Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Seicoleg

child research Rhagfynegi ymddygiad ymosodol trwy chwys

23/04/2013

Mae ymateb chwys babanod yn rhagfynegi ymddygiad ymosodol pan fyddant yn blant bach

Trin rhychau chwerthin yn gadael cleifion yn teimlo’n fwy isel Trin rhychau chwerthin yn gadael cleifion yn teimlo’n fwy isel

11/04/2013

Mae’n bosibl y gellir defnyddio Botox i drin Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Athrawon y Brifysgol yn dod yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg Athrawon y Brifysgol yn dod yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg

10/04/2013

Cyfraniadau pwysig at ddatblygu’r gwyddorau biolegol yn cael eu cydnabod

Group from autism hub Autism hub launched

02/04/2013

University creates unprecedented access to knowledge of autism

Rhywbeth i gnoi cil drosto Rhywbeth i gnoi cil drosto

08/03/2013

Mae gwm cnoi yn eich helpu i ganolbwyntio am gyfnod hirach

Flood sign Climate Change

04/03/2013

‘More important than ever’ for the Welsh Public

Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr

26/02/2013

Yr Ysgol Seicoleg yn cael ei henwi’n ‘Gymdeithas Myfyrwyr Orau’

Cortex cover Astudiaeth hypnosis yn datgelu cyfrinachau parlys anesboniadwy

20/02/2013

Nid oes modd cynnal dadansoddiad meddygol o 30% o gleifion â symptomau salwch niwrolegol -hwyrach y gall hypnosis gynnig ateb

Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc

12/11/2012

Nam ar ddysgu emosiynol yn dylanwadu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol

Amgyffred amser Amgyffred amser

07/11/2012

Mae achosiaeth yn effeithio ar ein hamgyffrediad o amser

Nick Pidgeon Cyfathrebu ynghylch gwyddoniaeth

07/09/2012

Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Athro Prifysgol Caerdydd

Bwyta Byrbrydau a BMI Bwyta Byrbrydau a BMI

03/08/2012

Mae bwyta byrbrydau a BMI wedi’u cysylltu ag effaith ddwbl gweithgarwch yr ymennydd a hunanreolaeth

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

Arbed bywyd ar y môr Arbed bywyd ar y môr

26/06/2012

Gwella diogelwch ar y môr a gwneud mordeithwyr yn llai blinedig

Gwrthsefyll temtasiwn Gwrthsefyll temtasiwn

15/06/2012

Hyfforddi pobl i lesteirio symudiadau yn gallu lleihau risgiau

Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol

20/04/2012

Yr Athro Hywel Thomas a’r Athro John Aggleton yn cael eu hethol yn Gymrodorion

Getting physical with the brain Getting physical with the brain

16/04/2012

A level students tour CUBRIC

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12/03/2012

Meithrin y berthynas rhwng gwyddonwyr a newyddiadurwyr

Syniadau Mawr Syniadau Mawr

27/02/2012

Dathlu gwyddoniaeth ac arddangos gwaith Caerdydd