Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Improving doctors’ health and wellbeing Improving doctors’ health and wellbeing

06/08/2012

New University collaboration to boost doctors’ mental health

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

get the facts about bipolar Mynnwch y ffeithiau ar anhwylder deubegynol

26/06/2012

Taflen newydd i helpu cleifion a gofalwyr

The Hall Lock System Improving patient safety

25/06/2012

Novel shape-coded system provides innovative solution to potentially fatal problem

Rhannu doniau gyda Tsieina Rhannu doniau gyda Tsieina

08/05/2012

Dau sefydliad ar y cyd newydd yn brwydro yn erbyn clefydau

Ymladd canser Ymladd canser

08/05/2012

Cipio’ celloedd naturiol y corff sy’n lladd

Gwobrwyo rhagoriaeth feddygol Gwobrwyo rhagoriaeth feddygol

05/04/2012

Clinigwr yn cipio gwobr addysgu bwysig gan Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA)

Bywydeg byw Bywydeg byw

27/03/2012

Prosiect unigryw yn rhoi cipolwg o amrywiaeth bywyd yn yr Ysgol Feddygaeth

Capturing life in Zambia Capturing life in Zambia

21/03/2012

New pictures to inspire walkers’ fundraising bid

Brwydr am wobr cyfathrebu genedlaethol Brwydr am wobr cyfathrebu genedlaethol

20/03/2012

Dau gynrychiolydd o Gaerdydd yn rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol i gyfathrebu gwyddoniaeth

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

19/03/2012

Arddangos y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Cydnabod addysgwyr meddygol “rhagorol” Cydnabod addysgwyr meddygol “rhagorol”

13/03/2012

Cyflawniadau’n ennill gwobr glodwiw gan Academi’r Addysgwyr Meddygol

Cefnogi Zambia Cefnogi Zambia

05/03/2012

Taith gerdded 33 milltir i godi arian i wella gofal iechyd mamau a phlant

Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd

01/03/2012

Pecyn ar-lein newydd yn helpu bydwragedd i nodi’r mamau ‘â’r risg mwyaf’

Director of medical Graduate Studies Director of medical Graduate Studies

29/02/2012

Professor Aidan Byrne to lead postgraduate taught medical courses

Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd

29/02/2012

Yr Athro Syr Mansel Aylward yn mynd i Seland Newydd i rannu gwybodaeth arbenigol

Osgoi adennill pwysau a gollwyd Osgoi adennill pwysau a gollwyd

27/02/2012

Astudiaeth newydd yn anelu at helpu pobl sy’n colli pwysau i beidio â’i adennill

Prize honours Occupational Health pioneer Prize honours Occupational Health pioneer

23/02/2012

Inaugural Denis D’Auria Prize awarded

Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil

17/02/2012

Myfyrwyr meddygol Caerdydd yn siarad tuag at wobr bwysig

Tudalen 5 o 15