Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cynaladwyedd

Trees Trin a thrafod yr amgylchedd

10/06/2011

Rhaglen ar y ffôn yn rhoi cyfle newydd i sôn am beth sy’n bwysig i chi

Cosimo Montagu, Alec Care, Professor Tim Wess, David Shepherd Ailgylchu mwy a mwy

11/05/2011

Cyllid yn cynyddu’r rheoli cynaladwy ar wastraff

sustainability week poster Wythnos Cynaladwyedd Cymru

11/05/2011

Y Brifysgol yn cynnig cymorth i helpu Cymru i ddatblygu’n genedl gynaladwy

A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw? A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw?

07/04/2011

Darlith gyhoeddus yn gofyn a yw lleoliad yn effeithio ar ymddygiad

Food Policy Councils Food Policy Councils

11/03/2011

Public lecture offers insider’s view of achieving food security

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/2011

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Penaethiaid Pensaernïaeth yn mynd i’r Unol Daleithiau Penaethiaid Pensaernïaeth yn mynd i’r Unol Daleithiau

11/02/2011

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn sicrhau cydweithio newydd ar ymchwil â’r Unol Daleithiau

Researching food sustainability Researching food sustainability

11/02/2011

Conference produces future research agenda

Yr athro Kevin Morgan and Dr Roberta Sonnino Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

06/12/2010

Llwyddiant ariannol dwbl i brosiectau ymchwil arloesol

Kevin McCloud Mae adeiladu tai eco yn hawdd

01/12/2010

Cyflwynydd Grand Designs yn traddodi darlith gyhoeddus ar fyw’n gynaliadwy

Students from the University Fruit & Veg Co-o Wythnos Cynaliadwyedd

26/11/2010

Cafodd Wythnos Cynaliadwyedd 2010 y Brifysgol ei chynnal o'r 8fed i'r 12fed o Dachwedd, gan adeiladu ar lwyddiant yr Wythnos Cynaliadwyedd gyntaf y llynedd.

Sustainability week logo Fframwaith Strategol Datblygu Cynaliadwy’r Brifysgol

11/11/2010

Mae’r Brifysgol wedi cyflwyno map ffyrdd strategol a fydd yn ategu ei nod o fod yn sefydliad mwy cynaliadwy o ran dysgu, addysgu a gweithredu.

Sustainability Week logo Wythnos Gynaliadwyedd 2010

02/11/2010

O 8 – 12 Tachwedd, bydd y Brifysgol yn cynnal ei hail Wythnos Gynaliadwyedd.

Green mortarboard Green Gown Award 2010

21/06/2010

Cardiff students rewarded for social enterprise activity

Tree in hands Caerdydd ymhlith y cyntaf i ymuno ag Un Blaned

28/05/2010

Gweinidog yn annog eraill i ddilyn esiampl y Brifysgol

Mentrau Cynaliadwyedd yn ceisio rhoi hwb i berfformiad Mentrau Cynaliadwyedd yn ceisio rhoi hwb i berfformiad

20/05/2010

Y Brifysgol yn nodi ei llwyddiant wrth ddod yn fwy cynaliadwy

Prifysgol Caerdydd yn ennill Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon Prifysgol Caerdydd yn ennill Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon

20/05/2010

Cydnabyddiaeth o waith Caerdydd yn lleihau ei hallyriannau carbon a'i hymrwymiad parhaus at barhau i wneud

Cynllunio ar gyfer teithio mwy cynaladwy Cynllunio ar gyfer teithio mwy cynaladwy

19/05/2010

Y Brifysgol yn lansio cam cyntaf y Cynllun Teithio

University supports all-Wales Sustainability Week University supports all-Wales Sustainability Week

15/05/2010

Cardiff supports Welsh Assembly Government’s first Wales Sustainability Week

Cynaliadwyedd a’r Dyniaethau Cynaliadwyedd a’r Dyniaethau

14/04/2010

Archwilio’r agweddau diwylliannol a chymunedol ar gynaliadwyedd