Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill

20/11/2014

An influential group of AMs has backed calls from a Cardiff University academic to enshrine education and children’s rights in law as part of a Bill to end gender-based violence in Wales.

Cynorthwyo meddyliau mwyaf disglair Cymru Cynorthwyo meddyliau mwyaf disglair Cymru

12/11/2012

Crwsibl Cymru yn derbyn hwb ariannol

Chwalu Rhwystrau Chwalu Rhwystrau

22/10/2012

Yn ysbrydoli ac yn cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal i fynd i addysg uwch

Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

24/09/2012

Penodi Cyfarwyddwr o’r Brifysgol yn brif was sifil

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/2012

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Athro Anrhydeddus yn bwrw golwg dros ddatganoli Athro Anrhydeddus yn bwrw golwg dros ddatganoli

14/10/2011

Paul Silk i arwain comisiwn sy’n ystyried datganoli pwerau cyllidol i Gymru

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/2011

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

11/10/2011

Dadansoddiad o’r pleidleisio yn codi cwestiynau ar gyfer yr holl bleidiau

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen

22/09/2011

WISERD yn ennill £1 MILIWN i werthuso “un o’r polisïau addysgol pwysicaf ers datganoli yng Nghymru”

Lorraine Whitmarsh Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05/07/2011

Ysgolhair o Gaerdydd yn ymuno â Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Logo Caerdydd yn ymuno ag EADS a Llywodraeth Cymru i yrru arloesedd technolegol yn ei flaen

15/06/2011

Bydd y cwmni cyfyngedig ddim er elw newydd hwn yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil a thechnoleg

A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw? A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw?

07/04/2011

Darlith gyhoeddus yn gofyn a yw lleoliad yn effeithio ar ymddygiad

Seeing how it's done Gweld y gwaith

14/12/2010

Cyfle i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd weld sut mae’r Ganolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig yn newid bywydau

Joy Head, new Information Literacy Development Officer for Wales Gwybodaeth newydd am brosiect llythrennedd

18/08/2010

Y Gwasanaethau Gwybodaeth yn sefydlu fframwaith cenedlaethol i Gymru

Two boxers Y Llwybr i 2012

17/08/2010

Gwersyll hyfforddi paffio Olympaidd i’w gynnal yn y Brifysgol

Person reading a book Dysgwyr yn cael dweud eu dweud

04/08/2010

Cyfle i ddysgwyr ddylanwadu ar ddyfodol y Gymraeg yng Nghymru

Students studying together Ysgolion haf yng Nghaerdydd yn helpu Cymru i bontio’r bwlch sgiliau

28/07/2010

Annog disgyblion i anelu at yrfaoedd proffesiynol

Arch-gyfrifiadura Arch-gyfrifiadura

12/07/2010

Cynllun gwerth £40M ar gyfer cydweithredu rhwng prifysgolion yn cynnig technoleg gyfrifiadura arloesol i fusnesau

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

Tree in hands Caerdydd ymhlith y cyntaf i ymuno ag Un Blaned

28/05/2010

Gweinidog yn annog eraill i ddilyn esiampl y Brifysgol

Tudalen 1 o 3