Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Niwrowyddoniaeth

Cardiff University marks International Women’s Day Cardiff University marks International Women’s Day

03/03/2014

Events across the city to honour and celebrate the achievements of women

Brain Defnyddio awgrym i lywio’r meddwl

24/07/2013

Hypnosis yn cynnig gwybodaeth i wyddonwyr am sut mae’r meddwl yn gweithio

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/2013

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl

Atlas of the human brain Atlas of the human brain

22/10/2012

Understanding our most complex organ

Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol

20/04/2012

Yr Athro Hywel Thomas a’r Athro John Aggleton yn cael eu hethol yn Gymrodorion

Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil

17/02/2012

Myfyrwyr meddygol Caerdydd yn siarad tuag at wobr bwysig

Supporting student medical research Supporting student medical research

17/02/2012

New student society aims to boost research by medical students

Hwb gwerth £4.5m i ymchwil biofeddygol Hwb gwerth £4.5m i ymchwil biofeddygol

03/02/2012

Ymchwil y Brifysgol yn cael arian gan Wellcome Trust ac NISCHR

Mynd i’r afael â Chlefyd Alzheimer Mynd i’r afael â Chlefyd Alzheimer

01/02/2012

Astudiaeth yn diystyru genynnau teuluol mewn clefyd Alzheimer hwyr

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/2011

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Ailhyfforddi’r ymennydd Ailhyfforddi’r ymennydd

09/11/2011

Gallai’r dechneg helpu dioddefwyr Parkinson

Professor Nick Craddock Hwb o £3m ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

12/07/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain Canolfan Genedlaethol gyntaf Cymru

Brainstorming experience Cystadleuaeth ar y r ymennydd dynol

04/07/2011

Mae myfyrwyr de Cymru’n cystadlu am y teitl ‘Brain Bee’ agoriadol

Cardiff team in Japan Mynd i’r afael ag anhwylderau hwyliau

05/05/2011

Arbenigwyr o Siapan yn dilyn esiampl Caerdydd

Yr Athro Julie Williams Deall Clefyd Alzheimer

04/04/2011

Chwiliad yn datgelu pum genyn Alzheimer newydd

Elderly couple Are relationships good for you?

28/01/2011

Marriage “probably worth making the effort”

Brain Dyfarnu grant i wyddonwyr addawol

26/01/2011

Ymchwilwyr iechyd meddwl yn derbyn hwb ariannu

Roger Williams MP MP tours ground-breaking research

26/01/2011

Politician hears of potential benefits of Cardiff mental health studies

Yr Ymennydd fel Celf? Yr Ymennydd fel Celf?

19/01/2011

Mae’r chwilio wedi dechrau am y delweddau gorau o ymchwil niwrowyddonol yn y Brifysgol

Professor Julie Williams Mynd i’r afael â’r genyn sy’n achosi clefyd Alzheimer

18/11/2010

Bydd un o arbenigwyr blaenllaw'r brifysgol ym maes canfod genynnau sy’n achosi clefyd Alzheimer yn cwrdd â rhai o arbenigwyr eraill o bedwar ban byd am y tro cyntaf ym Mharis (ddydd Gwener 19 Tachwedd) i geisio rhannu gwybodaeth a chyflymu’r frwydr enynnol yn erbyn y clefyd.

Tudalen 1 o 2