Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gwleidyddiaeth

Etholiad Carwyn Jones Etholiad Carwyn Jones

04/12/2009

Yr Is-Ganghellor yn arwain llongyfarchiadau’r Brifysgol

Life under the Tories: the implications for Wales Life under the Tories: the implications for Wales

03/12/2009

Leading Welsh figures consider life following a Conservative general election victory

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25/11/2009

Diweddaru Edwina Hart ar gynnydd PET

Politicians turn Psychologists Politicians turn Psychologists

12/11/2009

Welsh MPs paired with leading University scientists

Hain yn amddiffyn trefniant datganoli Hain yn amddiffyn trefniant datganoli

30/10/2009

Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi darlith Canolfan Llywodraethu Cymru

Awarding academic excellence Awarding academic excellence

20/10/2009

University experts honoured by The Academy of Social Sciences

The end of the Berlin Wall The end of the Berlin Wall

16/10/2009

Students and staff offered chance to celebrate 20 years of democratic freedom for Central and Eastern Europe

Senedd Building Datganoli – 10 mlynedd yn ddiweddarach

14/04/2009

Cynhadledd yn canolbwyntio ar ddatganoli

Welsh Flag Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

27/02/2009

Richard Wyn Jones i draddodi darlith flynyddol Canolfan Llywodraethu Cymru

Professor Richard Wyn Jones © Marian Delyth Cyfarwyddwr newydd i yrru ymchwil datganoli Caerdydd

02/02/2009

Dr Richard Wyn Jones wedi ei benodi yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru

Welsh flag painted on face Swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed darganfyddiadau ymchwil newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg

23/01/2009

Mae ymchwil newydd yn gofyn: ‘Os yw siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gefnogi annibyniaeth, beth am y rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg?’

Health Minister marks new £2.7m Assembly Government-funded building

16/07/2008

Ceremony marks next stage in School of Medicine project

Newspaper Pa mor dda mae’r BBC yn gohebu datganoli?

14/06/2008

Ymchwil newydd yn dangos diffyg gohebu am Gymru, yr Alban ac Iwerddon

St David's Day Lecture

01/03/2007

Cardiff University is to mark St David’s Day with a discussion on the impact of devolution on citizenship.

Tudalen 2 o 2