Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Seicoleg

Icebergs Newid yn yr hinsawdd yn dal yn uchel ar agenda’r cyhoedd

11/06/2010

Astudiaeth newydd yn datgelu agwedd y cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/2010

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’ Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

14/04/2010

Arolwg yn darganfod fod pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

New site for autism research New site for autism research

01/04/2010

Web launch for Wales Autism Research Centre

Heriau’r newid yn yr hinsawdd Heriau’r newid yn yr hinsawdd

17/03/2010

Syr John Houghton yn cyflwyno darlith agoriadol C3W

Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio

11/03/2010

Meddalwedd arloesol sydd wedi’i chynllunio i wella’r dylunio acwstig ar ofodau dan do.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/2010

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/2010

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Politicians turn Psychologists Politicians turn Psychologists

12/11/2009

Welsh MPs paired with leading University scientists

scan of a brain Cof yn cael hwb o ariannol

22/05/2009

£1.57 miliwn ar gyfer ymchwil i ddysgu a’r cof

a picnic in a park World’s largest picnic

21/05/2009

Bank holiday record-breaking attempt

Brain scan Darganfod ‘canu’r ymennydd’

19/05/2009

Darganfyddiadau a allai helpu i drin dioddefwyr epilepsi a sgitsoffrenia

Professor John Pearce FRS Gwobr oes am ymchwil a gwreiddioldeb rhagorol

11/05/2009

Anrhydeddu ymchwil blaengar Athro yn ystod ei fywyd

Dr Michael Lewis, School of Psychology Chwistrellu Hapusrwydd Cosmetig

01/04/2009

Triniaeth arloesol ar y rhyngrwyd yn cael ei roi ar brawf

mother and baby Researchers investigate prenatal smoking link with anti-social behaviour in children

03/02/2009

Novel study is first of its kind to test the importance of life in the womb

Work and wellbeing Gwaith a lles

30/01/2009

Ymchwil newydd yn archwilio’r cysylltiad rhwng gwaith ac iechyd ymhlith pobl ifanc

Professor Susan Leekam Cymru ar flaen y gad mewn ymchwil i awtistiaeth

29/01/2009

Cadair Prifysgol Newydd fel rhan o strategaeth genedlaethol

Welsh flag painted on face Swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed darganfyddiadau ymchwil newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg

23/01/2009

Mae ymchwil newydd yn gofyn: ‘Os yw siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gefnogi annibyniaeth, beth am y rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg?’

Optimistiaeth nanotechnoleg Optimistiaeth nanotechnoleg

08/12/2008

Aelodau o’r cyhoedd yn canolbwyntio ar fuddion technoleg newydd

Funny books make parents better readers Funny books make parents better readers

09/10/2008

Mums’ and Dads’ read-aloud skills can be affected by book content