Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Meddygaeth

Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD

11/11/2011

Gallai amrywiadau genetig prin a chyffredin fod yn gysylltiedig â’r anhwylder

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07/11/2011

Gallai ychwanegu radiotherapi at driniaeth hormonau atal cannoedd o farwolaethau y flwyddyn

Developing a sustainable laboratory Developing a sustainable laboratory

03/11/2011

Innovative solutions to waste management

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01/11/2011

Cytundeb newydd ar gyfer canser y fron gydag ysbyty blaenllaw yn Tsieina

From Bench to Brain Translation: From bench to brain

25/10/2011

Art exhibition explores mental health research and its implications

Explaining Natural Killer cells Explaining Natural Killer cells

25/10/2011

Honorary Professor uncovers more about the role Natural Killer cells play in our body's immune response

Fundraisers take the charity plunge Fundraisers take the charity plunge

25/10/2011

School of Medicine team raise cash for cancer research

A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl? A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl?

21/10/2011

Disgyblion Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn yr her wyddonol

Professor Nick Topley Gwella triniaeth dialysis

18/10/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain rhwydwaith hyfforddiant ac ymchwil newydd ledled Ewrop

International students at the Welcome Evening International and Erasmus welcome evening

18/10/2011

Annual welcome event is held at the Heath Park Campus

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/2011

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/2011

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/2011

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’

Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn

25/08/2011

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi ymdrech newydd i ymgysylltu cleifion â’u triniaeth

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/2011

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Professor Nick Craddock Hwb o £3m ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

12/07/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain Canolfan Genedlaethol gyntaf Cymru

Prof Piguet Atal HIV

11/07/2011

Astudiaeth yn gobeithio darganfod a fydd targedu’r croen yn helpu atal lledaeniad

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/2011

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

Spotlight on epilepsy Spotlight on epilepsy

06/07/2011

University opens the door to our world-leading research

Iechyd ymarferol Iechyd ymarferol

24/06/2011

Myfyrwyr meddygol yn ymweld ag ysgolion yn ne Cymru i gyflwyno gweithdai iach rhyngweithiol

Tudalen 7 o 15