Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Professor Julie Williams Genynnau Alzheimer newydd wedi’u datgelu

21/05/2010

Cam pwysig ymlaen yn yr ymchwil i glefyd Alzheimer

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/2010

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Effaith wobrwyol Effaith wobrwyol

08/05/2010

Cwmni deillio yn helpu hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o sonograffwyr

Llwyddiant dwbl ym maes niwrowyddoniaeth Llwyddiant dwbl ym maes niwrowyddoniaeth

06/05/2010

Dwy Gymrodoriaeth bwysig i academyddion o Gaerdydd

Gwobrwyo arloesi Gwobrwyo arloesi

30/04/2010

Enwi enillwyr Gwobr Arloesi 2010

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/2010

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Urdd Marchog Urdd Marchog

14/04/2010

Arwisgiad Syr Mansel Aylward yng Nghastell Windsor

A medical insight A medical insight

09/03/2010

Budding students offered unique medical insight

Professor Craddock with Kerry Katona Understanding bipolar disorder

17/02/2010

Volunteers are being invited to join celebrities Stephen Fry and Kerry Katona in helping University researchers understand how genetic and environmental factors contribute to bipolar disorder.

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/2010

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/2010

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/2010

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Bipolar Eductaion Programme logo Lansio BEPCymru

20/01/2010

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

Canolfan feddygol yn agor ei drysau Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16/12/2009

Canolfan Addysg Ôl-raddedig yn agor yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009 Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11/12/2009

Mae astudiaeth y brifysgol ymhlith 10 darganfyddiad meddygol newydd uchaf cylchgrawn TIME Magazine

Professor Paul Morgan Cefnogi myfyrwyr meddygol

10/12/2009

Cyhoeddi enwau enillwyr cyntaf Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews

Charles Darwin Science in Health Christmas Lecture

07/12/2009

Charles Darwin - evolution and medicine in the 21st century

Coloured chemicals and chemistry apparatus Troi ymchwil y Brifysgol yn fusnes

07/12/2009

£2m a chytundeb trwyddedu yn helpu i roi hwb i ymchwil y Brifysgol i gyffuriau canser newydd

Brwydro yn erbyn afiechyd Brwydro yn erbyn afiechyd

05/12/2009

Partneriaeth yn targedu triniaethau gwell ar gyfer afiechydon difrifol

Minister gets triple dose of world-leading research Minister gets triple dose of world-leading research

30/11/2009

First Minister leaves a legacy of investment in Welsh health research

Tudalen 11 o 15