Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gofal iechyd

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02/12/2011

Gwneuthurwyr polisïau’n trafod gofal ar y wardiau mewn cynhadledd yng Nghaerdydd

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/2011

Flagship education centre officially opened

Conquering the World Conquering the World

17/11/2011

Rugby star to give lecture at Cardiff University

Dathlu llwyddiant ffotograffaidd Dathlu llwyddiant ffotograffaidd

17/10/2011

Ffotograffwyr meddygol yn cipio gwobrau blaenllaw’r diwydiant

Elderly patient Urddas ar y wardiau

01/07/2011

Astudiaeth yn canfod diffyg urddas i’r henoed ar wardiau aciwt ysbytai

Ray Edwards MBE Inspirational talk from quadruple amputee

01/04/2011

Ray Edwards MBE to address Cardiff students

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

17/03/2011

Myfyrwyr Safon Uwch yn dod o hyd i’r wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Cynorthwyo myfyrwyr gofal iechyd Cynorthwyo myfyrwyr gofal iechyd

16/03/2011

Oli Luton yn myfyrio ar ei flwyddyn gyntaf yn y swydd

The new Cochrane Building Cartref newydd ar gyfer gofal iechyd

16/12/2010

Myfyrwyr yn gweld cynnydd eu cartref blaengar newydd

Leighton Andrews AM Blwyddyn wych o ran grantiau newydd

13/09/2010

Mae’r Brifysgol wedi cofnodi ei blwyddyn orau erioed ar gyfer ennill grantiau ymchwil newydd – sef ychydig o dan £150 miliwn.

Keren Williamson Cyngor ar-lein i ddarpar radiograffwyr

06/09/2010

Darlithydd a myfyrwyr Caerdydd yn cael eu cyfweld ar wefan papur newydd The Guardian

Step Up students taking part in a clinical skills session at the University's summer school Giving students a ‘step-up’

25/08/2010

Successful students praise University widening access scheme

Agreement being signed Rhoi hwb i wasanaethau iechyd Malta

13/08/2010

Yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd yn llofnodi cytundeb arloesol

Canolfan Cymru i ddarparu ‘model’ o wasanaethau iechyd Canolfan Cymru i ddarparu ‘model’ o wasanaethau iechyd

07/05/2010

Bydd hmc2 yn cefnogi’r gymuned ymchwil feddygol, GIG Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dr Nicki Phillips (right) receives the Inspire Mark from Jonathan Edwards along with Professor Roger Mansfield, Head of the School of Healthcare Studies (far left) and Tony Everett Ysbrydoliaeth olympaidd

22/12/2009

Prosiect ffisiotherapi newydd yn ennill Nod Ysbrydoli Llundain 2012

Dr Rachel Iredale Torrwch yr amser aros am brofion genetig ar gyfer canser

08/12/2009

Un o arbenigwyr y Brifysgol yn galw am fwy o fuddsoddi mewn profion genetig

artists impression of the building Cartref Newydd ar gyfer gofal iechyd

06/11/2009

Sefydlu ‘Ardal addysg’ ar gampws Parc y Mynydd Bychan

Motivating healthier lifestyles Motivating healthier lifestyles

02/11/2009

Leading motivational method comes under University spotlight

Marathon massage Marathon massage

16/10/2009

Physiotherapy team to offer post-race care