Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Left to right, Professor Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths and Professor Alan Clarke Ymweliad yn creu argraff dda ar y Gweinidog Gwyddoniaeth

22/05/2010

Lesley Griffiths yn astudio gwaith sy’n mynd i’r afael â chanser.

University supports all-Wales Sustainability Week University supports all-Wales Sustainability Week

15/05/2010

Cardiff supports Welsh Assembly Government’s first Wales Sustainability Week

Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau

29/04/2010

Ysgolheigion Marshall Llawn Bri yn ymweld â Chaerdydd

Dathlu Rhodri Dathlu Rhodri

13/04/2010

Y Brifysgol yn nodi cyfraniad unigryw Rhodri Morgan i Gymru

New site for autism research New site for autism research

01/04/2010

Web launch for Wales Autism Research Centre

Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life

19/03/2010

University’s schools science workshop uncovers workings of brain and more

Ymweliad Cynaliadwy Ymweliad Cynaliadwy

16/03/2010

Ieuan Wyn Jones AC yn canmol ymchwil gynaliadwy’r Brifysgol

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/2009

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Etholiad Carwyn Jones Etholiad Carwyn Jones

04/12/2009

Yr Is-Ganghellor yn arwain llongyfarchiadau’r Brifysgol

Hain yn amddiffyn trefniant datganoli Hain yn amddiffyn trefniant datganoli

30/10/2009

Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi darlith Canolfan Llywodraethu Cymru

Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod

04/09/2009

Prif Weinidog yn croesawu ymchwil ‘o safon fyd-eang’ gan y Brifysgol

Carwyn Jones AM and Vice Chancellor Dr David Grant Counsel General’s Earth insight

30/06/2009

Carwyn Jones AM’s praise for School of Earth and Ocean Sciences

Professor Richard Wyn Jones Trafod adferiad economaidd Cymru

25/06/2009

Ffocws y Brifysgol ar yr argyfwng ariannol byd-eang

Professor Aylward CB Arwain Iechyd y Cyhoedd

06/06/2009

Penodi’r Athro Mansel Aylward CB yn Gadeirydd Iechyd y Cyhoedd Cymru

Healing hands Symud gofal iechyd Cymru ymlaen

22/05/2009

Mae dyfarniad o £1.8 miliwn yn gyrru ymchwil trosiadol yn ei flaen

Cyfathrebu gwybodaeth fusnes Cyfathrebu gwybodaeth fusnes

08/05/2009

Canolfan Rhagoriaeth Newydd ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng

First Minister Rhodri Morgan AM Cymru ac Ewrop

07/05/2009

Prif Weinidog yn cyflwyno dogfen strategaeth Ewropeaidd allweddol

(Left to Right) Business School students Ivona Videnova, Katie Roberts and Erhan Kemal in a trading simulation Yr Ystafell Fasnachu ar agor ar gyfer busnes

20/03/2009

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ariannol y dyfodol

Welsh Flag Datganiad Dydd Gŵyl Dewi

02/03/2009

Mae pum prifysgol fawr Cymru yn cyhoeddi eu bwriad i gydweithio

A Welsh optometrist using a Volk lens to examine a model eye during an accreditation assessment Lansio’r Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig gyntaf

09/02/2009

Canolfan bwrpasol i gwrdd ag anghenion addysg y gymuned a’r diwydiant optometreg