Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/2009

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25/11/2009

Astudiaeth HELP gwerth £1m yn bwriadu cymedroli magu pwysau yn ystod beichiogrwydd

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25/11/2009

Diweddaru Edwina Hart ar gynnydd PET

Cydnabod ansawdd y Brifysgol Cydnabod ansawdd y Brifysgol

19/11/2009

Gwasanaeth Biotechnoleg Canolog (CBS) y Brifysgol yn ennill Gwobr Ansawdd ISO

T-cells and diabetes T-cells and diabetes

16/11/2009

Conference to hear of Cardiff’s latest research into autoimmunity

artists impression of the building Cartref Newydd ar gyfer gofal iechyd

06/11/2009

Sefydlu ‘Ardal addysg’ ar gampws Parc y Mynydd Bychan

Benefit Risk Appraisal of Medicines Benefit Risk Appraisal of Medicines

04/11/2009

New book from Welsh School of Pharmacy

Datgloi imiwnedd Datgloi imiwnedd

26/10/2009

Dyfarniad gwerth £3m i astudio “calon iechyd dynol”

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser £1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26/10/2009

Grant y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i wella diagnosis canser

Lansio Canolfan Ganser Lansio Canolfan Ganser

22/10/2009

Gwahoddedigion yn gweld agor Canolfan Ymchwil Canser y DU Caerdydd

Double recognition for pioneering research at Cardiff Double recognition for pioneering research at Cardiff

22/10/2009

Awards from Royal College of Physicians

Doctors performing surgery Cyflymu iacháu yn sgil canser

05/10/2009

Cleifion canser y stumog yn iacháu yn gynt os rhoddir bwyd hylifol iddynt yn gynt ar ôl llawdriniaeth

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Llwyddiant enwebiad dwbl Llwyddiant enwebiad dwbl

10/09/2009

Darganfod cyffur ar gyfer trin clefyd yr eryr a Prosiect Prifysgol Byd-eang ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau Times Higher.

Leaders in MRI come to Cardiff Leaders in MRI come to Cardiff

08/09/2009

World-renowned MRI experts come to the University to discuss future of magnetic resonance in medicine

Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod

04/09/2009

Prif Weinidog yn croesawu ymchwil ‘o safon fyd-eang’ gan y Brifysgol

Visualisation of protein Delweddu rhyngweithiadau canser

20/07/2009

Helpu i gynllunio brechlynnau gwell rhag canser

Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar

18/07/2009

Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn canolbwyntio ar droi syniadau’n fentrau masnachol

Illustration of neurons Carreg filltir ar gyfer ymchwil i iechyd meddwl yng Nghaerdydd

02/07/2009

Gwyliwch ffilm am Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Medicine in packets Safoni’r defnydd o wrthfiotigau

24/06/2009

Ymchwil yn galw am drefn safonol ledled Ewrop i roi presgripsiwn ar gyfer peswch llym