Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Cydnabod addysgwyr meddygol “rhagorol” Cydnabod addysgwyr meddygol “rhagorol”

13/03/2012

Cyflawniadau’n ennill gwobr glodwiw gan Academi’r Addysgwyr Meddygol

Cefnogi Zambia Cefnogi Zambia

05/03/2012

Taith gerdded 33 milltir i godi arian i wella gofal iechyd mamau a phlant

Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd

01/03/2012

Pecyn ar-lein newydd yn helpu bydwragedd i nodi’r mamau ‘â’r risg mwyaf’

Director of medical Graduate Studies Director of medical Graduate Studies

29/02/2012

Professor Aidan Byrne to lead postgraduate taught medical courses

Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd

29/02/2012

Yr Athro Syr Mansel Aylward yn mynd i Seland Newydd i rannu gwybodaeth arbenigol

Osgoi adennill pwysau a gollwyd Osgoi adennill pwysau a gollwyd

27/02/2012

Astudiaeth newydd yn anelu at helpu pobl sy’n colli pwysau i beidio â’i adennill

Prize honours Occupational Health pioneer Prize honours Occupational Health pioneer

23/02/2012

Inaugural Denis D’Auria Prize awarded

Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil

17/02/2012

Myfyrwyr meddygol Caerdydd yn siarad tuag at wobr bwysig

Supporting student medical research Supporting student medical research

17/02/2012

New student society aims to boost research by medical students

Sgrinio’r chwarennau thyroid yn ystod beichiogrwydd Sgrinio’r chwarennau thyroid yn ystod beichiogrwydd

09/02/2012

Sgrinio’r chwarennau thyroid cyn geni yn methu gwella’r cyniferydd deallusrwydd [IQ] mewn plant 3 oed

Lleihau nifer y presgripsiynau gwrthfiotig ‘diangen’ Lleihau nifer y presgripsiynau gwrthfiotig ‘diangen’

09/02/2012

Gallai astudiaeth gan y Brifysgol gwtogi ar 1.6m o bresgripsiynau yn y DU

Hwb gwerth £4.5m i ymchwil biofeddygol Hwb gwerth £4.5m i ymchwil biofeddygol

03/02/2012

Ymchwil y Brifysgol yn cael arian gan Wellcome Trust ac NISCHR

Mynd i’r afael â Chlefyd Alzheimer Mynd i’r afael â Chlefyd Alzheimer

01/02/2012

Astudiaeth yn diystyru genynnau teuluol mewn clefyd Alzheimer hwyr

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27/01/2012

Digwyddiad yn arddangos ymchwil bôn-gelloedd arloesol y Brifysgol

Trechu dementia Trechu dementia

24/01/2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn cefnogi’r alwad i ‘wella gallu’ i ddod â’r argyfwng dementia i ben

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/2012

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes ‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16/01/2012

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn gweld bod celloedd T ffyrnig yn anfwriadol yn dinistrio’r celloedd sy’n cynhyrchu inswlin

Ymlaen Zambia Ymlaen Zambia

10/01/2012

Gwaith celf yn helpu i hybu cysylltiadau meddygol Caerdydd â Zambia

Cryfhau cydweithio ym maes ymchwil canser Cryfhau cydweithio ym maes ymchwil canser

09/01/2012

Y Brifysgol yn cryfhau cysylltiadau ymchwil meddygol gyda Tsieina

Gwobrau Arloesedd MediWales 2011 Gwobrau Arloesedd MediWales 2011

19/12/2011

Dyfais diogelwch cleifion yn ennill dwy wobr

Tudalen 6 o 15