Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Violence & Society Research Group

Health ministers set ‘standard’ to cut violence Health ministers set ‘standard’ to cut violence

25/09/2014

A new ‘standard’ on sharing information to reduce violence is to be adopted across England – thanks to pioneering work by Cardiff University researchers

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/2014

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/2014

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

New intelligence helps tackle night-time drunkenness epidemic New intelligence helps tackle night-time drunkenness epidemic

11/09/2013

‘Last drink’ data source sheds light on where severely intoxicated patients received their last drink

Policemen Serious violence dips

24/04/2013

Young children and adolescents affected by serious violence drops by nearly a quarter

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/2013

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Nomination success Llwyddiant Enwebu

06/09/2012

Ymchwil y Brifysgol ar y rhestr fer am wobr Times Higher Education

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

Trais difrifol yn parhau i ostwng Trais difrifol yn parhau i ostwng

19/04/2012

Arolwg blynyddol yr ysbytai’n dangos bod llai o anafiadau

Mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol Mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol

07/02/2012

Menter yng Nghymru yw’r gyntaf yn y DU

Atal Trais Atal Trais

22/12/2011

Model Caerdydd i’w gyflwyno yn Amsterdam

Pris troseddu i bobl canol oed Pris troseddu i bobl canol oed

11/11/2011

Ymchwil yn dangos bod ffyrdd troseddwyr o fyw yn dal i fyny â nhw

Dyfodol plismona Dyfodol plismona

17/06/2011

Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref yn cael tystiolaeth gan arbenigwyr o Gaerdydd

Astudiaeth yn dangos llai o drais Astudiaeth yn dangos llai o drais

19/04/2011

Arolwg o ysbytai yn dangos gostyngiad sydyn mewn anafiadau ymosod

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/2010

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/2009

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/2009

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

An image of threatening behaviour Offending linked to early death

06/07/2009

Young offenders more prone to middle age death and disability

Violent man Anafiadau oherwydd trais yn codi mwy na chwech y cant ar draws Cymru a Lloegr

22/04/2009

Adroddiad blynyddol tueddiadau o ran trais yn dangos cynnydd mewn ymosodiadau treisgar

Tudalen 1 o 2