Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Seicoleg

University to become ‘epicentre for European Neuroimaging’ University to become ‘epicentre for European Neuroimaging’

19/02/2015

Plans to use advanced MR imaging technology within Cardiff’s new Brain Research Imaging Centre confirmed

Entrepreneur in Residence Entrepreneur in Residence

08/01/2015

Cardiff graduate takes on role to inspire students and new graduates

Ymuno â’r triongl euraid Ymuno â’r triongl euraid

18/12/2014

Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth wedi’u graddio ymhlith y tri gorau yn y Deyrnas Unedig am ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang

New flagship imaging centre

28/10/2014

Construction begins on £44M research facility

Pŵer blodau Pŵer blodau

01/09/2014

Pam mae planhigion yn y swyddfa’n ein gwneud yn fwy cynhyrchiol

Psychiatric disorder prevalence among homeless young Psychiatric disorder prevalence among homeless young

29/07/2014

Need for improved uptake of long-term treatment services

Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd

16/06/2014

Yr Athro Nick Pidgeon yn cael ei gynnwys ar restr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd

Gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ddigartref Gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ddigartref

25/04/2014

Bwrdd Strategaeth Technoleg yn dyfarnu Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Caerdydd yn ‘eithriadol’

Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

01/04/2014

Prosiect gwerth €1.5M i archwilio a fyddai’r ‘effaith gorlifo’ yn gallu cyflawni chwyldro mewn ymddygiad gwyrdd.

Brain Games Brain Games

12/03/2014

Event returns for another year

QS World Rankings QS World Rankings

28/02/2014

18 subjects feature in international league table

BRAINTRAIN BRAINTRAIN

25/11/2013

Cardiff leads €5.9M project to test Neurofeedback technique

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/2013

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

Lansio Both Awtistiaeth Lansio Both Awtistiaeth

19/09/2013

Both yn uno arbenigwyr i wella canlyniadau ar gyfer awtistiaeth

Brain image What does death feel like?

14/08/2013

Cardiff experts comment on study of the brain moments before death

Babi A gaiff ymddygiad oedolion ei ysgogi yn y groth?

06/08/2013

Anghydbwysedd hormonaidd yn y brych yn gysylltiedig â phryder a thueddiad i ddioddef iechyd meddwl gwael

Brain Defnyddio awgrym i lywio’r meddwl

24/07/2013

Hypnosis yn cynnig gwybodaeth i wyddonwyr am sut mae’r meddwl yn gweithio

Bridge of a ship Enhancing maritime safety

29/05/2013

European project to address the failure of bridge systems and their usage

Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg

23/05/2013

Ymchwilwyr yn ystyried pwy fydd yn cael diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig ar sail y canllawiau iechyd meddwl a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/2013

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl

Tudalen 1 o 5