Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Busnes

Cyfathrebu gwybodaeth fusnes Cyfathrebu gwybodaeth fusnes

08/05/2009

Canolfan Rhagoriaeth Newydd ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng

The team celebrating a successful 24 hours profit making for charity Igniting the entrepreneurial flair

16/04/2009

Student enterprise programme helps money go further

Professor David Blanchflower (left) with Professor Bob McNabb, Dean of Cardiff Business School ‘Offer newydd’ i frwydro yn erbyn yr arafu

26/03/2009

Aelod o’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn annerch yr Ysgol Fusnes

(Left to Right) Business School students Ivona Videnova, Katie Roberts and Erhan Kemal in a trading simulation Yr Ystafell Fasnachu ar agor ar gyfer busnes

20/03/2009

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ariannol y dyfodol

Supporting business development Cefnogi datblygu busnes

09/03/2009

Cronfa Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth Prifysgol Caerdydd

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Helpu busnesau yn y Cymoedd i fod yn gystadleuol

19/01/2009

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18/11/2008

Caerdydd yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda’r Sefydliad Materion Cymreig

Have an idea for a business?

12/11/2008

Spark 2009 aims to support even more enterprising ideas

Business, climate change and the credit crunch

07/11/2008

National Assembly Sustainable Energy Group Phil Williams Memorial Lecture

Guardian Group chief executive speaks in Cardiff

03/11/2008

Carolyn McCall OBE is guest of honour at University–sponsored event

Great leaders Great leaders

15/10/2008

2009 Leading Wales Awards launched at University

University is first in Wales to join ‘Santander Universities' Innovative partnership

26/09/2008

University is first in Wales to join ‘Santander Universities’

Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory

11/09/2008

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol mawr

Music notes Breaking into the music business

05/09/2008

Cardiff spin-out secures funding and embarks on unique venture

IMRC logo Seamless supply system for global medical company

26/06/2008

The University has entered a Knowledge Transfer Partnership to shape up the supply system of international medical technology company Becton Dickinson.

Ignite team Cardiff University students among winning team

30/04/2008

Inter-university Apprentice-style challenge ignites passion for business

Tudalen 5 o 5