Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Universities Police Science Institute (UPSI)

Learning from the community impacts of the Lee Rigby murder Learning from the community impacts of the Lee Rigby murder

25/11/2014

Research seeks to identify ways to better manage consequences of terrorism

Olrhain barn y cyhoedd Olrhain barn y cyhoedd

05/12/2013

Astudiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol yn archwilio effaith llofruddiaeth y Ffiwsilwr Lee Rigby ar y gymuned

Improving community policing Improving community policing

22/05/2013

Recognition for research which prompted major drug operation and has changed policing

Heddlu Amnewid gorsafoedd heddlu am ‘gop mewn siop’

29/04/2013

Adroddiad newydd yn galw am roi gorsafoedd heddlu mewn siopau’r stryd fawr er mwyn annog y cyhoedd i adrodd am droseddau

Policeman Antisocial behaviour

04/04/2013

UK’s most comprehensive analysis identifies how to better protect victims

Amlygu gwaith arloesol Amlygu gwaith arloesol

14/09/2012

Cydnabyddiaeth i bartneriaeth Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu gyda Heddlu De Cymru

Rhagweld anhrefn cyhoeddus Rhagweld anhrefn cyhoeddus

22/12/2011

Arferion presennol yr heddlu yn fregus

police Llygredig a dryslyd?

25/08/2011

Cyfarwyddwr Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn dadansoddi ymateb yr heddlu i hacio a therfysg

Prof Innes Hacio ffonau a’r heddlu

19/07/2011

Cyfarwyddwr UPSI yn rhybuddio ynghylch cythrwfl mewn plismona yn y dyfodol

Dyfodol plismona Dyfodol plismona

17/06/2011

Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref yn cael tystiolaeth gan arbenigwyr o Gaerdydd

Police in uniform Ymchwil newydd yn awgrymu fod cymunedau Mwslimaidd yn croesawu ymgysylltu

11/04/2011

Adroddiad Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion

judge's gavel Canolfan Cymru Gyfan i helpu i bennu ffurf polisi Lansio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol newydd sy'n cysylltu prifysgolion ar draws Cymru

26/11/2010

Mae Caerdydd wedi ymuno â chwe phrifysgol arall ar draws Cymru i ffurfio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Professor Martin Innes Heddlua ymddygiad gwrthgymdeithasol

23/09/2010

Mae arbenigwyr heddlua’r Brifysgol yn galw am ailfeddwl mawr ar y ffordd mae’r heddlu yn ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

Thousands of police jobs at risk Thousands of police jobs at risk

16/07/2010

Honorary Senior Research Fellow analyses Government spending

Rhybudd ynghylch toriadau’r heddlu Rhybudd ynghylch toriadau’r heddlu

13/07/2010

Gallai toriadau niweidio ‘lles economaidd a chymdeithasol cymunedau Cymreig’

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

11/03/2010

Cymorth gan yr Athro Martin Innes i wella ymateb yr Heddlu i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol

Scene of Crime Officer at work Crime and policing go under the spotlight

27/06/2009

International players in field of criminology speak at Cardiff conference

Leading criminologist to head new institute

27/03/2007

An international expert in the field of criminology has been appointed to lead the first institute in England and Wales dedicated to addressing issues facing modern police forces.