Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Seicoleg

Athrawon y Brifysgol yn dod yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg Athrawon y Brifysgol yn dod yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg

10/04/2013

Cyfraniadau pwysig at ddatblygu’r gwyddorau biolegol yn cael eu cydnabod

Group from autism hub Autism hub launched

02/04/2013

University creates unprecedented access to knowledge of autism

Rhywbeth i gnoi cil drosto Rhywbeth i gnoi cil drosto

08/03/2013

Mae gwm cnoi yn eich helpu i ganolbwyntio am gyfnod hirach

Flood sign Climate Change

04/03/2013

‘More important than ever’ for the Welsh Public

Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr

26/02/2013

Yr Ysgol Seicoleg yn cael ei henwi’n ‘Gymdeithas Myfyrwyr Orau’

Cortex cover Astudiaeth hypnosis yn datgelu cyfrinachau parlys anesboniadwy

20/02/2013

Nid oes modd cynnal dadansoddiad meddygol o 30% o gleifion â symptomau salwch niwrolegol -hwyrach y gall hypnosis gynnig ateb

Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc

12/11/2012

Nam ar ddysgu emosiynol yn dylanwadu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol

Amgyffred amser Amgyffred amser

07/11/2012

Mae achosiaeth yn effeithio ar ein hamgyffrediad o amser

Nick Pidgeon Cyfathrebu ynghylch gwyddoniaeth

07/09/2012

Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Athro Prifysgol Caerdydd

Bwyta Byrbrydau a BMI Bwyta Byrbrydau a BMI

03/08/2012

Mae bwyta byrbrydau a BMI wedi’u cysylltu ag effaith ddwbl gweithgarwch yr ymennydd a hunanreolaeth

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

Arbed bywyd ar y môr Arbed bywyd ar y môr

26/06/2012

Gwella diogelwch ar y môr a gwneud mordeithwyr yn llai blinedig

Gwrthsefyll temtasiwn Gwrthsefyll temtasiwn

15/06/2012

Hyfforddi pobl i lesteirio symudiadau yn gallu lleihau risgiau

Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol

20/04/2012

Yr Athro Hywel Thomas a’r Athro John Aggleton yn cael eu hethol yn Gymrodorion

Getting physical with the brain Getting physical with the brain

16/04/2012

A level students tour CUBRIC

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12/03/2012

Meithrin y berthynas rhwng gwyddonwyr a newyddiadurwyr

Syniadau Mawr Syniadau Mawr

27/02/2012

Dathlu gwyddoniaeth ac arddangos gwaith Caerdydd

Newid Bywydau Newid Bywydau

17/02/2012

Effaith gwyddoniaeth a chymdeithas ar ddatblygiad dynol

Priodasau hil-cymysg Priodasau hil-cymysg

10/02/2012

Ymchwil yn awgrymu fod atyniad yr wyneb yn esbonio patrymau mewn priodasau hil-cymysg