Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/2011

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’

Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn

25/08/2011

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi ymdrech newydd i ymgysylltu cleifion â’u triniaeth

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/2011

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Professor Nick Craddock Hwb o £3m ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

12/07/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain Canolfan Genedlaethol gyntaf Cymru

Prof Piguet Atal HIV

11/07/2011

Astudiaeth yn gobeithio darganfod a fydd targedu’r croen yn helpu atal lledaeniad

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/2011

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

Spotlight on epilepsy Spotlight on epilepsy

06/07/2011

University opens the door to our world-leading research

Iechyd ymarferol Iechyd ymarferol

24/06/2011

Myfyrwyr meddygol yn ymweld ag ysgolion yn ne Cymru i gyflwyno gweithdai iach rhyngweithiol

Medical links Medical links with China

24/06/2011

Delegation explores new ways of strengthening links

Yr Athro Tony Campbell Gwobrwyo deugain mlynedd o frwdfrydedd

20/06/2011

Yr Athro Tony Campbell yn ennill gwobr Ysbrydoli Cymru

Drama feddygol Drama feddygol

13/06/2011

Actorion a chleifion yn helpu myfyrwyr i wella’u sgiliau meddygol

Dick Roberts Cydnabyddiaeth frenhinol

13/06/2011

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn anrhydeddu unigolion blaenllaw yn y Brifysgol

Sir Mansel Aylward A NHS prescription

08/06/2011

Professor Sir Mansel Alyward unveils prescription for NHS Wales’ survival

Tim Maughan Gallai cemotherapi byrrach fod o fudd i gleifion

06/06/2011

Astudiaeth yn dangos gwell ansawdd bywyd ar gyfer cleifion â chanser y coluddyn

Kerenza Hood Gwobrau Arwain Cymru 2011

23/05/2011

Yr Athro Kerenza Hood yn cael ei henwi’n arweinydd pennaf y sector cyhoeddus

Phil Routledge Cydnabod rhagoriaeth feddygol

19/05/2011

Yr Athro Philip Routledge yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus RCGP

Professor Anthony Campbell Bywyd mewn meddygaeth

12/05/2011

Dathlu gyrfa’r Athro Anthony Campbell dros 40 mlynedd mewn meddygaeth

Professor Paul Morgan Arwain ymchwil feddygol

09/05/2011

Penodi’r Athro Paul Morgan i gorff llywodraethu’r Cyngor Ymchwil Feddygol

DNA helix thumbnail Cydnabyddiaeth gan Academi

09/05/2011

Ethol Cymrodyr Newydd i Academi’r Gwyddorau Meddygol

Cardiff team in Japan Mynd i’r afael ag anhwylderau hwyliau

05/05/2011

Arbenigwyr o Siapan yn dilyn esiampl Caerdydd

Tudalen 7 o 14