Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Busnes

Lasers Safbwyntiau ffres

08/02/2013

Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn ysgogi cyfnewid gwybodaeth

Life Sciences Trawsnewid Gwyddorau Bywyd

05/02/2013

Cronfa Gwyddorau Bywyd Cymru gwerth £100 miliwn i hybu economi’r wlad

Effaith ymchwil yn cynyddu yng Nghaerdydd Effaith ymchwil yn cynyddu yng Nghaerdydd

15/11/2012

Hwb ar gyfer arloesi gwyddonol yn y DU

Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid

05/11/2012

Gweinidog yr Wrthblaid yn annog busnesau i gymryd mantais o dechnoleg uwchgyfrifiadura blaenllaw

Welsh economy round table Welsh economy round table

26/10/2012

Business leaders and economics academics put views to Chief Secretary of the Treasury

Partneriaethau er twf economaidd Partneriaethau er twf economaidd

26/09/2012

Prif Swyddog Gweithredol Santander yn traddodi darlith wadd yng Nghaerdydd

Atebion ynni gwyrdd Atebion ynni gwyrdd

01/08/2012

Cwmni portffolio New Fusion, Fault Current Limited

lecture image Arbed prosiect sy’n methu

05/07/2012

Arbenigwyr busnes yn darparu canllawiau rheoli prosiectau i weithwyr proffesiynol

group photograph Helpu elusennau i lwyddo

29/06/2012

Myfyrwyr Caerdydd yn helpu i ddatblygu syniadau busnes

EV research Gyrru ymlaen ymchwil ar gerbydau trydanol

27/06/2012

Canolfan newydd amlddisgyblaethol i helpu datblygu arloesedd pellach mewn cerbydau trydan

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

Ymweliadau llysgenhadol pwysig Ymweliadau llysgenhadol pwysig

02/04/2012

Y Brifysgol yn croesawu llysgenhadon Brasil ac Israel

Cydweithio newydd gyda GE Healthcare Cydweithio newydd gyda GE Healthcare

26/03/2012

Y Gweinidog Busnes yn mynychu llofnodi cytundeb rhwng y Brifysgol a GE Healthcare

Minister praises Ford link-up Minister praises Ford link-up

19/03/2012

University signs Joint Working Agreement with car giant

Rhybudd i Arolygwyr Heddlu Rhybudd i Arolygwyr Heddlu

07/03/2012

Adroddiad y Brifysgol yn datgelu nad yw straen a llwyth gwaith cynyddol yn ‘gynaliadwy’

Strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru Strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru

02/03/2012

Yr Athro John Harries i amlinellu gweledigaeth ar gyfer sylfaen wyddoniaeth sy’n arwain y byd yng Nghymru

Syniadau Mawr Syniadau Mawr

27/02/2012

Dathlu gwyddoniaeth ac arddangos gwaith Caerdydd

Dinasyddion Creadigol Dinasyddion Creadigol

20/02/2012

Caerdydd yn sicrhau cyllid gwerth £1.4 miliwn ar gyfer prosiect arloesol

Cwmni cysylltiedig yn gwerthu mwy nag erioed Cwmni cysylltiedig yn gwerthu mwy nag erioed

03/02/2012

Gwerthiant gwerth $1.25M am offer tonfedd radio arloesol

Gwerthu Cymru Gwerthu Cymru

01/02/2012

Rhybudd am lai o fewnfuddsoddi yng Nghymru yn y dyfodol