Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Ol-raddedig

Otter Goleuni newydd ar ddirgelwch y dyfrgwn

19/07/2011

Prosiect cyhoeddus ar ddyfrgwn yn taflu goleuni newydd ar greadur dirgelaidd

Eleanor Kean Cardiff postgraduate organises parliamentary conference

28/06/2011

Biosciences student gets MPs and Lords discussing environment

Chemistry student Sharing research

16/05/2011

Students join distinguished guests at Spring Chemistry Conference

Nursing knowledge Nursing knowledge

15/04/2011

Open days give insight into further study

Croesawu ysgolheigion y Llywydd Croesawu ysgolheigion y Llywydd

21/03/2011

Gwyliwch ffilm sy’n cyflwyno Ysgolheigion Ymchwil ein Llywydd

Professor Sir Martin Evans Denu’r meddyliau gorau

08/02/2011

Dadorchuddio Ysgoloriaethau Ymchwil Newydd y Llywydd

Students in library Denu arbenigwyr gwyddor gymdeithasol y dyfodol i Gymru

04/02/2011

Canolfan Hyfforddi Doethuriaid yn cynnig ysgoloriaethau ôl-raddedig newydd

i-Solve i-Solve

21/01/2011

Interdisciplinary researchers succeed in commercial challenge

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/2010

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

Considering postgraduate study? Considering postgraduate study?

17/11/2009

Prospective students urged to sign-up for annual Open Day

Festive scholarship support Festive scholarship support

16/11/2009

University Christmas card helps build funds for postgraduate study

Ffocws newydd ar gyfer optometryddion Ffocws newydd ar gyfer optometryddion

30/09/2009

Canolfan ôl-raddedig benodedig y Brifysgol yn cael ei hagor yn swyddogol

Cardiff University main building Amgylchedd “hynod nodedig” ar gyfer astudio ôl-raddedig

05/08/2009

Ymroddiad Caerdydd i ddatblygu myfyrwyr yn cael ei ganmol

Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar

18/07/2009

Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn canolbwyntio ar droi syniadau’n fentrau masnachol

Open Book Llwyddiant ariannu ôl-raddedig gan AHRC ar gyfer y Dyniaethau yng Nghaerdyd

27/02/2009

Mae darpariaeth ymchwil a hyfforddiant Caerdydd wedi’i chydnabod fel “rhagorol” gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau mewn Gwobr Partneriaeth Grant Bloc

A Welsh optometrist using a Volk lens to examine a model eye during an accreditation assessment Lansio’r Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig gyntaf

09/02/2009

Canolfan bwrpasol i gwrdd ag anghenion addysg y gymuned a’r diwydiant optometreg

Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru

22/12/2008

DVD i ddenu’r genhedlaeth nesaf o feddygon

Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr

09/12/2008

Myfyrwyr Caerdydd sy’n cyflawni’r gyfradd basio uchaf o unrhyw gwrs hyfforddi newyddiadurwyr yn y DU.

University is first in Wales to join ‘Santander Universities' Innovative partnership

26/09/2008

University is first in Wales to join ‘Santander Universities’

Female nurse Datblygu sgiliau gofal iechyd

24/04/2008

Cwrs newydd yn rhoi cyfle i ymarferwyr ymestyn ar eu harbenigedd

Tudalen 2 o 2