Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Fferylliaeth

3D structure/image of INV-189 anti-hepatitis C drug Y treialon cyffur Hepatitis C cyntaf wedi’u cwblhau

01/09/2010

Y treialon clinigol cyntaf wedi’u cwblhau’n llwyddiannus ar gyffur cryf newydd ar gyfer Hepatitis C

Dr Arwyn Jones with the life-size operation game Dadorchuddio arddangosfa arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol

31/07/2010

Gêm “llawdriniaeth” gwir faint i egluro cyweirio meinweoedd

Cancer cell surviving attempts to kill them Fighting cancer

23/06/2010

Flash of light helps target cancer cells

Professor Chris McGuigan Treialon yn cychwyn ar gyffur Hepatitis C

14/05/2010

Datblygu cyfansoddyn newydd yn yr Ysgol Fferylliaeth

Cyffur gwrthfiraol yn barod am y rhwystr olaf Cyffur gwrthfiraol yn barod am y rhwystr olaf

23/03/2010

Darganfyddiad gwrthfiraol yr Athro Chris McGuigan yn barod am ei dreialon terfynol

Coloured chemicals and chemistry apparatus Troi ymchwil y Brifysgol yn fusnes

07/12/2009

£2m a chytundeb trwyddedu yn helpu i roi hwb i ymchwil y Brifysgol i gyffuriau canser newydd

Benefit Risk Appraisal of Medicines Benefit Risk Appraisal of Medicines

04/11/2009

New book from Welsh School of Pharmacy

Llwyddiant enwebiad dwbl Llwyddiant enwebiad dwbl

10/09/2009

Darganfod cyffur ar gyfer trin clefyd yr eryr a Prosiect Prifysgol Byd-eang ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau Times Higher.

Enjoying an exhibit at the Eisteddfod Ai dyma’r model DNA mwyaf yn y byd?

04/08/2009

Pobl ifanc o Gymru yn ymuno ag arbenigwr prifysgol i ddarganfod rhyfeddodau DNA a cheisio am record byd

Professor Chris McGuigan Cam ymlaen i gyffur yr eryri

11/05/2009

Cyffur newydd ar y ffordd i fod y cyntaf o'i fath i'r Brifysgol

Dr Grant presented Dato’ Hassan with a commemorative plaque following the signing of the Memorandum of Agreement Partneriaeth newydd yn cryfhau cysylltiadau rhyngwladol

02/03/2009

Llofnodi Memorandwm Cytundeb gyda Choleg Prifysgol Taylor

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/2008

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Welsh Woman of the Year Awards

21/11/2008

Recognition for University staff making a difference

Rare Cardiff cells help scientists crack the code to tamoxifen resistance

14/11/2008

Unique resource developed at Cardiff used for breast cancer breakthrough

Leading international awards for Welsh School of Pharmacy

11/08/2008

Paper on drug regulation wins excellence award

Electron micrograph of Staphylococcus aureus on skin Allwn ni ‘ddinistrio’ MRSA mewn ysbytai?

04/06/2008

Ymchwilwyr yn cwestiynu effeithiolrwydd cadachau gwrthfeicrobaidd

Innovative partnerships recognised

13/05/2008

A company working in partnership with the University to develop a new drug for shingles has been recognised at the Cardiff University Innovation Awards.

Cancer cells Cynhadledd genedlaethol yn trafod gofal ac ymchwil canser yng Nghymru

30/04/2008

Cymuned ymchwil canser yn arddangos ymchwil o’r radd flaenaf

Cup of tea Ydy cwpanaid o de yn ateb i bopeth – hyd yn oed anthracs?

13/03/2008

Mae astudiaeth newydd gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Maryland wedi datgelu sut gallai cwpanaid o de du amddiffyn yn erbyn y bygythiad o bio-frawychiaeth.

Licence deal for anti-Hepatitis drugs

30/11/2007

Funding for further work on promising compounds