Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Busnes

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/2012

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Santander yn adnewyddu cytundeb â Chaerdydd Santander yn adnewyddu cytundeb â Chaerdydd

28/10/2011

Cyllid ar gyfer ysgoloriaethau a dyfarniadau i staff a myfyrwyr

Yr Her Yr Her

28/10/2011

Peiriannydd ‘eco-arwr byd-eang’ yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau busnes

Dr Barrie Kennard Brecwast a sêr busnes

16/09/2011

Cyfres newydd o ddigwyddiadau o Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru

Logo Caerdydd yn ymuno ag EADS a Llywodraeth Cymru i yrru arloesedd technolegol yn ei flaen

15/06/2011

Bydd y cwmni cyfyngedig ddim er elw newydd hwn yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil a thechnoleg

Prizewinning Bernie project Prizewinning Bernie project

10/06/2011

Social marketing campaign wins award for innovative approach to reducing deliberate grassfires

Myfyriwr disglair yn ennill gwobr busnes Myfyriwr disglair yn ennill gwobr busnes

18/05/2011

Cydnabod myfyrwyr y Brifysgol am eu doniau entrepreneuraidd

Operating room staff Gwella diogelwch cleifion

09/05/2011

Astudiaeth yn y Brifysgol yn archwilio sut dylai sefydliadau newid i wella diogelwch cleifion

Eminent sociologist leads Distinguished Lecture Series Eminent sociologist leads Distinguished Lecture Series

21/04/2011

Universities worldwide must “reinvent public mission” says keynote speaker

Creu busnesau newydd Creu busnesau newydd

23/03/2011

Carol Vorderman yn cefnogi ymgyrch y Brifysgol i weld rhagor o fusnesau’n cychwyn

Commonwealth Scholars gather in Cardiff Commonwealth Scholars gather in Cardiff

11/03/2011

University hosts Commonwealth Local Government Research Colloquium

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/2011

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Cydweithio Cydweithio

04/03/2011

Sut mae un o raglenni Caerdydd yn cynorthwyo cwmni lleol i ddatblygu

Llofnodi yn tanio cyswllt ymchwil ynni newydd Llofnodi yn tanio cyswllt ymchwil ynni newydd

02/03/2011

Prifysgol Caerdydd a SSE yn llofnodi trefniant i weithio ar y cyd

Swydd Cynghori Busnes i Ddeon Swydd Cynghori Busnes i Ddeon

07/02/2011

Pennaeth Ysgol Fusnes Caerdydd ymhlith arweinwyr busnes sydd wedi’u penodi gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Diwygio gwasanaethau cyhoeddus Diwygio gwasanaethau cyhoeddus

25/01/2011

Mae Ysgol Fusnes Caerdydd yn ymuno ag astudiaeth ymchwil Ewropeaidd fawr i archwilio llwyddiant dod wyneb yn wyneb â’r farchnad

Gwella amodau gwaith rhyngwladol Gwella amodau gwaith rhyngwladol

24/01/2011

Arbenigwyr busnes i gynghori’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) ar wella amodau gwaith

Gwyddoniaeth Fentrus Gwyddoniaeth Fentrus

24/01/2011

Arweinwyr busnes yn cynghori ymchwilwyr ynglŷn â rhoi meddyginiaeth ar waith

business image £76M boost to the Welsh economy

04/11/2010

Cardiff Business School boosts the Welsh economy by £76M per year

strength together Stronger together?

12/10/2010

How businesses and universities can work more closely together