Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Llywodraeth Cynulliad Cymru

University supports all-Wales Sustainability Week University supports all-Wales Sustainability Week

15/05/2010

Cardiff supports Welsh Assembly Government’s first Wales Sustainability Week

Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau

29/04/2010

Ysgolheigion Marshall Llawn Bri yn ymweld â Chaerdydd

Dathlu Rhodri Dathlu Rhodri

13/04/2010

Y Brifysgol yn nodi cyfraniad unigryw Rhodri Morgan i Gymru

New site for autism research New site for autism research

01/04/2010

Web launch for Wales Autism Research Centre

Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life

19/03/2010

University’s schools science workshop uncovers workings of brain and more

Ymweliad Cynaliadwy Ymweliad Cynaliadwy

16/03/2010

Ieuan Wyn Jones AC yn canmol ymchwil gynaliadwy’r Brifysgol

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/2009

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Etholiad Carwyn Jones Etholiad Carwyn Jones

04/12/2009

Yr Is-Ganghellor yn arwain llongyfarchiadau’r Brifysgol

Hain yn amddiffyn trefniant datganoli Hain yn amddiffyn trefniant datganoli

30/10/2009

Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi darlith Canolfan Llywodraethu Cymru

Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod

04/09/2009

Prif Weinidog yn croesawu ymchwil ‘o safon fyd-eang’ gan y Brifysgol

Carwyn Jones AM and Vice Chancellor Dr David Grant Counsel General’s Earth insight

30/06/2009

Carwyn Jones AM’s praise for School of Earth and Ocean Sciences

Professor Richard Wyn Jones Trafod adferiad economaidd Cymru

25/06/2009

Ffocws y Brifysgol ar yr argyfwng ariannol byd-eang

Professor Aylward CB Arwain Iechyd y Cyhoedd

06/06/2009

Penodi’r Athro Mansel Aylward CB yn Gadeirydd Iechyd y Cyhoedd Cymru

Healing hands Symud gofal iechyd Cymru ymlaen

22/05/2009

Mae dyfarniad o £1.8 miliwn yn gyrru ymchwil trosiadol yn ei flaen

Cyfathrebu gwybodaeth fusnes Cyfathrebu gwybodaeth fusnes

08/05/2009

Canolfan Rhagoriaeth Newydd ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng

First Minister Rhodri Morgan AM Cymru ac Ewrop

07/05/2009

Prif Weinidog yn cyflwyno dogfen strategaeth Ewropeaidd allweddol

(Left to Right) Business School students Ivona Videnova, Katie Roberts and Erhan Kemal in a trading simulation Yr Ystafell Fasnachu ar agor ar gyfer busnes

20/03/2009

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ariannol y dyfodol

Welsh Flag Datganiad Dydd Gŵyl Dewi

02/03/2009

Mae pum prifysgol fawr Cymru yn cyhoeddi eu bwriad i gydweithio

A Welsh optometrist using a Volk lens to examine a model eye during an accreditation assessment Lansio’r Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig gyntaf

09/02/2009

Canolfan bwrpasol i gwrdd ag anghenion addysg y gymuned a’r diwydiant optometreg

Professor Phil Stephens (left), Professor Elizabeth Treasure and First Minister Rhodri Morgan AM Cyfleuster deintyddol newydd yn helpu i lenwi bwlch ymchwil

02/02/2009

Y Prif Weinidog yn agor cyfleusterau newydd ‘o’r radd flaenaf’