Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gwleidyddiaeth

Scottish Independence Referendum Scottish Independence Referendum

18/09/2014

How Did We Get Here?

NATO after the Wales summit NATO after the Wales summit

03/09/2014

Security experts, NATO representatives and academics to examine challenges confronting the Alliance

English voters want hard line on Scotland English voters want hard line on Scotland

20/08/2014

People in England want a hard line to be taken with Scotland, whatever the outcome of the independence referendum, according to research led by Cardiff University’s Wales Governance Centre.

Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif

29/05/2014

Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yn rhoi araith ar ‘Ymgysylltu â gwleidyddiaeth a gwirfoddoli yn yr 21ain ganrif’

National identity plays a key role in voters’ views on Europe National identity plays a key role in voters’ views on Europe

29/04/2014

UKIP electoral appeal is stronger in England than in Scotland or Wales

Listening to voices from the past Listening to voices from the past

04/03/2014

Dickens descendent to call for reclaiming of the word ‘feminist’

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09/08/2013

Pleidleiswyr ifanc “ddim yn gwybod” o hyd am ddatganoli degawd a hanner yn ddiweddarach

Richard Wyn Jones Y ‘Blaid Ffasgaidd’ yng Nghymru?

08/08/2013

Llyfr newydd sy’n rhoi prawf ar y cyhuddiad bod Plaid Cymru wedi cydymdeimlo â ffasgaeth

Prof Roger Scully Arolwg barn newydd yn dangos bod Llafur ar y ffordd i fuddugoliaeth Etholiadol yng Nghymru

23/07/2013

Asesiad diwedd tymor o sefyllfa’r pleidiau yng Nghymru

Casgliadau McKay Casgliadau McKay

25/03/2013

Ymchwilwyr o Gymru a’r Alban yn helpu i roi llais i Loegr

Dyfodol gwleidyddiaeth Dyfodol gwleidyddiaeth

22/03/2013

Caerdydd yn cynnal 63ain cynhadledd y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol

Any Questions? yn dod i Gaerdydd Any Questions? yn dod i Gaerdydd

17/10/2012

Sioe radio boblogaidd i’w darlledu’n fyw o’r Brifysgol

Cymru: Cyflwr y Genedl, 2012 Cymru: Cyflwr y Genedl, 2012

01/05/2012

Archwilio agweddau’r cyhoedd at wleidyddiaeth

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/2012

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Cymru yn Dweud Ie Cymru yn Dweud Ie

27/02/2012

Lansiad Dydd Gŵyl Dewi i ‘adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru’

Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

11/10/2011

Dadansoddiad o’r pleidleisio yn codi cwestiynau ar gyfer yr holl bleidiau

David Melding AM Cadw trefn ar wleidyddiaeth yng Nghymru

12/05/2011

Un o raddedigion gwleidyddiaeth yn cael ei ethol yn Ddirprwy Lywydd Cynulliad Cymru

Dathlu Rhodri Dathlu Rhodri

13/04/2010

Y Brifysgol yn nodi cyfraniad unigryw Rhodri Morgan i Gymru

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/2010

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Dr Rachel Iredale Torrwch yr amser aros am brofion genetig ar gyfer canser

08/12/2009

Un o arbenigwyr y Brifysgol yn galw am fwy o fuddsoddi mewn profion genetig

Tudalen 1 o 2