Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Arloesedd

Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru

02/10/2014

Buddsoddi £300m mewn pedwar adeilad newydd

Cardiff at the frontier of innovation Cardiff at the frontier of innovation

15/09/2014

Join us for the Innovation Fast Forward Festival

Business growth inspiration Business growth inspiration

01/07/2014

Cardiff lead partner in Welsh innovation showcase

Prosiectau arloesol yn dathlu rhagoriaeth Prosiectau arloesol yn dathlu rhagoriaeth

02/06/2014

Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2014

Gwobr Her Fyd-eang Gwobr Her Fyd-eang

02/06/2014

Atebion Peirianneg ar gyfer Gwaredu Gwastraff Niwclear Lefel Uchel

Gwobr Datblygiad Arloesol Meddygol Gwobr Datblygiad Arloesol Meddygol

02/06/2014

Nodi, trosi a masnacheiddio’r genyn cyntaf ar gyfer rhagdueddiad enciliol i ganser y coluddyn (MUTYH)

Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol

02/06/2014

Gwella cysylltiadau llafur ym mhorthladdoedd y byd trwy ddeialog cymdeithasol

Gwobr Mentrau Newydd Gwobr Mentrau Newydd

02/06/2014

Datblygu Ultravision, sef techneg newydd arloesol ar gyfer ymdrin â mwg a gynhyrchir yn ystod llawdriniaeth laparosgopig

Canolfan glinigol arloesol yn agor yn Ne Cymru Canolfan glinigol arloesol yn agor yn Ne Cymru

22/05/2014

University partners with healthcare company for the benefit for patients

Yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd Beth yw diben prifysgolion?

08/08/2013

University View y Western Mail - 8 Awst

CAS Delegation Arddangos rhagoriaeth wyddonol

24/06/2013

Cynrychiolwyr o Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Gwobrau Arloesedd ac Effaith Gwobrau Arloesedd ac Effaith

22/05/2013

Cydnabyddiaeth ar gyfer ymchwil sydd wedi ffurfio polisi ac arfer

Improving community policing Improving community policing

22/05/2013

Recognition for research which prompted major drug operation and has changed policing

Gyrru arloesi Gyrru arloesi

22/05/2013

Cydnabod partneriaeth strategol am oresgyn heriau ym maes gweithgynhyrchu

Preventing smoking in teenagers Preventing smoking in teenagers

22/05/2013

Schools-based intervention programme recognised for its success

Professor Chris McGuigan Hwb i arloesedd yng Nghymru

31/01/2013

Prosiect Cymru-gyfan i drosglwyddo mwy o dechnoleg rhwng prifysgolion Cymru a busnesau

Effaith ymchwil yn cynyddu yng Nghaerdydd Effaith ymchwil yn cynyddu yng Nghaerdydd

15/11/2012

Hwb ar gyfer arloesi gwyddonol yn y DU

drug compound Arloesedd Busnes

26/06/2012

Darganfyddiad cyffur yn cael ei gydnabod oherwydd ei fanteision i ofal iechyd, masnach a’r economi

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

Arbed bywyd ar y môr Arbed bywyd ar y môr

26/06/2012

Gwella diogelwch ar y môr a gwneud mordeithwyr yn llai blinedig

Tudalen 1 o 2