Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes ‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16/01/2012

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn gweld bod celloedd T ffyrnig yn anfwriadol yn dinistrio’r celloedd sy’n cynhyrchu inswlin

Ymlaen Zambia Ymlaen Zambia

10/01/2012

Gwaith celf yn helpu i hybu cysylltiadau meddygol Caerdydd â Zambia

Cryfhau cydweithio ym maes ymchwil canser Cryfhau cydweithio ym maes ymchwil canser

09/01/2012

Y Brifysgol yn cryfhau cysylltiadau ymchwil meddygol gyda Tsieina

Gwobrau Arloesedd MediWales 2011 Gwobrau Arloesedd MediWales 2011

19/12/2011

Dyfais diogelwch cleifion yn ennill dwy wobr

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/2011

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/2011

Flagship education centre officially opened

Deall sgitsoffrenia Deall sgitsoffrenia

15/11/2011

Astudiaeth DNA yn dangos bod cyswllt rhwng sgitsoffrenia a phrosesau’r cof

Cyswllt rhwng IQ a defnyddio cyffuriau Cyswllt rhwng IQ a defnyddio cyffuriau

15/11/2011

Mae merched ag IQ uchel ’ddwywaith yn fwy tebygol’ o gymryd cyffuriau yn eu 30au

Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD

11/11/2011

Gallai amrywiadau genetig prin a chyffredin fod yn gysylltiedig â’r anhwylder

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07/11/2011

Gallai ychwanegu radiotherapi at driniaeth hormonau atal cannoedd o farwolaethau y flwyddyn

Developing a sustainable laboratory Developing a sustainable laboratory

03/11/2011

Innovative solutions to waste management

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01/11/2011

Cytundeb newydd ar gyfer canser y fron gydag ysbyty blaenllaw yn Tsieina

From Bench to Brain Translation: From bench to brain

25/10/2011

Art exhibition explores mental health research and its implications

Explaining Natural Killer cells Explaining Natural Killer cells

25/10/2011

Honorary Professor uncovers more about the role Natural Killer cells play in our body's immune response

Fundraisers take the charity plunge Fundraisers take the charity plunge

25/10/2011

School of Medicine team raise cash for cancer research

A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl? A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl?

21/10/2011

Disgyblion Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn yr her wyddonol

Professor Nick Topley Gwella triniaeth dialysis

18/10/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain rhwydwaith hyfforddiant ac ymchwil newydd ledled Ewrop

International students at the Welcome Evening International and Erasmus welcome evening

18/10/2011

Annual welcome event is held at the Heath Park Campus

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/2011

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/2011

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Tudalen 6 o 14