darwin - evolution and medicine in the 21st century

Coloured chemicals and chemistry apparatus Troi ymchwil y Brifysgol yn fusnes

07/12/2009

£2m a chytundeb trwyddedu yn helpu i roi hwb i ymchwil y Brifysgol i gyffuriau canser newydd

Brwydro yn erbyn afiechyd Brwydro yn erbyn afiechyd

05/12/2009

Partneriaeth yn targedu triniaethau gwell ar gyfer afiechydon difrifol

Minister gets triple dose of world-leading research Minister gets triple dose of world-leading research

30/11/2009

First Minister leaves a legacy of investment in Welsh health research

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/2009

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25/11/2009

Astudiaeth HELP gwerth £1m yn bwriadu cymedroli magu pwysau yn ystod beichiogrwydd

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25/11/2009

Diweddaru Edwina Hart ar gynnydd PET

Cydnabod ansawdd y Brifysgol Cydnabod ansawdd y Brifysgol

19/11/2009

Gwasanaeth Biotechnoleg Canolog (CBS) y Brifysgol yn ennill Gwobr Ansawdd ISO

T-cells and diabetes T-cells and diabetes

16/11/2009

Conference to hear of Cardiff’s latest research into autoimmunity

artists impression of the building Cartref Newydd ar gyfer gofal iechyd

06/11/2009

Sefydlu ‘Ardal addysg’ ar gampws Parc y Mynydd Bychan

Benefit Risk Appraisal of Medicines Benefit Risk Appraisal of Medicines

04/11/2009

New book from Welsh School of Pharmacy

Datgloi imiwnedd Datgloi imiwnedd

26/10/2009

Dyfarniad gwerth £3m i astudio “calon iechyd dynol”

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser £1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26/10/2009

Grant y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i wella diagnosis canser