Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Seicoleg

Breaking into the golden triangle Breaking into the golden triangle

18/12/2014

Psychology, Psychiatry and Neuroscience ranked in UK’s top three for world-leading research

New flagship imaging centre

28/10/2014

Construction begins on £44M research facility

Pŵer blodau Pŵer blodau

01/09/2014

Pam mae planhigion yn y swyddfa’n ein gwneud yn fwy cynhyrchiol

Psychiatric disorder prevalence among homeless young Psychiatric disorder prevalence among homeless young

29/07/2014

Need for improved uptake of long-term treatment services

Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd

16/06/2014

Yr Athro Nick Pidgeon yn cael ei gynnwys ar restr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd

Gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ddigartref Gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ddigartref

25/04/2014

Bwrdd Strategaeth Technoleg yn dyfarnu Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Caerdydd yn ‘eithriadol’

Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

01/04/2014

Prosiect gwerth €1.5M i archwilio a fyddai’r ‘effaith gorlifo’ yn gallu cyflawni chwyldro mewn ymddygiad gwyrdd.

Brain Games Brain Games

12/03/2014

Event returns for another year

QS World Rankings QS World Rankings

28/02/2014

18 subjects feature in international league table

BRAINTRAIN BRAINTRAIN

25/11/2013

Cardiff leads €5.9M project to test Neurofeedback technique

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/2013

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

Lansio Both Awtistiaeth Lansio Both Awtistiaeth

19/09/2013

Both yn uno arbenigwyr i wella canlyniadau ar gyfer awtistiaeth

Brain image What does death feel like?

14/08/2013

Cardiff experts comment on study of the brain moments before death

Babi A gaiff ymddygiad oedolion ei ysgogi yn y groth?

06/08/2013

Anghydbwysedd hormonaidd yn y brych yn gysylltiedig â phryder a thueddiad i ddioddef iechyd meddwl gwael

Brain Defnyddio awgrym i lywio’r meddwl

24/07/2013

Hypnosis yn cynnig gwybodaeth i wyddonwyr am sut mae’r meddwl yn gweithio

Bridge of a ship Enhancing maritime safety

29/05/2013

European project to address the failure of bridge systems and their usage

Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg

23/05/2013

Ymchwilwyr yn ystyried pwy fydd yn cael diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig ar sail y canllawiau iechyd meddwl a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/2013

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl

child research Rhagfynegi ymddygiad ymosodol trwy chwys

23/04/2013

Mae ymateb chwys babanod yn rhagfynegi ymddygiad ymosodol pan fyddant yn blant bach

Trin rhychau chwerthin yn gadael cleifion yn teimlo’n fwy isel Trin rhychau chwerthin yn gadael cleifion yn teimlo’n fwy isel

11/04/2013

Mae’n bosibl y gellir defnyddio Botox i drin Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Tudalen 1 o 5